עמוד ראשי

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

לימוד בחברותא: קבוצות לימוד, כתיבה ודיון לתלמידי מחקר במדעים העיונים

מטרת פרויקט "למוד בחברותא" היא לעודד את הפעילות האקדמית המחקרית והאינטלקטואלית הבין תחומית מחוץ למסגרת ההוראה פורמאלית בקרב תלמידי מחקר. לשם כך אנו פועלים לעידוד יצירת קבוצות דיון, כתיבה ומחקר עצמאיות המנוהלות על ידי הדוקטורנטים למענם ובעצמם.

המסגרת ודרכי הפעולה: החל משנת הלימודים תשס"ט פועלות בקמפוס קבוצות דיון בנושאים שהוצעו על ידי תלמידי המחקר. קבוצת הדיון עורכות כ-10 מפגשים בשנה ומונות בין 5 ל 12 דוקטורנטים מקשת רחבה של תחומים ודיסציפלינות. דו"חות שוטפים ומסכמים על פעולותיה יועלו לאתר השיתופי של הפרויקט.

פרויקט "לימוד בחברותא" מפעיל אתר מוסדי לצד האתר השיתופי ואנו מזמינים אותך לבקר גם בו.קבוצות פעילות בפרוייקט "לימוד בחברותא":


1. חקר הפילנתרופיה והחברה האזרחית, בריכוז חנה שאול בר ניסים הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

2. מפגשים תרבותיים בין יהודים לשכניהם במרחב המזרח אירופאי, בריכוז אמה אור טל זהר, שי אליסון גרברג ו- יחיאל וייצמן הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

3. גוף בהתהוות: כח, רגש והגוף הממוגדר, בריכוז הילה נחושתן ו- תאיר קרזי-פרסלר הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

4. יזמות עסקית במבט אינטרדיסציפלינרי, בריכוז מוחמד אבו נסרה ו- יעל פישמן הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

5. לימינאליות: מרכז מגדיר שוליים, שוליים מגדירים מרכז, בריכוז עדי בורטמן ו- אלינה מלצר הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה. בשנת הלימודים תשע"ו תפעל הקבוצה תחת השם זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה בריכוז תמיר קרקסון ו- משה יגור.

6. סוגיות מוסריות בעידן המודרני, בריכוז חגי אלקיים ו- חן פונדק הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

7. עיבוד ורכישת שפה בגישה בין-תחומית, בריכוז נעמי הברון, אליאור סולם ו- אוה קימל הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

8. הטוב הרע והפרה: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האיראני, בריכוז אופיר חיים ו- ופטר זילברג הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

9. יישום גישות ביקורתיות בחקר החומר: בין ארכיאולוגיה לאנתרופולוגיה, בריכוז שלומית בכר ו- ליאור חן הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

10.זיכרון קולקטיבי בהקשר חברתי תרבותי וטמפורלי, בריכוז מורן אביטל ו- טרייסי אדמס הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

11.רגשות, פילוסופיה ומה שביניהם, בריכוז אבי קינן הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

12.טיפול וייעוץ בין-תרבותי, בריכוז מתי אנג'ל ו- אוראל בני עמנו הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

13. אדפטציה באמנויות: בין זמנים, תרבויות ומדיה, בריכוז שלומית כהן-סקלי ו- אלינה מלצר הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.

14. פוליטיקה עכשיו: סוגיות ודילמות במחקר פוליטי של אירועי השעה, בריכוז אביעד לוי ו- סער אלון-ברקת הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ו.קבוצות שפעלו בעבר במסגרת במסגרת פרוייקט "לימוד בחברותא":

1. רגשות, שפה ומחשבה, בריכוז סיני רוסינק, פעלה בשנת הלימודים תשס"ט-תש"ע

2. בין פסיכולוגיה לתרבות: גוף ונפש, בריכוז רננה אלרן,פעלה בשנת הלימודים תשס"ט-תש"ע

3. הפרטה ודמוקרטיה, בריכוז תמי הראל בן שחר,פעלה בשנת הלימודים תשס"ט-תש"ע

4. הפילוסופיה של המדידה, בריכוז מיטל בלמס,פעלה בשנת הלימודים תשס"ט-תש"ע

5. ירושלים בתרבות אירופה, בריכוז פנינה ארד ובשיתוף פורום אירופה באוניברסיטה העברית, פעלה בשנת הלימודים תשס"ט-תש"ע

6. פילוסופיית הכסף של גיאורג זימל,בריכוז שרון גורדון,ו-עדו ליטמנוביץ. פעלה בשנת הלימודים תש"ע

7. אמנות רפלקסיבית, בריכוז רעות ברזילי, פעלה בשנת הלימודים תש"ע

8. ספרות ותרבות יידיש,בריכוז אלה פלורסהיים, אורן רומן, רבקה וולפה ודיאגו רוטמן. פעלה בשנים תש"ע-תשע"א

9. הגוף האנושי: אתיקה, מדע, ופוליטיקה, בריכוז חדוה אייל. פעלה בשנים תש"ע- תשע"א

10. התרבות החיתית כנקודת מפגש בין מזרח למערב, בריכוז נגה איילי, פעלה בשנים תש"ע-תשע"א

11. מתודות בחקר ספרות ההלכה הבתר-תלמודית, בריכוז פנחס רוט ו-רחל פירסט פעלה בשנים תש"ע-תשע"א

12. ממסורת למחקר: כלים ושיטות במחקר של המוסיקה היהודית, בריכוז נעמי כהן צנטנר, פעלה בשנת תש"ע. פעלה בשנת תשעא תחת השם מוסיקה דתית אשכנזית – מחקר ארכיוני וניתוח הקלטות, בריכוז נעמי כהן צנטנר ו- עמליה קדם.

13. כינון זהות ויחסים חברתיים, בריכוז שלומית שהינו-קסלר, פעלה בשנים תש"ע - תשע"א

14. מה הפטיש שלך?, בריכוז עדו ליטמנוביץ. פעלה בשנת הלימודים תשע"א

15. מתודולוגיות למחקר עירוני, בריכוז רונית לוין-שנור ו-רון הורן. פעלה בשנת הלימודים תשע"א

16. מחקר התנהגותי אמפירי, בריכוז שהם חשן-הלל, פעלה בשנים תש"ע-תשע"א

17. מחקר איכותני, בריכוז יעל הוכמן. הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"א

18. לוגיקה במטאפיזיקה ומטאפיזיקה בלוגיקה, בריכוז גיל שגיא. הקבוצה פעלה בשנים תשע"א-תשע"ב

19. מקום לחקור - מקומות בתנועה, בריכוז נור בר-און. הקבוצה פעלה בשנים תשע"א-תשע"ב. בשנת תשעא תחת השם הישן מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב בראשות חגית זמרוני.

20. המתווך" מחשבות על תיאוריה ועל פרקטיקה של תיווך בתרבות ובאומנות בריכוז גילית איבגי ו-אסנת צוקרמן רכטר, הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"ב.

21. נורמטיביות ושיקול דעת, בריכוז רן עבודי, הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"ב.

22. אומרים לנו שהיה סקס אחר: מגדר ומיניות בעולם הקדם מודרני, בריכוז יונתן כהנא ו-אריאדנה קונסטנטינו, הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"ב.

23. אי שניות - שפה, השקפה ופרקטיקה, בריכוז ערן לייש. הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"א.

24. נושאים בפילוסופיה, לוגיקה ולשון, בריכוז גיל שגיא. הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"ב.

25. החפץ כטקסט תרבותי בריכוז דנה ברוסטובסקי גלבוע. הקבוצה פעלה בשנים תשע"א-תשע"ב.

26. הרמנויטיקה בעת העתיקה המאוחרת– היבטים משווים, בריכוז אסף רוזן-צבי ו-יקיר פז. הקבוצה פעלה בשנים תשע"א-תשע"ב.

27. תוך כדי תנועה, או: הולכים אל הלא-נודע – על תהליכים אינקרמנטליים ומשמעותם בריכוז אודליה אושרי, מור מיטרני, ו-אסף שפירא. הקבוצה פעלה בשנים תשע"א-תשע"ב.

28. הילכו השנים יחדיו? על אנשי רוח יהודים בגרמניה הנאורה, בריכוז מרים סמטו- דוד קשתן, הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשעב תחת השם הדיאלוג היהודי-גרמני במאתיים וחמישים השנים האחרונות. הקבוצה פעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג.

29. מתודולוגיה כמותית, בריכוז לירן הרסגור ו-רותם נגר, הקבוצה פעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג.

30. מחקר ניסויי קוגנטיבי וחברתי, בריכוז עשהאל סקלר, הקבוצה פעלה בשנים תשע"ב-תשע"ג.

31. נושאים מתקדמים באפיסטמולוגיה, בריכוז איתי שטיינברג הקבוצה פעלה בשנת הלימודים תשע"ג.

32.סוגיות במחקר משולב, בריכוז שלומית פינצ'ובר הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

33. רגש במבט נוסף, בריכוז ליאת נצר הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

34. זרמים חדשים במחקר עם ילדים, בריכוז יואה שורק ו- רונית שרון הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

35. כלכלה יישומית, בריכוז סנדרין פיטוסי הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

36. מסגרות לניתוח אינטראקציות למידה, בריכוז רותם עבדו ו-בנצי סלקמון הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

37. רגולציה במבט אינטרדיספלינארי – להסתכל על הרגיל בעיניים לא רגילות, בריכוז אפרת דסקל ו-רנית גרוסאוג הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

38. אמנים ובעלי מלאכה במבט מתודולוגי, בריכוז ליאת נאה ו-רחל קן-קריינין הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

39. מה עושים עם תיאוריה ביקורתית?, בריכוז ניר ברק הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

40. חקר האלימות, בריכוז ניווין עלי סאלח דראושה ו-אדים מסארווה הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

41.סוגיות ודילמות במחקר אתנוגרפי, בריכוז לינדה יעקב-שדה הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

42. העיר בארץ ישראל, בריכוז אבנר אקר, שולמית מילר ו- אנה גוטגרץ הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ג.

43. דורשים משמעות בתיאוריה המוסדית, בריכוז מרב מגדל-פיקר ו- איה נבון הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

44. המבקר: קווים לדמותה של פרסונה בתרבות העברית או "אבל מי יבקר את המבקרים?, פועלת משנת תשע"ה בשם ספרות ותרבות מקומית, בריכוז דינה ברדיצ'בסקי ו-רעות בן יעקב הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

45. מחקר ניסויי בפסיכולוגיה וקוגניציה, בריכוז ורוניקה דודרב הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

46. חקר האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, בריכוז רנא אסעיד הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

47. מיקור המונים במחקר אקדמי: איסוף נתונים ב-Amazon Mechanical Turk, בריכוז אשר שטראוס ו- איתי סיסו הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

48. מוסיקה ותרבות פופולרית, בריכוז אדם יודפת הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.

49. שיטות מתקדמות בהדמיה מוחית תפקודית, בריכוז מיכאל פאר ו- רחל פריד הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד בריכוז עודד ביין.

5. התיאוריה והפרקטיקה של 'יצירת מקום' בעיר, בריכוז ניר ברק ו- דנה הלוי הקבוצה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ה.


ועדת היגוי

פרופ' אלישבע באומגרטן (החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו והחוג להיסטוריה), גב' תמר ברנבלום (המכון לקרימינלוגיה, נציגת דוקטורנטים), ד"ר ניקול הוכנר (המחלקה למדע המדינה והתוכנית ללימודי תרבות), פרופ' מוחמד חאג' יחיא (עבודה סוציאלית), פרופ' דוד לוי-פאור (המחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות ציבורית), ד"ר אורלי שנקר (היסטוריה ופילוסופיה של המדעים), ד"ר לימור שיפמן (תקשורת), פרופ' אילנה פרדס (החוג לספרות כללית והשוואתית) וד"ר מיכל שור-עופרי (משפטים)

חברים (אמריטוס) בוועדת ההיגוי: מחזורים קודמים

שנת תשע"ד - מחזור שישי:

ד"ר גיא דוידוב (הפקולטה למשפטים), פרופ' יוסי גרפינקל (ארכיאולוגיה)

שנת תשע"ג - מחזור חמישי:

פרופ' מארן ניהוף (מחשבת ישראל),פרופ' עדנה לומסקי-פדר (סוציולוגיה של החינוך)

שנת תשע"ב - מחזור רביעי:

פרופ' מיכל בירן (המחלקה ללימודי האיסלם והמזרח התיכון והמחלקה ללימודי דרום מזרח אסיה), ד"ר תומר ברודי (יחב"ל, משפטים), פרופ' אתי שלי ניומן (תקשורת), פרופ' משה סלוחובסקי (החוג להיסטוריה).

שנת תשע"א - מחזור שלישי:

פרופ' עמליה אוליבר (המחלקה לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה), , ד"ר תמר זילבר (בית הספר למנהל עסקים)

שנת תשס"ט - תש"ע (מחזור ראשון ושני):

פרופ' מימי אייזנשטדט (המכון לקרימינלוגיה ובית הספר לעבודה סוציאלית), ד"ר אשר בן-אריה (בית הספר לעבודה סוציאלית)

שנת תשס"ט (מחזור ראשון):

ד"ר קרולה הילפריך (החוג לספרות כללית והשוואתית והתוכנית ללימודי תרבות), פרופ' רות הכהן (המחלקה למוסיקה).


.

קשר

ניתן ליצור קשר עמנו בדואר אלקטרוני

אתרים רלוונטיים לתלמידי דוקטורט

ניתן להוסיף קישורים נוספים, למעשה רצוי להוסיף...


Image:Chevruta.jpg

כלים אישיים