רגשות, שפה ומחשבה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבוצת לימוד בחברותא

קבוצת הלימוד שלנו פועלת במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא" של האוניברסיטה העברית


מחקרים היסטוריים, כמו גם מחקרים אנתרופולוגיים השוואתיים של רגשות, מלמדים עד כמה מושגי הרגש, תיאוריות על הרגשות והמעמד שמקנים להם משתנים בסביבות ובתקופות שונות. במקום שיהיו יסוד מהותי לטבע האדם, אם כן, נמצא שרגשותינו מתווכים במידה לא מבוטלת על ידי תרבות, שפה וחברה, ומכאן, אפשר שבסופו של דבר הם אינם פשוטים ואינם נגישים לנו באותו אופן מיידי וישיר שבו אנו מתייחסים אליהם בענפי מחקר שונים, כמו גם בשיח היומיומי. ואם אמנם מושגי הרגש שלנו אינם מורים ומשקפים ישירות תופעה טבעית והכרחית, נפתח כר נרחב לשאלות – למה, אם כן, משמשים המושגים הללו, וכיצד? כיצד יש להבין את השוני הבין תרבותי ואת השינויים לאורך זמן החלים בהם? מה היחס שהם מקיימים עם ההקשרים שבהם בני אדם מדברים, חושבים וכותבים על רגשות? מהם מנגנוני הכח והסדר שהם משרתים? בין אם שאלות אלה נשאלות מתוך דחף ביקורתי, מתוך ניסיון לפרובלמטיזציה, או מתוך עניין תיאורטי טהור, הבניית הרגש על אופניה וגלגוליה השונים היא חלק מכונן של החוויה האנושית, וחקירתה היא ניסיון להכיר ולהבין את עצמנו.

ההיסטוריה של המושגים היא צומת בין-דיסציפלינרי חשוב במדעי הרוח והחברה העכשוויים, תחום הקשור בעבודתן של מספר אסכולות מרכזיות ואשר עשרות מרכזי מחקר מוקדשים לו ברחבי העולם. זו גישה מחקרית הבוחנת את האופנים בהם מושגים פועלים ומופעלים בתוך הקשרים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים וגיאוגרפיים, מאמצת ארגז כלים תיאורטי ומתודולוגי מתחומי ההיסטוריה, חקר השיח, הבלשנות והפילוסופיה של השפה, ועושה שימוש בטכנולוגיות חדשות של גישה למאגרי נתונים גדולים, ניתוח לשוני וכמותי ודרכי הצגת נתונים חדשות.

בקבוצת הדיון "רגשות, שפה ומחשבה" נבקש לבחון את האפשרות - עם מבט להמשך המחקר בעתיד – להחיל באופן שיטתי את התובנות והמתודולוגיות של ההיסטוריה של המושגים על המקרה של מושגי רגש. בתוך כך תשמש הקבוצה מסגרת לימוד ומשוב בה ניעזר זה בזו להעמיק ולהעשיר את העבודה שלנו מבחינה תיאורטית ומתודולוגית.

הקבוצה נפגשת אחת לחודש, החל ב-5 לאפריל 2009. המשתתפים הם בעיקר תלמידות ותלמידים לתואר השלישי באוניברסיטה העברית, מתחומי ההיסטוריה, הפילוסופיה, מחשבת ישראל, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת, ומדעי התרבות, העוסקים בחקר המשגת רגשות בהקשריה השונים.

ראו עוד

המשתתפים

המפגשים

ביבליוגרפיה

הודעות

קישורים

כלים אישיים