מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב חברותא 2010-2011

מתוך הפרויקט 'walking-men 99', ניו-יורק, יוצרת: מאיה ברקאי

מתוך הפרוייקט 'walking-men 99', ניו-יורק, יוצרת: מאיה ברקאי


מטרת הקבוצה

בעולם העכשווי, המאופיין בדינמיות ותנועה, בו ניתן לחלוף על פני ארצות ויבשות באמצעי תחבורה משוכללים, ולשאת מכשירים ניידים, המבטלים את הצורך להיות מעוגנים במיקום ספציפי, עולה השאלה האם מושג ה'מקום' עדיין רלוונטי. קבוצת החשיבה והדיון מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב, מהווה הזדמנות ללמידה קבוצתית, בה תלמידי מחקר העוסקים בסוגיות של מקום ומעבר; בין כאן לשם; שם המקום ו'מקום' השם; חופש ושליטה במקומות של תנועה, יוכלו ליצור שיתוף אינטלקטואלי בין העמיתים, וחליפין של ידע רב תחומי. מתוך הרחבת והעשרת הפרספקטיבה ננסה לאתגר את החשיבה הקיימת לגבי מקומות (ומרחבים בכלל), ולהציע פריזמה חדשה ומורכבת ביחס למרחב בן זמננו.


דרכי פעולה  

במסגרת הקבוצה נקרא מאמרים העוסקים ביחסי הגומלין המתקיימים בין 'מקום' ו'תנועה'. במוקד הדיון יעמוד מושג ה-'non-places' , שטבע Augé Marc בספרו (1995): Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. נתעמק בטענה המוצגת בספר, לפיה המקומות של התקופה העכשווית מאופיינים בארעיות שלהם, ובהיותם מקומות מעבר, וזאת בניגוד למקומות ההיסטוריים בעלי הזהות, שאפיינו את התקופה המודרנית. במהלך השנה נקרא מתוך הספר, ונכיר טקסטים נוספים אליהם מתייחס הספר, וכן כאלו המיישמים את מושג ה-'non-places', או מתווכחים איתו, בהקשרים שונים. בדיון נעמוד על טיבם של מקומות המאופיינים בתנועה, ונבחן את הסוגיות הבאות: מה מאפיין מקומות בימינו? כיצד נתפסים מקומות המאופיינים בתנועה ובדינמיות? כיצד חוקרים מקומות כאלו? כיצד יוצרים משמעות למקום? ועוד. בנוסף, יציגו המשתתפים את המחקרים שהם עובדים עליהם, תוך התייחסות לסוגיות הנדונות, ויוזמנו מרצים אורחים שתחומי מחקרם משיקים לנושא של 'מקום', 'תנועה' והיחס המתקיים ביניהם, מפרספקטיבות מגוונות. הקבוצה תיפגש פעם בחודש, החל מנובמבר 2010, בקמפוס הר הצופים.


תלמידי מחקר המבקשים להצטרף מוזמנים לפנות לחגית זמרוני hagit.zimroni@mail.huji.ac.il

חברי הקבוצה

נעמה צאל (ספרות עברית)

חננאל רוזנברג (תקשורת)

אריאדנה קונסטנטינו (לימודים קלאסיים)

נור בר-און (אנתרופולוגיה)

גיא אסל (לימודי תרבות)

ליליאנה לרה-סינגר (ספרות דרום אמריקה)

מיכל קמחי ביטון (גיאוגרפיה היסטורית)

ד"ר ורדה וסרמן (סוציולוגיה)

חגית זמרוני (חינוך)

דרור קוכן (מזרח אסיה)

מלכה גרינברג (גיאוגרפיה)


מפגשי הקבוצה

מפגש ראשון - 24.11.2010 - היכרות בין חברי הקבוצה, והצגת המושגים המרכזיים בהם נדון במהלך המפגשים.


מפגש שני - 22.12.2010 - דיון במושג ה-non-places.


מפגש שלישי - 19.1.2011 - דיון במושג המעבר ומקומות מעבר.


מפגש רביעי - 16.2.2011 - מפגש בהובלת חננאל רוזנברג, ודיון על תקשורת, טלפונים ניידים ומושג המקום.


מפגש חמישי - 23.3.2011 - מפגש בהובלת גיא אסל, ודיון על מרחב תנועה וזמן בתיאוריה הקולנועית של Deleuze.


מפגש שישי - 6.4.2011 - דיון במושג הנוודות - תנועה, מקום ונוודות בבית ספר דמוקרטי.


מפגש שביעי - 29.6.2011 - מפגש בהובלת אריאדני קונסטנטינו, ודיון על מרחב, תנועה ומגדר ביוון העתיקה.

כלים אישיים