מה הפטיש שלך?

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

 

תוכן עניינים

קבוצת דיון בפטישיזם 

 
מטרתה המרכזית של קבוצת החברותא "מה הפטיש שלך?" היתה להמשיג מחדש את הפטישיזם הרב-משמעי לכדי מושג ברור ושימושי עבור מחקריהם של חברי הקבוצה. בנוסף,  תפקידה של סקירת התופעות השונות המסומנות על ידי מושג  זה היה לאפשר לחברי הקבוצה להיחשף הן לעושר של הפטישיזם והן לבעייתיותו היסודית. שיטת הפעולה של הקבוצה "מה הפטיש שלך?" הייתה מפגש בין תלמידי מחקר מתחומים שונים ובינם לבין חוקרים המתמחים בנושא, מפגש שעירב הצגה של נושאים בפנים המרכזיים של הפטישיזם במחקר, הצגה של תחומי המחקר של חברי הקבוצה, ודיון באופן בו ניתן להשתמש במושג הפטישיזם במחקרים אלו. החלוקה לנושאים מובחנים נערכה כך שהדיונים לא היו מנותקים זה מזה ושכל דיון הוסיף רובד לדיונים שנערכו לפניו.  
 

בין הנושאים בהם עסקה הקבוצה:

-  השוואה היסטורית ומושגית של עבודת אלילים ופטישיזם

- התמסדות המונח "פטישיזם" בשיח המדעי והפילוסופי באירופה בעת החדשה, כאמצעי להדרה ולעיצוב עצמי של קבוצות
- התוודעות למקומו של הפטישיזם בתיאוריה המרקסיסטית הקלאסית והמודרנית
-הצגת תיאוריית הפטיש המשוכללת של פרויד ונגזרותיה
- בחינת השימוש במושג בביקורת התרבות המודרנית
- בחינה של פטישיזם בחיי היומיום, בהקשר לחפצים, אדמה, צריכת תרבות ואמונה פוליטית

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

הקבוצה פעלה בין נובמבר 2010 ליוני 2011. פגישותיה התקיימו על פי רב בהר הצופים, אולם חברי הקבוצה ביקרו גם במוזיאון ישראל ובבית הספרים הלאומי בגבעת-רם.

 

 

מפגשים


שמות חברי הקבוצה


ביבליוגרפיה לא ממצה

כלים אישיים