כינון זהות ויחסים חברתיים

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבוצת כתיבה ודיון, הוקמה באוגוסט 2009 על ידי קרולין ארוניסהקבוצה מורכבת מדוקטורנטים העוסקים בכינון זהות ו/או יחסים חברתיים, ועוסקת בתהליכי כתיבה וחשיבה לצד דיון אינטלקטואלי אודות נושאי הקבוצה.


רקע ומטרות

בתקופה המודרנית, ובמיוחד בעשורים האחרונים, מערכות היחסים והקשרים החברתיים עומדים במרכז תשומת הלב של הפרט, ובראש סדר היום של חייו (באומן, 2008; Giddens, 1991, 1992; Jamieson, 1998). היבט זה, כפי שטוענים חוקרים שונים, נובע מערעור היציבות של מערכות תעסוקתיות, משפחתיות, זוגיות וחבֵריות בָּתקופה, ועלייה בתהליכי אינדיבידואליזציה וניכור. אלו מובילים לשני תהליכים מהותיים: האחד, כינון זהות פרטית וסובייקטיבית השואפת למימוש עצמי, אל מול המשפחה, הקהילה והמרחב הציבורי; האחר, פיתוח ניסיונות ליצירת קשר, תחושות שייכות ושאיפה אוטופית לכונן מחדש יחסים חברתיים (אבודים/אחרים) מספקים. נושאים אלו עומדים בלב המחקר האקדמי של תקשורת, סוציולוגיה ולימודי תרבות, ומהווים ביטוי של מגמות שונות בחברה הישראלית והמערבית. במסגרת זו, תדון הקבוצה, בהמשך למחקרים האישיים של הדוקטורנטים, בשני כיוונים מחקריים אלו, אשר לא פעם משתרגים זה בזה.

לצד עיסוק אינטלקטואלי זה, הקבוצה תפעל למען קידום פרקטיקות כתיבה וחשיבה של המשתתפים. המחקר האקדמי איננו רק תוכן, אלא הוא נטוע עמוק בתהליכי הביטוי, במבני החשיבה, באופני הניתוח ובצורות הכתיבה. הקבוצה תעמוד על פרקטיקות אלו אצל המשתתפים ועל הקשר שלהן לתכני המחקר. בדומה לעניין המחקרי של הקבוצה, תהליכי הכתיבה והחשיבה שלנו מכוננים למעשה את זהותנו האקדמית, ומהווים בעצמם כלי ליחסים החברתיים שלנו עם העולם האינטלקטואלי בו אנו פועלים. ועל כך חשיבותה הכפולה של הקבוצה.


אופני פעולה

הקבוצה כוללת שבעה דוקטורנטים (ופתוחה לאחד נוסף) אשר עניינם המחקרי הוא כינון זהות ו/או יחסים חברתיים בהקשרים של חקר התקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה, לימודי תרבות, גיאוגרפיה או תחומים קרובים (יחד או לחוד), ולפי גישות ניתוח איכותניות. פגישות הקבוצה מתקיימות מדי שלושה שבועות ואורכן שלוש שעות. כל פגישה מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון מוקדש לניהול יעדי הכתיבה של כל משתתף ואופן ביצועם מאז הפגישה הקודמת. החלק השני מוקדש לדיון בקשיים תיאורטיים או אמפיריים שהתמודדו איתם המשתתפים לאחרונה ומעוניינים בחוות דעתה של הקבוצה. החלק השלישי (כמחצית מהפגישה), מוקדש למתן פידבק על טקסט של אחד המשתתפים. מדי מספר פגישות, או באם לא יימצא טקסט למתן פידבק, תדון הקבוצה בטקסטים אקדמיים העוסקים בנושא הקבוצה או בטקסטים אודות תהליכי חשיבה, כתיבה ועבודה.

את הקבוצה מלווים שני "טוטורים" מהמחלקה לאנגלית שפה זרה, אשר עובדים עם החברים על שיפור רהיטות הכתיבה באנגלית.


ניהול הקבוצה

ראש הקבוצה: שלומית שהינו-קסלר, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית

<
לפרטים נוספים והצטרפות יש לפנות אל שלומית, תוך מילוי השאלון הבא.המוטיבציה ליצירת הקבוצה

החברים בקבוצה

הישגי הקבוצה

סיכומי המפגשים

רשמים אישיים של חברי הקבוצה

המפגש הבא: 25.1.11
ביבליוגרפיה נבחרת:

על פרקטיקות חשיבה ומחקר אקדמי

על ייעול וניהול דרכי העבודה האקדמית

על כינון זהות

על כינון יחסים חברתיים

כלים אישיים