ירושלים בתרבות אירופה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

נושא קבוצת הדיון : ירושלים בתרבות אירופה

קבוצת הדיון פועלת במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא" של האוניברסיטה העברית

ירושלים ניצבה מאז ומתמיד במרכז הזיכרון הקולקטיבי היהודי. השבועה הנודעת מתהילים קל"ז: "אם אשכחך ירושלים..." מבטאת היטב את מעמדה של העיר כמוקד זיכרון. המצווה לזכור את ירושלים היא חלק בלתי-נפרד ממהות התודעה היהודית, הנוצרית, וככזאת גם ממהות התרבות האירופית. חשיבותה יוצאת הדופן, לעומת ריחוקה הפיזי מיבשת אירופה יצרו כמיהה מתמדת אליה וכמיהה זו היא שיצרה את דימוייה הרבים והפכה את ירושלים לישות נוכחת על אדמת אירופה. במקביל לקיומה הריאלי של ירושלים, נוצרו באירופה מופעים "ירושלמיים" שלמים, או פרגמנטים של ירושלים, אשר הנציחו את עברהּ או שסימלו את עתידהּ האפּוקליפטי: ירושלים של חזון אחרית הימים. ערים שלמות נבנו באירופה לפי הדגם של ירושלים, "הרים קדושים" נבנו במתכונתה, ודימויהּ המנטאלי העל-זמני, הפך לאידיאל רוחני ולדרך-חיים. גלגוליה של ירושלים באירופה הם כר נרחב למחקר ולדיון. דיון כזה אנו מבקשים לקיים באוניברסיטה העברית, בירושלים.

חזית כנסיית הקבר הקדוש בכתב-יד מהמאה ה-15
חזית כנסיית הקבר הקדוש בכתב-יד מהמאה ה-15

ירושלים בתרבות אירופה היא קבוצת דיון המתכוונת לדון בנושאים אינטר-דיסציפלינאריים שונים ולהתמודד עם שאלות כגון: איך הופכת עיר לאידיאל אוניברסאלי? כיצד זוכרים מקום? מה בוחרים לזכור ומה מעדיפים לשכוח? האם הדימוי הוויזואלי של מקום – שהוא עצמו תוצר של זיכרון – יוצר זיכרון חדש? האם וכיצד נוצר פער בין מושא הזיכרון לבין דימויו, בין מהותו הפיזית לבין מופעי ההנצחה שלו? כמו כן אנו מתכוונים לדון במקומות של הדימוי החזותי בזיכרון; האופן בו הדימוי בונה זיכרון חדש, וכיצד מעובד זיכרון זה על בסיס זיכרון קדום, ועוד.

שאלות אלו מאתגרות כיום חוקרים רבים בעולם כולו. אנו מתכוונים לדון בהן תוך התייחסות לדיאלקטיקה המאפיינת את תפיסתה של ירושלים בעולם הנוצרי, תוך התמקדות במגוון ייצוגיה של ירושלים בתרבות האירופית, החזותית והכתובה. תישאל גם השאלה באיזה אופן משקפים דימויים אלה ומעצבים מחדש את ירושלים כמקום ממשי ומדומיין בעת ובעונה אחת; ארצי ושמימי, פיסי ומנטאלי, היסטורי ועל-זמני. התפזורת של ייצוגי ירושלים ברחבי אירופה היא רחבה ומגוונת. מטרתנו היא לאפיין אותה ולבדוק את השלכותיה התרבותיות. חשיבות רבה טמונה בדיון בתופעה שהיא רב-תחומית ובניסיון להתחקות אחר יחסי הגומלין המתקיימים בין סוגי הייצוג של העיר ברבדים שונים ובנקודות זמן שונות.


חברי הקבוצה ותחומי מחקרם

פנינה ארד, עלייה לרגל פיסית ומנטאלית, Devotionalism, מפות.

קובי בן-מאיר, ייצוגים אפוקליפטיים, השפעת המדיה הדיגיטלית על העברה של דימוי, עיצוב ומניפולציה של זיכרון –מקום.

איריס גרליץ, מודלים של מקומות קדושים, חפצים מיטלטלים כאמצעי שימור והולכה של זיכרון.

צפרה זיו, אתרי הנצחה וזיכרון באיטליה, ריטואל וזיכרון.

אירה צ'רנצקי, ייצוגים של ערים רנסנסיות בדמותה של ירושלים.

ימית רחמן-שרירא, דימויים של קדושה, מעבר של שרידים מארץ הקודש לאירופה, מרחבים קדושים.
אורית רמון, המהר"ל מפראג, קהילת 'ירושלים' בצ'כיה.

תכנית עבודה ראשונית

בסמסטר הראשון נקדיש את המפגשים לקריאה ביקורתית של חומר תיאורטי ונבחן את יישומן של תיאוריות שונות אודות זיכרון על ייצוגים ויזואליים ספציפיים. אנו מתכוונים לארח מדי פעם מומחים מתחומים שונים שיוסיפו לדיון בקבוצה. בסמסטר השני יציגו המשתתפים את מחקריהם האישיים בפני הקבוצה וידונו בסוגיות שונות הקשורות למחקריהם. פורום אירופה באוניברסיטה העברית יתמוך בפעילות הקבוצה.

מפגשים

22 באפריל 2009: החווייה החושית במקום הקדוש

הדיון נסוב על הכמיהה של עולי הרגל לראות ולגעת במקומות הקדושים

Frank, G. (2000). The Pilgrim's Gaze in the Age before Icons. Visuality Before and Beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw. R. S. Nelson. Cambridge, University Press: 98-115
Elsner, J. and C. simon (2003). Pilgrim Voices: Narrative and Authorship in Christian Pilgrimage, . New York and Oxford, Berghahn Books‏ ‏

2 ביולי 2009 (מפגש כפול): ניתוח פסיכואנלטי של החוויה במקום הקדוש

אורחת: קלאודיה אידן, פסיכואנליטקאית לקאניאנית

Japhet, S. (1998). Some Biblical Concepts of Sacred Place. Sacred Space: Shrine, City, Land. B. Z. Kedar and Z. Werblowsky. Jerusalem, The Israel Academy of Sciences and Humanities: 55-73.
Markus, R. A. (1994). "How on Earth Places become Holy? Origins of the Christian Idea of Holy Places." Journal of Early Christian Studies 2(fall): 257-271
Lidov A. (ed), Hierotopy: The Creation of Sacred Spaces in Byzantium and Medieval Russia, Moscow: Indrik, 2006: pp. 32-58
Witztum & Kalian, The Jerusaem Syndrom, Israel Journal of Psychiatry 36 (1999
Eliade, M., The sacred and the profane:the nature of religion, New York: Harper, 1961

2 באוגוסט 2009: תיאורים ספרותיים של עלייה לרגל

אורחת: פרופ' אורה לימור, האוניברסיטה הפתוחה

Blake Leyerele, "Landscape as Cartography in Early Christian Pilgrimage Narratives," Journal of the American Academy of Religion 44 (1996)
Ora Limor,"Reading Sacred Space: Egeria, Paula, and the Christian Holy Land,” in Yitzhak Hen (ed.), De Sion exibit lex et verbum domini de Hierusalem. Essays on Medieval Law, Liturgy and Literature in Honour of Amnon Linder, Brepols, (Turnhout 2001), pp. 1-15.


19 בנובמבר 2009 (מפגש כפול): מגמות באמנות עכשווית כפי שהן באות לידי ביטוי במספר תערוכות המוצגות כעת בוונציה
מנחה: קובי בן-מאיר

30 בדצמבר 2009 (מפגש כפול): המפה כאיקונה
מנחה: פנינה ארד

24 ביוני 2010 (מפגש כפול): העתקים של מקומות קדושים באירופה - השוואה בין סן לורטו לסן ויואלדו באיטליה
מנחה: צפרה זיו

אורחת: ד"ר אנאסטסיה קשמן


פרטים והצטרפות

הקבוצה תפעל במשך שנה החל מאפריל 2009. הפגישות יתקיימו בתדירות של אחת לחודש בקמפוס הר הצופים. לבקשת הצטרפות יש לשלוח קורות חיים ומכתב קצר המפרט את הרקע האקדמי, ותחומי המחקר והעניין לפנינה ארד

כלים אישיים