חקר האלימות

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבוצת דוקטורנטים בתחום האלימות והעבריינות:

תופעת האלימות מהווה בעיה חברתית רצינית שמחמירה בשנים האחרונות. תופעה זו מעסיקה חוקרים ואנשי מקצוע שונים לאור השלכותיה הקשות על רווחתו הנפשית והחברתית של הפרט. במהלך שנה אקדמאית זו אנו מארגנים קבוצת לימוד אשר מיועדת לדוקטורנטים אשר חוקרים את תופעת האלימות, בזירות השונות. הקבוצה תעסוק בתיאוריות השונות אשר עוסקות באלימות ועבריינות, ובשיטות המחקר בתחום זה. קבוצה זו תהיה פתוחה לדוקטורנטים מחוגים שונים, מדעי הרוח והחברה, החינוך, משפטים וקרימינולוגיה ועבודה סוציאלית. מטרת הקבוצה להוות במה לדוקטורנטים אשר חוקרים תחום זה במטרה להעשיר את הלמידה האישית ולעודד למידה קבוצתית בין המשתתפים. השתתפות דוקטורנטים מדסיפלינות שונות תתרום להרחבת גוף הידע התיאורטי והמחקרי בתחום, ותעודד חשיבה ביקורתית ופיתוח דיון מנקודות מבט שונות. במהלך מפגשי הקבוצה, חומר הקריאה ייבחר על פי העניין של משתתפי הקבוצה , וכל אחד ממשתתפים הקבוצה יציג את החומר שנבחר על ידו בפני הקבוצה ויארגן דיון סביבו. הקבוצה תהווה מקום לשיח ולימוד משותפים של הנושא, בה המשתתפים יוכלו להעלות סוגיות אשר נוגעות למחקרים שלהם. הקבוצה תתקיים פעם אחת בחודש למשך שלוש שעות.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Researching Violence

Violence is an acute social problem that has been worsening in recent years. Because of its powerful influence on the social and psychological welfare of the individual, it has attracted the attention of researchers and other professionals. In the current academic year, we are organizing a study group for Ph.D. students who are conducting research on violence among different populations. The group will deal with different theories of violence among teenagers and children, and with different research methods in this field. The group will be open for Ph.D. students from different university departments, the faculties of social science and humanities, education, law, criminology and social work. The group will provide a forum for Ph.D. students researching violence that enables them to enrich their learning process and encourages group studies among them. Participation of Ph.D. students from different disciplines will expand the group members’ theoretical knowledge and the research base. It will also promote critical thought and develop discussions from different points of view. During the group meetings, the reading material will be decided in light of the interests of the participants, and each participant will present to the group the material chosen by him orher and initiate discussion. The group will be a place for joint discourse and learning in which the participants raise and discuss issues related to their research. The group will meet for an hour and a half once a month. Ph.D. students interested in participating are welcome to join the group. Please submit a short resume that includes details of your field research. For further information and enrolment: adeem.massarwa@mail.huji.ac.il nevosh78@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________המפש הראשון: המפגש הראשון התקיים בתאריך 20.11.13. המפגש הראשון היה מיועד להיכרות עם חברי הקבוצה, תיאום ציפיות ובניית תוכנית עבודה במהלך השנה האקדאמית. חברי הקבוצה חוקרים תחומים שונים הקשורים באלימות, כגון: חשיפת ילדים והורים לאלימות בקהילה בחברה הערבית, עברייני מין, פגיעות מיניות בידי נשים, חוויותיהם של ילדים השוהים במקלטים לנשים מוכות, וגורמי סיכון וחוסן להתנהגות אלימה בקרב בני נוער פלסטיניים בישראל. במהלך המפגש חברי הקבוצה הציגו את עצמם, המחקרים שלהם, השלב שנמצאים בו בלימודי הדוקטוראט והציפיות שלהם מהקבוצה. נוצרה אווירה נעימה בין חברי הקבוצה.

המפגש השני: המפגש השני התקיים ב18.12.13. במפגש זה דנו בנושא הצעת המחקר. הצגנו חומר לגבי כתיבת ההצעה, דנו בהבדלים בין מחקרים כמותיים ואיכותניים. המפגש נמשך כשעתיים.

המפגש השלישי התקיים בתאריך 19.1.14. במפגש זה עסקנו בתיאוריות שונות בתחום האלימות והעבריינות. במפגש זה כל אחד מהמשתתפים הציג תיאוריה מרכזית שקשורה בנושא המחקר שלו, כגון התיאוריה האקולוגית-מערכתית, תיאוריות התפתחותיות ותיאוריות דחק ואלימות.

המפגש הרביעי התקיים בתאריך 11.3.14. במפגש זה הצטרפה דוקטורנטית כמרצה אורחת. מפגש זה עסק במחקר האיכותני, המרצה האורחת הביא דוגמאות מהמחקר שלה לגבי ביצוע מחקר איכותני, תרומות ומגבלות.

המפגש החמישי התקיים בתאריך 06.05.14. במפגש זה דנו בדילמות אתיות בחקר האלימות, הן במחקר האיכותני וגם במחקר הכמותי. כל אחד ממשתתפי הקבוצה הביא דילמות אתיות וקונפליקים בביצוע המחקר שלו מבחינה אתית כגון העלאת תכנים קשים מבחינה רגשית שעלולים לגרום למשתתפים במחקר מצוקה רגשית, איך מתמודדים עם זה? דוגמה נוספת: איך מתמודדים עם הסוגייה של חובת הדיווח לגבי קטינים שמדווחים על אלימות נגדם לחוקר. הועלו הצעות ורעיונות כדרכי התמודדות. הועבר חומר כתוב על דילמות אתיות בעולם המחקר, בעיקר במחקר איכותני.

המפגש השישי: מפגש פתוח בתאריך 27.5.14. במפגש זה אירחנו את ד"ר רג'דה אלנאבלסי שהציגה את עבודת הדוקטוראט שלה שעסקה באלימות נגד נשים, מצד בני הזוג, בחברה הערבית- מחקר איכותני. המפגש היה מעניין מאוד ופורה. החוקרת הציגה את ממצאי המחקר ואת הדלימות אשר עלו במהלך ביצוע המחקר (הראיונות) וגם בניתוח הנתונים. האורחת קיבלה את הדוקטוראט לאחרונה ולכן זו הייתה הזדמנות ללמוד מהניסיון האישי שלה לגב עבודת הדוקטוראט בתחומים השונים.

כלים אישיים