התיאוריה והפרקטיקה של 'יצירת מקום' בעיר

מתוך limudbchevruta

גרסה מתאריך 16:53, 1 ביוני 2015 מאת ניר ברק (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה הנוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבוצת זו מהווה מסגרת למידה משותפת ותעסוק בהיבטים פילוסופיים, תיאורטיים ומעשיים של יצירת מקום (placemaking) במרחב העירוני.תוכן עניינים

היגיון מנחה

על רקע תהליכים של גלובליזציה כלכלית וערעור מסוים על מקומה של מדינת הלאום מתברר ומתבסס מעמדה של העיר כיחידה כלכלית-חברתית-פוליטית משמעותית במחקר ובפרקטיקה. כוחם של תאגידים בינלאומיים ועל לאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית (IMF) וארגון הסחר הבינלאומי (WTO) מעלה שאלות מוסריות ופוליטיות מורכבות בנוגע לאוטונומיה של יחידים ועולים ספקות בנוגע ליכולתה של מדינת הלאום לבלום את ההשפעות הללו. בהקשר זה, מתגלה העיר על מוסדותיה הפוליטיים כגורם משמעותי שיכול להוות משקל נגד על ידי טיפוח והעצמה של אזרחות עירונית דמוקרטית אשר מובחנת ולעיתים נבדלת מאזרחות לאומית. דוגמאות לכך הן תנועות הoccupy בערים רבות בעולם, בחינה תיאורטית מחודשת של 'הזכות לעיר' (right to the city) וניסיונות מעשיים ליישם תפישות של יצירת'' מקום'' בתכנון עירוני, מדיניות חברתית ופוליטיקה עירונית. 

יצירת מקום הינה תפישה פילוסופית אשר בוחנת מה הופך מרחב מופשט למקום בעל זהות ומשמעות. תיאוריות פוליטיות וחברתיות שונות קושרות בין תחושת המקום (sense of place) וסוגיות של צדק, זהות פוליטית ואזרחות עירונית. התפישות של יצירת מקום באות לידי ביטוי גם במדיניות ובפרקטיקה, ומתייחסות בין היתר לתכנון מרחבי, מדיניות חברתית, פיתוח קהילתי, חינוך וכיוצא באלה. המסגרת של יצירת מקום פורסת מנעד נרחב של סוגיות החל מחוויית המרחב דרך זהות מקומית-קהילתית ועד להזדמנויות קונקרטיות של יחידים וקבוצות.בהתאם לזאת, ההיגיון שינחה את הקבוצה הוא חיבור בין סוגיות של יצירת מקום להקשר העירוני הרחב; בדיונים הקבוצתיים נבחן רבדים מוסריים, פוליטיים וחברתיים הנובעים מחיבור זה. סוגיות של יצירת מקום בעיר מתבטאות בתהליכים של התחדשות עירונית, אקולוגיה עירונית, פוליטיקה מקומית, פיתוח קהילתי ואזרחות עירונית. סוגיות אלה חוצות דיסציפלינות והן נוגעות בתחומי מחקר רבים כגון: גיאוגרפיה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדיניות חברתית, מדע המדינה, אדריכלות, חינוך, משפטים ועוד. בשאיפה, הקבוצה תורכב מדוקטורנטים משדות מחקר אלו ואחרים אשר חוקרים היבטים שונים של העיר. חלק מהמפגשים יוקדש לדיון בטקסטים מתחומים שונים (פילוסופיה, תיאוריה ופרקטיקה) וחלקם לדיון ביקורתי וקונסטרוקטיבי בעבודות הספציפיות של חברי הקבוצה.


מטרות הקבוצה

 • חיבור בין תיאוריה ופרקטיקה: קריאה בטקסטים מרכזיים על חשיבה עירונית ופילוסופיה של המרחב תיעשה לצד בחינת 'ספרות אפורה' העוסקת במקרי בוחן נקודתיים ומדיניות עירונית. 
 • למידה משותפת רב-תחומית: המחקר על עיר ויצירת מקום חוצה דיסציפלינות ובשאיפה כך יהיה גם הרכב הקבוצה. בכך, הלמידה המשותפת תאיר היבטים שונים של הסוגיות הנדונות ותאפשר הבנה רחבה יותר ומשלימה של התחום.
 • קידום המחקר האישי: קבוצת עמיתים מטבעה מעודדת ותורמת להתפתחות החשיבה האישית תוך עידוד דיאלוג אינטלקטואלי רב-תחומי. לפחות ארבעה מפגשים יוקדשו לדיון במחקרים של חברי הקבוצה וזאת מתוך רצון לסייע בהתקדמותם ולעודד את פרסומם בעתיד הקרוב.

להצטרפות ופרטים נוספים

נא לפנות למרכזי הקבוצה:


English Exposé - The Theory and Practice of placemaking

"Placemaking" is a philosophical framework that analyzes the transformation of abstract 'spaces' into concrete 'places' with particular meanings and identities. Various political theories associate a 'sense of place' with issues such as justice, political identity and urban citizenship. The practical and policy implications of 'placemaking' are manifested in fields like spatial planning, social policy, community development, education and the like. Therefore the framework of ‘placemaking’ opens a wide array of issues and considerations starting with experiential aspects of space, through local-political identity, to life chances of individuals and social groups.

The power of cities as economic-social-political entities is becoming clearer in light of economic globalization and what seems to be a certain decline of the nation state. The power of international and supranational corporations gives rise to ethical and political considerations regarding the autonomy of individuals, as well as doubts regarding the ability of the national state to moderate these implications. Within these circumstances, it seems that the city and its political institutions may play an important balancing role by cultivating and empowering democratic urban citizenship.

The guiding rationale of the group is to analyze the notion of ‘placemaking’ in the urban context. Discussions will scrutinize the ethical, political and social aspects arising from this association and address issues such as urban regeneration, urban ecology, local politics, community development and urban citizenship. We hope that the group will be comprised of graduate students from different disciplines to reflect the interdisciplinary nature of the subject. Some of the sessions will be devoted to discussions on specific foundational texts and some to a critical and constructive analysis on the works of individual group members. 


For additional information, please contact the group coordinators:Dana Halevy and Nir Barak


כותרות המפגשים:

לפירוט על הדיונים שנערכו במפגשים המלאה ראה את עמוד סיכום המפגשים


 1. From Places to non-Places
 2. Neighborhood effects
 3. תכנון 'מקומות טובים'
 4. אורבניזם חברתי
 5. ארכיטקטורה, מקום וזהות עירונית
 6. ארכיטקטורה, מקום וזהות עירונית
 7. "עיונים בקנה מידה"
 8. PlacemakiCritique of Everyday life
 9. כנס placemaking ארצי
 10. מפגש מסכם לשנה זו
כלים אישיים