הגוף האנושי: אתיקה, מדע, ופוליטיקה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגוף האנושי: אתיקה, מדע, ופוליטיקה

קבוצת הלימוד מיועדת לתלמידי מחקר העוסקים בהיבטים שונים של הגוף האנושי. הקבוצה תקדיש מרחב וזמן לבחינת התפתחותם של רעיונות ותיאוריות על הגוף והקשריהם השונים לתחום הטכנולוגיות הרפואיות. נשאל מהו הגוף? למי הוא שייך? מה אנו יכולים להגיד על הגוף ההיסטורי, התרבותי, העתידי? שאלות אלו יידונו מתוך היכרות עם משנתו של מרלו פונטי והתמקדות בספרו Phenomenology of Perception.בנוסף נערוך היכרות עם תיאוריות חברתיות ופוליטיות של הוגים/ות אחרים/ות, ביניהם ג'ודית בטלר והוגים נוספים על פי עניין וצרכי חברי הקבוצה. נבדוק את ההקשרים בין ייצוגי הגוף לאופן בו מעוצבת מדיניות כלפיו ובאמצעות הדיון ננסה להבין את השינויים הסוציולוגיים השונים, הקשר שלהם לאתיקה וזכויות אדם וההשלכות המתחייבות בבחינת שיקולי חקיקה ורגולציה.


רובד נוסף של החברותא, יהיה העיסוק בנושא הגוף כפי שזה בא לידי ביטוי בעבודות המחקר של חברי הקבוצה. תהיה זו הזדמנות לשתף ולדבר על המחקר, ואף לערוך קישורים בינו לבין נושאים שעלו בדיוני הקבוצה או מחקרים של חברים אחרים. חלקים חשובים בבסיס מודל החברותא הם חווית הלמידה המשותפת, יצירת מרחב למידה המסייע ברישות למידע וידע, תמיכה, והרחבת אופקי החשיבה על המחקר. בסיס זה יש בו כדי ליצורהתמדה והענקת משמעות עמוקה למושג החברותא, המסייע בהתמודדות עם בדידות מחקרית ורגשית, שהיא לא פעם מנת חלקם של חוקרות וחוקרים צעירים. בין השאר נקדיש בחברותא שלנו זמן להיכרות עם האתגרים הניצבים בפני כל חוקר וחוקרת, להגדרת משימות אישיות וקבוצתיות ולמעקב אחר מימושם.

הלמידה תיהיה מעגלית ותכלול הנחיה מתחלפת. באופן זה יתאפשר לכל אחת ואחד מחברי הקבוצה להוביל ולהוסיף רובד חדש לדיון. בנוסף, נארח מידי פעם מומחיות ומומחים שיצטרפו אלינו לדיון משותף


פרטים והצטרפות:


הקבוצה תפעל במשך השנה החל מחודש פברואר 2010. הפגישות תתקיימנה אחת לשלושה שבועות בקמפוס הר הצופים.

לפרטים נוספים והצטרפות יש לפנות לחדוה אייל


סיכום שנה- 2010

מטרות המפגשים כפי שנוסחו על ידי המשתתפות/ים: מטרת הקבוצה היא יצירת מרחב וזמן להתפתחותם של רעיונות ותיאוריות על הגוף ומכאן לבחינתם אלו מול תחום הטכנולוגיות הרפואיות. מתוך תפיסה כי באמצעות הדיון על הגוף ניתן יהיה להבין את השינויים הסוציולוגים, הקשר שלהם לאתיקה וזכויות אדם ומכאן לבחינת שיקולי החקיקה והרגולציה. הסוגיות הנדונות בקבוצת החברותא נבחרו בהתאם לתחומי המחקר

מסגרת הלמידה המשותפת חולקה לשתי יחידות עיקריות:

יחידה ראשונה- בחינה פילוסופית של הגוף. יחידה זו התמקדה במשנתו הפילוסופית של מוריס מרלו- פונטי. קריאה של פרקים מספרו "פנומנולוגיה של התפיסה" (1945). המפגשים התקיימו בהנחייתו המבורכת של יקיר אנגלנדר, דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל ולימודי מגדר באוניברסיטה העברית. התמקדנו בפרק הראשון בספרו של מרלו פונטי, וקריאה משותפת של תתי הפרקים פרק ראשון: the body as object and Mechanistic psychology פרק חמישי: the body in it sexual being הדיון התמקד בשאלה כיצד אנו תופסים את הגוף האנושי, ובאופן בו ניסח מרלו-פונטי את היחס שבין התפיסה האנושית לבין ההכרה.

יחידה שנייה- היחידה זו מתמקדת בסוגיות הנוגעות לגוף במרחב התרבותי והחברתי. הגוף, כמדיום לחריטה חברתית-פוליטית, ובו זמנית היותו סוכן חברתי אקטיבי שמכונן חריטה מעין זו. מפגש זה יונחה על ידי סוהאד דהר נאשף. הציגה פרק מעבודת הדוקוטרט שלה ומאמר פרי כתיבתה שאמור להתפרסם בקרוב. הגוף וכאב – מפגש בהנחייתו של רועי אופנהיימר יחידה זו מאפשרת התמקדות בחומרי המחקר בהם עוסקים חברי הקבוצה. הגוף כסוגיה סגורה או פתוחה – דיון על העור מפגש מתוכנן לעתיד הקרוב בהנחיית ד"ר עדי פינקלשטיין


המשתתפים והמשתתפות מגיעים מדיסציפלינות שונות דבר המאפשר התייחסות רחבה ועשירה לתחומים הנדונים. המשתתפים מעידים על ענין רב שהפיקו מהמפגשים ומההכרות הבינאישית.


חשיבות הפרויקט שלנו: ראשית ההכרות מסייעת לרבים מאתנו לצאת מהבדידות המחקרית, כמו כן, רישות, חילופי רעיונות ומידע בתחומים המהווים עניין משותף. ייחוד הקבוצה הינו בבחירה להתמקד בשנתו של מרלו פונטי והתפיסה לגבי הגוף. ההתמקדות בפן הפילוסופי אפשרה דיון בבחינת שאלות מקוריות וראשוניות על מהות הגוף, ויכולת להבין באופן מעמיק יותר את ההקשרים השונים בנושא הגוף האנושי.

הקבוצה תקבל בברכה מצטרפים ומצטרפות חדשות.


ביום שלישי 18.1.2011 נערך את ד"ר כרמל שלו לשיחה על גישור אתי רפואי חומרים שילווה את המפגש הם:

Nancy Neveloff Dubler and Carol B. Liebman. 2004. Bioethics Mediation – A Guide to Shaping Shared Solutions. United Hospital Fund of New York, NY. http://www.uhfnyc.org/usr_doc/BioethicsMediationa.pdf

Autumn Fiester. 2007. The Failure of the Consult Model: Why “Mediation” Should Replace “Consultation”. American Journal of Bioethics 7(2) 31-32. http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=bioethics_papers

כלים אישיים