דורשים משמעות בתיאוריה המוסדית

מתוך limudbchevruta

גרסה מתאריך 22:40, 7 ביוני 2015 מאת מרב מגדל-פיקר (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה הנוכחית (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

רקע

הקבוצה עוסקת בתיאוריה המוסדית (Institutional Theory), שקנתה אחיזה במגוון דיסציפלינות. מוסדות הם מבנים, פרקטיקות ומערכות משמעות הנלקחים כמובנים מאליהם ומבנים את תפיסת המציאות והפעולה של ארגונים ופרטים. הטענה המרכזית היא שאנשים וארגונים נענים לתכתיבים המוסדיים על מנת לקבל לגיטימציה מן הסביבה.

The group studies institutional theory, a dominant school of thought in organization theory, across different disciplines. Institutions are structures, practices and meaning systems, which are taken for granted and guide the way individuals and organizations perceive reality. The main argument of the theory is that individuals and organizations adopt institutions in order to gain legitimacy from their environment.

מוקדי המפגשים

במפגשים אנו נעים בין התיאורטי לאמפירי, ובין האקדמיה לשדה. אנו מנסים למצוא את האיזון בין מקרה המבחן הייחודי לכל אחד מאתנו, לבין המכנה המשותף שלנו - התיאורטי. אנו מכוונים לתרומה האנליטית של מחקרינו לתיאוריה המוסדית. לשם כך אנו מעמיקים במאמרים עדכניים - תיאורטיים ואמפיריים - בתיאוריה המוסדית, תוך מחשבה אודות האופנים בהם המחקרים שלנו מתכתבים עימם. לצד זאת, אנו מבררים את המשמעות הפרקטית שיכולה להיות למחקר שלנו על שדה המחקר בו אנו פועלים. בהקשר שלנו הכוונה היא לדיון באפשרויות של שינוי הסדר המוסדי כפי שבא לידי ביטוי בשינוי חברתי או שינוי מדיניות. לבסוף כחברותא, אנו עוסקים גם בברור המשמעות ובתהליכים רפלקסיביים אודות התפקיד שלנו כחוקרים הפועלים אף הם בתוך מוסד בעל איכויות הנלקחות כמובן מאליו: האקדמיה, תוך מפגש עם החוויות הסובייקטיביות שלנו כמו גם האינטרפרטציה האישית שלנו למוסד זה.

המשך פעילות החברותא בשנה זו

בהמשך להצלחת החברותא בשנה שעברה, החליטו חבריה להמשיך לשנה נוספת אשר תאפשר המשך הרחבה תאורטית לצד עבודה יותר מרוכזת סביב המחקרים של חברתי הקבוצה. חברים חדשים מוזמנים להצטרף על ידי יצירת קשר עם מובילות הקבוצה (ראו פרטים בהמשך)

The meetings are organized around two related lines: we try to balance between theoretical and empirical, and between academy and field. We try to figure out the balance between each of our own individual case studies and the common ground we share – the theory. On the one hand, we address the theoretical contribution of our studies to institutional theory. Therefore, we review recent theoretical and empirical papers in order to track contemporary theoretical developments within institutional theory, while thinking about the way our studies correspond with them. On the other hand, we discuss the possible practical implications our studies have on the fields we investigate. In particular, we think about the possibilities to change the social or institutional order through our studies.

Finally, we reflect on our position as researchers who also act in a taken for granted, institutionalized, context: the academy. We share our subjective experiences and interpretations of our role in this given context. 

The group includes ten participants from different disciples: Sociology, Business Administration and Law


משתתפים

בריאנה מוסאייף - סוציולוגיה

תמר גרוס - מנהל עסקים

נגה בובר בן דוד - סוציולוגיה

ערן בן ארי - מנהל עסקים

רותם כהן - מנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב)

רווית מזרחי - סוציולוגיה

איה נבון - מנהל עסקים

מלי נבו- מנהל עסקים (אוניברסיטת תל אביב)

מרב מגדל פיקר - מנהל עסקים

רחל הס גרין - חינוך

אירה ליאן - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מפגש ראשון

במפגש כל אחד הציג את עצמו ואת המחקר שלו או כיוון למחקר עתידי. בנוסף עשינו תאום ציפיות לגבי האופן בו נדיין במפגשים.

נוכחים ותחומי מחקר:

בריאנה - שלב ב - מנחה פרופ גילי דרורי. "תיאוריות שיווקיות ותיאוריה מוסדית באתרי מורשת. תחומים: שיתופי פעולה בין ארגונים, לוגיקות מוסדיות

רווית - שלב א - סוציולוגיה - מנחה פרופ גילי דרורי. "גלובליזציה לוקליזציה וגלוקליזציה בבית הספר. תחומים: פרופסיות, שחקנים בודדים

ערן - שלב ב - מנהל עסקים - מנחה דר תמר זילבר. "סוציולוגיה של הטכנולוגיה ותיאוריה מוסדית. מה קורה לטכנולוגיית המידע כשהיא מתפשטת ברמת המשמעות. תחומים: תרגום, עבודה מוסדית לוגיקות מוסדיות

איה - שלב א - מנהל עסקים. מנחה: דר תמר זילבר. התפתחות שדה העסקים החברתיים

מרב - שלב ב - מנהל עסקים. מנחה: דר תמר זילבר. דינאמיקה דיסקורסיבית של סוגי עבודה מוסדית שונים בקרב תנועות חברתיות. תחום: עבודה מוסדית

ציפיות וארגון המפגשים

קריאת מאמרים תוך משוב והפריה הדדית. קבלת פרספקטיבות שונות אודות התיאוריה המוסדית ממגוון חוקרים/דיסציפלינות/נקודות מבט של "חדשים" - שאינם חשופים זמן רב למובן מאליו של התיאוריה ו"ותיקים"".

הפגת הבדידות

המובן מאליו באקדמיה: מה לגיטימי ומה לא בשילובים תיאורטיים, בכתיבה, במחקר

כל אחד מן החברים יקח על עצמו את אחד המפגשים. האחראי למפגש יבחר את המאמר לקריאה וישלח לכולם. הוא גם זה שינחה את הדיון במפגש. מי שירצה, ומי שנמצא בשלב מתאים במחקר, יוכל לחבר את המאמר למחקר שלו.


"דיון במאמר של Hallett ASR 2010" המאמר עוסק בInhabited Institutions

מוקדי הדיון 1. חקירה במיקרו לעומת חקירה במקרו 2. יחסי הגומלין בין שחקנים לבין מוסדות 3. יחסי הגומלין בין הסמבולי לממשי, בין משמעות לפרקטיקה 4. האפשרות של זיווג מחודש (בפרט בין הסמבולי לממשי) להבדיל מזיווג רופף 5. דיון מחודש במאמרם של Meyer & Rowan, 1977 והצגת חלק ממושגי היסוד של התיאוריה


"דיון במאמר של Czarniawska organization studies 2009" המאמר עוסק בEmerging Institutions

מוקדי הדיון 1. תהליך התרגום 2. היווצרות מוסדות - יזם בודד, קבוצה או נסיבות? 3. השוואה בין תהליך היווצרות מוסדות שמציעה כותבת המאמר, לבין הבניית היזמות המוסדית על ידי Dimaggio ועל ידי זרם העבודה המוסדית.


"דיון במאמר של Dover & Lawrence" A gap year for institutional work

מוקדי הדיון: 1. הטענה שהתיאוריה המוסדית סגורה בשיח אקדמי שלא מדבר עם המציאות 2. איך המחקרים שלנו היו נראים אם הם היו מחקר פעולה 3. מה הערך שמחקר פעולה/מעורבות בשטח דווקא יכול לתרום לתיאוריה (ולא "להפריע" למציאות האובייקטיבית).


"דיון במאמר של Finnemore, 1993" International organizations as teachers of norms מוקדי הדיון 1. השפעות בינלאומיות על המדינה 2. גלוקאליות - האופן בו ההשפעות הבינלאומיות מתורגמות על ידי המדינה 3. התנועה בין שחקן למבנה ובין גלובלי ללוקאלי

מפגשי שנה שניה

מפגש ראשון

נערכה הכרות מחודשת עדכון התקדמות במחקר של כל המשתתפים וכן תיאום ציפיות לגבי פעילות הפורום לשנה הקרובה.

החולט שהפורום ימשיך במתכונת דומה, כאשר כל מפגש יעסוק במאמר עדכני. כמו כן הוחלט לבנות רצף מפגשים קוהרנטי שיתמקד במספר נושאי ליבה המעניינים את חברי הפורום וכן להקדיש חלק מכל מפגש לדיון במושגים הרלוונטיים ובהקשרים שלהם בתוך התיאוריה המסודית.


מפגש שני עסק בפרק של ​ Czarniawska Barbara מתוך ספרה של גילי דרורי Storytelling: a managerial tool and its local translations

הדיון עסק בקשר שבין מושג הגלוקליזציה לבין המונחים של דיפוסיה ותרגום וחיבור אפשרי בין שתי המסורות.


מפגש שלישי

דיון סביב פרק מספר, שם הפרק: The glocalization of organizations and management הדיון המששיך את המפגש הקודם לאור העניין שהתעורר

"מפגש רביעי" between local mooring and global orientation דיון בטיוטת מאמר שטרם פורסם. בסיכום הדיון הועבר מעין review לאחת מכותבות המאמר

"מפגש חמישי" rethinking institutions and organizations does institutional work need redirecting

בעקבות שני מאמרים, שהתכתבו זה עם זה, ערכנו דיון אודות עתידה של התיאוריה והשאלה האם התיאוריה צריכה להחליף כיוון.

"מפגש שישי" מפגש הכנה לקרא הסדנה הישראלית קנדית שעוסקת בתיאוריה המוסדית סביב המצגות של המחקרים שהציגו מרבית חברי החברותא בכנס

כלים אישיים