אי שניות - שפה, השקפה ופרקטיקה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

אי-שניות – שפה, השקפה ופרקטיקה                                                          Non-Duality - Language, View and Practice   


מטרות הקבוצה


השקפת אי-השניות, ומוטב לכתוב משפחת ההשקפות של אי-השניות, מופיעה במגוון מסורות פילוסופיות, דתיות ומיסטיות המזוהות עם תרבויות מזרחיות ומערביות, קלאסיות ומודרניות. בקרב השקפות אלו אנו מוצאים מספר עקרונות מרכזיים המייחדים אותן, ובכלל זה ערעור על ראשוניותם של הסובייקט והאובייקט כיסוד המציאות האנושית, ערעור על הפער האונטולוגי הראשוני בין המציאות האלוהית והקיום האנושי, קריאת תיגר על הטענה כי המציאות ניתנת למיצוי דרך קטגוריות מושגיות ותמיכה בהנחה כי בשורשה של ההוויה האנושית מצויה הוויה החורגת מכל חלוקה דואלית. קבוצת המחקר תעסוק באספקטים המגוונים של השקפות אי-השניות, כפי שהם מוצגים במסורות מזרחיות דוגמת הבודהיזם של "הרכב הגדול" ככלל, והשקפות "השלמות הגדולה" בבודהיזם הטיבטי והזן בתרבויות מזרח אסיה בפרט, האדוואיטה וודאנטה ההודית והדאואיזם הסיני, בתורות מהמערב דוגמת השקפותיהם של דון סקוטוס, שפינוזה והיידגר, ובמסורות מונותיאיסטיות, דוגמת הקבלה המוקדמת ותורותיהם של אבן-עראבי ומייסטר אקהרט. במסגרת קבוצת המחקר ייערך ניסיון לנסח את המוטיבים המרכזיים המהווים את התשתית של השקפות אי-השניות, וזאת תוך התייחסות לסוגיות משדות ידע שונים, ובכלל אלה ההשלכות האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות של השקפות אלה, האופק הסוטריולוגי אותן הן מתארות, היחסים בין שפה ומציאות המוצגות בהן והלשון המטפורית המאפיינת אותן. מפגשי הקבוצה יכללו הצגה של האופנים דרכם השקפת אי-השניות נוכחת במסורות שונות יחד עם דיון במבט רחב, שיתבסס על המגוון המחקרי המצוי בין חברי הקבוצה. קבוצת המחקר פתוחה בפני כל אלו שהשקפת אי-השניות מפציעה במחקרם, ובמיוחד הדברים אמורים באלו החוקרים מסורות פילוסופיות, דתיות ומיסטיות, ללא תלות בתקופתן או במיקומן.
The view of Non-Duality or, better, the family of Non-Dual views appears in a variety of philosophical, religious and mystical traditions which belong to both Eastern and Western cultures, classical and modern alike. Within these views one finds certain basic themes – such as the undermining of the primordial status of subject and object, the questioning of the ontological split between the divine reality and human existence, and the notion of Being that transcends all dualities – which give non-dual views a unique characterization. The research group will inquire into the variegated aspects of the non-dual views, as these are presented within Eastern traditions, including the Buddhist tradition of "The Great Vehicle" in general and the views of the Tibetan "Great Perfection" and Japanese Zen Buddhism in particular, the Indian Advaita Vedanta and Chinese Daoism, as well as within Western philosophical and religious views such as those of the early Kabbalists, Ibn-Arabi, Meister Eckhart, Duns Scotus, Spinoza and Heidegger. In addition, the group will attempt to crystallize and express the basic principles of non-dual views by investigating various issues arising from them, including their ontological and epistemological implications, their soteriological horizon and their metaphorical language. The research group will integrate presentations of the various non-dual views, as these are found in different traditions, and cross-traditional discussions. The group is open to all those for whom non-dual views are part of their research, and especially those who investigate philosophical, religious and mystical traditions, regardless of their historical period and cultural background.


פרטים והצטרפות


לפרטים נוספים והצטרפות יש לפנות לערן לייש


מפגשים

מפגשי הקבוצה ייערכו בימי א' בין השעות 14:30 ו-16:00.

חברי הקבוצה

ד"ר אליהו שטרן – החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. מעיין נידבך – החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית. עודד פורת – החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית. עמי גרונפלד - החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. ערן לייש – החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית.


סיכומי מפגשים


ביבליוגרפיה אודות אי-שניות

כלים אישיים