שיחה:הגוף האנושי: אתיקה, מדע, ופוליטיקה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הגוף האנושי: אתיקה, מדע 'ו'פוליטיקה
קבוצת הלימוד מיועדת לתלמידי מחקר העוסקים בהיבטים שונים של הגוף האנושי. הקבוצה תקדיש מרחב וזמן לבחינת התפתחותם של רעיונות ותיאוריות על הגוף והקשריהם השונים לתחום הטכנולוגיות הרפואיות.
נשאל מהו הגוף? למי הוא שייך? מה אנו יכולים להגיד על הגוף ההיסטורי, התרבותי, העתידי? שאלות אלו יידונו מתוך היכרות עם משנתו של מרלו פונטי והתמקדות בספרו Phenomenology of Perception.בנוסף נערוך היכרות עם תיאוריות חברתיות ופוליטיות של הוגים/ות אחרים/ות, ביניהם ג'ודית בטלר והוגים נוספים על פי עניין וצרכי חברי הקבוצה. נבדוק את ההקשרים בין ייצוגי הגוף לאופן בו מעוצבת מדיניות כלפיו ובאמצעות הדיון ננסה להבין את השינויים הסוציולוגיים השונים, הקשר שלהם לאתיקה וזכויות אדם וההשלכות המתחייבות בבחינת שיקולי חקיקה ורגולציה.
 
רובד נוסף של החברותא, יהיה העיסוק בנושא הגוף כפישזה בא לידי ביטויבעבודות המחקר של חברי הקבוצה. תהיה זו הזדמנות לשתף ולדבר על המחקר, ואף לערוך קישורים בינו לבין נושאים שעלו בדיוני הקבוצה או מחקרים של חברים אחרים. חלקים חשובים בבסיס מודל החברותא הם חווית הלמידה המשותפת, יצירת מרחב למידה המסייע ברישות למידה וידע, תמיכה, והרחבת אופקי החשיבה על המחקר. בסיס זה יש בו כדי ליצור התמדה והענקת משמעות עמוקה למושג החברותא, המסייע בהתמודדות עם בדידות מחקריתו רגשית, שהיא לא פעם מנת חלקם של חוקרות וחוקרים צעירים. בין השאר נקדיש בחברותא שלנו זמן להיכרות עם האתגרים הניצבים בפני כל חוקר וחוקרת, להגדרת משימות אישיות וקבוצתיות ולמעקב אחר מימושם.
הלמידה תיהיה מעגלית ותכלול הנחיה מתחלפת. באופן זה יתאפשר לכל אחת ואחד מחברי הקבוצה להוביל ולהוסיף רובד חדש לדיון. בנוסף, נארח מידי פעם מומחיות ומומחים שיצטרפו אלינו לדיון משותף בקבוצה.
פרטים והצטרפות:
הקבוצה תפעל במשך השנה החל מחודש פברואר 2010. הפגישות תתקיימנה אחת לשלושה שבועות בקמפוס הר הצופים.
לפרטים נוספים והצטרפות יש לפנות לחדוה אייל, ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל,
אימייל: ehedva@gmail.com
 
כלים אישיים