רשימת מפגשים של הקבוצה מחקר ניסויי בפסיכולוגיה וקוגניציה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מפגש ראשון – בתאריך 6.11.2013, נושא המפגש: תוצאות אמפיריות של טלי שרים: Cross-modal and spatial attention.

מפגש שני – בתאריך 20.11.2013, נושא המפגש: הצעת הדוקטורט של מורן ישראל: Spatial attention across perception and action

מפגש שלישי – בתאריך 18.12.2013, נושא המפגש: דיון פתוח בנושא של רפליקציות בפסיכולוגיה חברתית.

מפגש רביעי – בתאריך 1.1.2014, נושא המפגש: תוכנית ניסויים של אריאלה פרידמן: Questionnaire based IAT

מפגש חמישי - בתאריך 18.03.2014, נושא המפגש: Play alone or play along: behavior in individual versus interactive games

מפגש שישי - בתאריך 25.03.2014, נושא המפגש: למידה רב-חושית, ממצאים חדשים.

מפגש שביעי - בתאריך 10.06.2014, נושא המפגש: ?Is there a memory effect on selection for consciousness

מפגש שמיני - בתאריך 02.07.2014, נושא המפגש: The secret life of metacognition

כלים אישיים