רגשות, פילוסופיה ומה שביניהם

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

על הקבוצה:

בעשור האחרון החלה פריחה משמעותית ביותר של העיסוק הפילוסופי ברגשות, שנמצאת כעת בשיאה, זאת במקביל לעיסוק גובר ברגשות בתחומים אחרים כמו פסיכולוגיה וכלכלה. במובן מסוים ניתן לומר שהעיסוק הפילוסופי בנושא מאגד בתוכו את ריבוי נקודות המבט של התחומים השונים בנוגע לרגשות ומאתגר את ההנחות השונות של התחומים השונים ומהווה אשנב למורכבותו של מושג הרגש. מטרת הקבוצה היא לנסות ולעזור למשתתפים בה להבין מורכבות זו, תוך הפרייה הדדית של התפיסות המקצועיות השונות של רגשות, שקשורות לתחומי העיסוק של המשתתפים בקבוצה.

הדגש הפילוסופי של הקבוצה יאפשר מבט על וניתוח שיטתי -של נקודות המבט הללו וכך יאפשר גם לדוקטורנטים שאינם עוסקים בפילוסופיה במישרין להעזר בתובנות שיעלו מדיון זה. הקבוצה תעסוק בכמה נושאי ליבה ובנושאים נוספים, על פי חשיבותם למשתתפים, ביניהם: 1) מהו רגש? 2) הקשר בין רגשות ובין ערכים ומוסר; 3) רגשות רציונאליים ומוצדקים; 4) איזה ידע יכולים רגשות לספק לנו?


כל פגישה תנוהל על ידי אחד המשתתפים, כאשר בכל פגישה נדון באחד מתתי הנושאים שיבחרו. בתחילת הפגישה - נעסוק בנושאים המרכזיים שעולים מחומר קריאה שיופץ לפני המפגש ובהמשכה נקיים דיון פילוסופי עקרוני בנושא זה, מעבר לחומר הקריאה, תוך חיבור לעיסוקיהם של המשתתפים.

הקבוצה תפגש (ככל הנראה) בימי שלישי בשעות 16:30-18:00 אחת לשלושה שבועות בהר הצופים.

ראש הקבוצה:

אבי קינן, פילוסופיה avraham.m.kenan@gmail.com


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

About the Research Group:

Philosophical interest in emotions has been growing over the past decade along with a parallel growing interest in emotions in other fields, such as Psychology and Economics. In a sense, philosophical studies of emotions incorporate a number of perspectives from different research fields, while challenging the underlying assumptions of those fields, and exposing the complexity of emotions as a concept and as a phenomenon. The group's aim is to try and help its participants better understand this complexity, while encouraging scholars/students from different fields to fruitfully exchange knowledge and thoughts on emotions. The philosophical nature of the group will enable a rigorous analysis of the concept and the different perspectives that will be of value to PhD candidates in philosophy, as well as those with a philosophical interest who do not focus on philosophy. Some of the core issues that the group will address (in accordance with the members' preferences) are: 1) What is an emotion? 2) How are emotions and morality related? 3) Justified and rational emotions; and 4) What kinds of knowledge can emotions contribute? Every meeting will be led by a different group member, and each meeting will be dedicated to one of the issues. The beginning of each meeting will be dedicated to discussing reading material that will be circulated in advance, followed by a philosophical discussion of the issue at hand, while relating it to the members' interests and projects.


The group will meet once every 3 weeks, Tuesdays at 16:30-18:00, in Mount Scopus.


For information: Avi Kenan

avraham.m.kenan@gmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פגישה ראשונה - 10.11.15

השתתפו:רונה דינור, שלומית ויגודה, אביטל חזוני, אלי פיטקובסקי, אביב קרן, איתי שטיינברג, אבי קינן

בתחילת הפגישה דיברנו על פגישות הקבוצה והנושאים בהם אנחנו מעוניינים לעסוק, על בסיס רשימת נושאים וביבליוגרפיה ראשונית שהוכנה על-ידי מרכז הקבוצה. הוחלט שנתחיל משתיים/שלוש פגישות רקע ולאחריהן נוכל לדון שוב בנושאים שנראים מעניינים במיוחד לחברי הקבוצה, כשההיכרות הראשונית עם הספרות כבר נעשתה.

אביב קרן יציג את העבודה שלו על "הלוגיקה של האהבה" בפגישה השלישית, לאחר ביסוס הרקע גם כן, כדי שנוכל לדון בה באופן מעמיק ומתוך הספרות.

לאחר דיון כללי זה התחלנו לעסוק בהיכרות עם הפילוסופיה של הרגש, על בסיס חומר הקריאה לפגישה זו שהוצג על-ידי אבי קינן. עסקנו באילוצים שתאוריה של רגשות צריכה לעמוד בהן מבחינה פילוסופית ונגענו בשאלות יסוד סביב האינטנציונאליות של רגשות, הפנומנולוגיה שלהן והמעמד האפיסטמי שלהן, בכלל זה היכולת להעריכן מבחינה רציונאלית ונורמטיבית. בהקשר זה התחיל דיון גם בהבחנה של גנדלר בין alief ו-belief.

חומר הקריאה לפגישה זו היה:

1) The Emotions: A Philosophical Intorduction, Deonna and Terroni (2012) - Chapter 1.

2) Emotional Insight: The Epistemic Role of Emotional Experience, Brady (2013) - pp. 8-30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פגישה שניה - 08.12.15

השתתפו: אבי קינן, אביב קרן, אביטל חזוני, איתי שטיינברג, אלי פיטקובסקי, רונה דינור, שלומית ויגודה

הפגישה הוקדשה להצגת שתיים מתוך שלוש הגישות המרכזיות בפילוסופיה האנליטית העוסקת ברגשות: בגישה הפרצפטואלית ובגישה הקוגניטיביסטית.

את הגישה הפרצפטואלית הציג אלי ואת הגישה הקוגניטיביסטית רונה.

במהלך ההצגות עלו כמה נושאים מרכזיים שיעסיקו אותנו בהמשך השנה, ביניהם: חישבותן של תחושות גופניות כחלק הכרחי או מספיק ברגשות (רמז לדיון בפעם הבאה על גישות תחושתיות), הקשר בין רגשות וערכים וההבדל בין value ובין evaluative judgments, הקישור של נוסבאום (ושל אחרים) בין רגשות ובין דברים שנתפסים כחשובים לסובייקט, כמשפיעים עליו. מהדיון עלו גם הבדלים משמעותיים באינטואיציות של המשתתפים לגבי רגשות, בעיקר סביב קיומם של רגשות לא-מודעים, תרומתם האפיסטמית, ושאלת הרציונאליות של רגשות ובלבול בינה ובין הגדרת וחישת הרגש עצמו.

בסוף הפגישה הלכנו להדלקת נרות מקסימה של תלמידי מוסמך ודוקטורט של החוג לפילוסופיה.

חומר הקריאה לפגישה זו היה:

1) Emotional Insight: The Epistemic Role of Emotional Experience, Brady (2013) - ch 2. סקירה של גישות פרצפטואליות.

2) Emotions as Judgements of Importance and Value, In: Thinking about Feeling (ed. Solomon), Nussbaum (2004).


פגישה שלישית - 29.12.15

השתתפו: שלומית ויגודה, איתי שטיינברג, אביטל חזוני, אביב קרן, אבי קינן ואורחת מיוחדת: ד"ר קארן ג'ונס מאוניברסיטת מלבורן

בפגישה אירחנו את ד"ר ג'ונס, פילוסופית אוסטרלית שכתבה כמה וכמה מאמרים לגבי פילוסופיה של הרגש. קארן הציגה את גישתו של ג'סי פרינז בתור feeling theory שיש בה מימד פרצפטואלי משמעותי. לאחר הצגת אבני הבסיס של הגישה: תפיסה של תחושות גופניות בתור תנאי הכרחי ומספיק לרגש, דנו בשאלות שהיא מעוררת, בין היתר האם היא מצליחה להיות אינטנציונאלית במובן שאנחנו מחפשים - האם האובייקט הפרטיקולרי של הרגש אכן מצליח להיות חלק מהתוכן של רגשות תחת התפיסה הזו. כחלק מהדיון נתגלו (כרגיל) הבדלים משמעותיים באינטואיציות של החברים השונים לגבי הצורך בהיותו של האובייקט חלק מהתוכן של הרגש עצמו. בהקשר זה התחלנו לדון לעומק יותר במשמעות של החיפוש אחרי תפקיד הצדקתי של רגשות להאמנות אבלואטיביות. בהקשר זה הודגשה החשיבות של קיומו של תוכן זהה בין ההאמנה ובין הרגש, ולכן הצורך שהאובייקט של הרגש יהיה חלק מהרגש עצמו ולא יתווסף אליו בתהליך היסקי יותר. כמו-כן נגענו קצת בנושא של formal objects של רגשות. נושא דיון נוסף נגע לשאלת המספיקות של תחושות, בהינתן התפיסה של פרינז והתפקיד שהוא נותן ל elicitation files ולקונטקסט של הרגש .

חומר הקריאה לפגישה זו היה:

Embodied Emotions, In: Thinking about Feeling (ed. Solomon), Prinz (2004).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fourth Meeting - 05.01.16

Participants: Shlomith Wygoda, Ofer Zak, Avital Hazony, Aviv Keren, Rona Dinur, Catherine Marichen Robb, Lior Abramson, Daniel Giron, Avi Kenan

Catherine has officialy joined us so the groups meetings and the posts here will be in English from now on.

This meeting was devoted to Aviv's lecture on the "Logic of Love". Prior to meeting we all watched Aviv's lecture which had been recorded in the past and in the meeting itself Aviv presented the main point of his argument the love consists in two selves becoming one dual self. His work is very influenced by Evolutionaty Psychology and Evolutionary Biology while also drawing from Dennet's work in the philosophy of mind.

The presentation aroused a lively discussion focused on some hard-to-swallow frogs for the philosophical crowd: viewing genes as agents, understanding rationality (in this context) as "doing what an agent ought to do for the purpose of creating more copies of itself". We tried and delineate the main assumptions, motivations and constraints Aviv's account has. Sadly, we did not have enough time to discuss the upshot of his argument - what love is according to it and how does that fit in with pre-philosophical thinking and with our understanding of emotions and emotional attitudes.

Thanks to Aviv and to visitors who joined us and will hopefully join us again: Lior  and Daniel.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fifth Meeting - 09.02.16

Participants: Aviv Keren, Etye Steinberg, Rona Dinur, Channah Brakhordari, Ofer Zak, Eli Pitkovsky, Shlomit Wygoda, Avi Kenan

This was our second meeting devoted to Aviv's "Logic of Love". Aviv presented the chapter we all read and we then started to discuss his work.

We did our best to stir clear of objections to the framework itself (evolutionary psychology) and try and raise the issues that seem to arise from within it. Amongst other things, people were concerened with the metaphysics that seems to arise from it - an agent being both a part of a dual-agent and an individual agent at one and the same time, questions about the intentionality of such a dual-agent, suscpisions that the account lacks a strong enough noramtive hold as it claims to have and some concerns about question-begging. Gladly, there were also some very sympathetic voices to the project. There was also a discussion of how and whether such an account can exlpain sexless or non-copulating love.

At the end of the meeting we voted about our preferences for topics for our upcoming meetings. The vote will comtinue via email due to some people being absent.

Thanks to Aviv and to our visitor: Jonathan. Also - we were happy that Channah was able to make it after not being able to in the first semester.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sixth Meeting - 16.03.16

Our first s2nd semester meeting, on a new day in the week - Wednesday.

Participants: Etye Steinberg, Rona Dinur, Ofer Zak, Catherine Marichen Robb, Aviv Keren, Avi Kenan

We started our 2nd topic for the year: Emotions and Values. Etye presented a paper by D'Arms and Jacobson about Sentimentalism. The presentation invoked a lively debate.

We were both concerned with specific arguments and examples introduced in the paper, especially the Offensive Joke example and Dennis the Undergradaute example. This led to a closer reading that was beneficial to a better understanding of the aims and purposes of the paper.

We also discussed the sentimentalist project in itself, both as a meta-ethical account and as an account of emotions and how they are related to values. One of the main issues discussed is how it is bect to understand "appropriate" as it is used by sentimentalists and whether D&J's rejection of "endorsment" is as well founded as they claim.

There was some disappointment with D&J's lack of a positive acount, which leaves one wanting answers after having raised their many objecitons.

Reading material for this meeting included:

1) Todd (2014), Emotins and Values, Philosophical Compass

2) D'Arms and Jacobson (2002), Sentiment and Value, Ethics

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seventh Meeting - 30.03.16

Participants: Avital Hazony, Ofer Zak. Shlomit Wygoda, Avi Kenan.

We discussed a paper on ethical intuitionism. Emotional intuitionism \ perceptualism can be considered a version of such a general account of how we have epistemic access to ethical facts.

We devoted half of the discussion to the notion of non-inferential justification: what it means and why it is important. This lead to a discussion of the perceptual analogy and disanologies.

We tried to arrive at a better understanding of the motivations for the analogy and to discuss which disanologies bear on the discussion at hand.

Reading material for this meeting was:

Cowan (2015), Clarifying Ethical Intuitionism,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eighth Meeting - 13.04.16

Participants: Shlomit Wygoda, Eli Pitkovsky, Avital Hazony, Ofer Zak, Rona Dinur, Etye Steinberg, Catherine Marichen Robb, Avi Kenan.

We started our thrid, and last, topic fo this year: Emotions as Reasons for Belief and Action.

Avital presented a paper by Deonna and Teroni, two prominent yound philosophers in the philosophy of emotions. The paper, and concequntly we, is concerned with two notions of the relation between emotions and reasons: 1) how emotions themselves are justified; 2) how and if do they justify beliefs.

Avital's presentation led to a very intersting discussion regarding: 1) questions about differences between different emotions and their related evalutive properties (or formal objects), for example fear vs other emotions. 2) Whether it is at all plausible for emotions to represent (if they in fact do) response-independent properties. 3) What is the difference between an emotion "getting things right" and its being justified. 4) How is all this related to the epistemic role we want to argue (if we do) that emotions have?

Reading material for this meeting was:

Deonna and Teroni (2012), From Justified Emotios to Justified Evaluative Beliefs, Dialogue.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ninth Meeting - 18.05.16

Participants: Shlomit Wygoda, Aviv Keren, Avital Hazony, Eli Pitkovsky, Avi Kenan

Our second meeting dedicated to emotions as reasons for action and belief. Shlomit prepared and presented two different accounts of emotions as reasons, while tying to apply both accounts to the case of Huck Finn.

We debated whether the emotion itself "got things right" in such situations as the one whereby Huck believes that he should turn Jim in but does not do so because of how he feels about Jim, his friend. Some of the discussion was devoted to the notion of sympathy that underlies Bennett's intial discussion of the case of Huck Finn. Most of the discussion revovled around two different topics:

1) Differentiating instances in which the emotion itself (plausibly due to how it feels) is a reason for an action and instances in which it is a reason by virtue of the relevent facts it represents.

2) Questioning whether the perceptual analogy is useful or necessary for establishing emotions' role as reasons - is the postulation that emotions represent their objects as X relevant or is a correlation between the emotion and the facts sufficient.

Both discussions seemed to also be related to some basic questions with which we have been concerned all year long, now with some more knowledge regarding the questions at hand.

Reading material for thie meeting was:

Tappolet (2009), Emotion, Motivation and Action: The Case of Fear, Oxford Handbook of Philosophy of Emotions

Doring (2008), Conflict withtout Contradiction, Epistemology and Emotions

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tenth (and last) Meeting - 08.06.16

Participants: Avital Hazony, Aviv Keren, Ofer Zak, Shlomith Wygoda, Avi Kenan

Our last meeting was dedicated to a paper Avi will be presenting at the EPSSE conference regarding the non-conceptuality of emotions.

Two arguments against non-conceptuality were presented and we discussed the implications they have and some things that were not clear and could be made more precise.

We encountered some of the questions that we have been grapling with all year, as well as some new issues that are more tightly related to philosophy of mind: what are concepts? what are mental representations? and others.

We ended our meeting with a short discussion of the past year and people's thoughts regarding next year.Thank you to everyone who attended out meetings for a great year!!!

כלים אישיים