פוליטיקה עכשיו: סוגיות ודילמות במחקר פוליטי של אירועי השעה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מעט רקע אודות הקבוצה:

אחד האתגרים המשמעותיים במחקר הפוליטי על גווניו השונים נוגע ליכולתו להתמודד עם סוגיות עכשוויות ולתרום תובנות תחת מציאות משתנה. קשיים מתודולוגיים, לצד הצורך האפיסטמולוגי בהתכתבות עם מחקרים קודמים, מביאים לכך שרוב ענייני השעה אינם עולים על שולחנם של העוסקים במחקר הפוליטי. למעשה, גם אם ישנו ישנה חוקרת המנסה להתמודד עם אתגר זה, גיבוש ממצאיהו ומסקנותיהו לרוב ייקח זמן רב, ובכך היוא עשויה להחמיץ את ההזדמנותו לתרום מהבנתהו המחקרית לשיח הציבורי בנושא ולסייע בהתמודדות עם התופעה הנחקרת.

לאור זאת, הקבוצה שמה לה למטרה לגשר על הפער הקיים בין המחקר האקדמי לבין סוגיות פוליטיות עכשוויות, כגון משבר הפליטים באירופה, תמורות בפוליטיקה המפלגתית ובפוליטיקה של זהויות בישראל, עליית כוחן של הרשתות החברתיות ככלי דיפלומטי וכפלטפורמה לשיח פוליטי אזרחי, תפקידה הפוליטי המתעצם של תרבות פופולארית. בתוך כך, הקבוצה תדון בשאלת תפקידהו של החוקרת בהתמודדות החברה – בדגש על זו הישראלית – עם בעיות אקטואליות, וכן תיגע בשאלת השתלבות תפקיד זה עם מחויבויותיו המקצועיות בתוך כותלי האוניברסיטה. במסגרת זאת, נשאף להרחיב את גבולות השיח האקדמי הפוליטי מעבר לדיסציפלינות של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, על מנת להבין טוב יותר כיצד תחומי מחקר אחרים יכולים לסייע ולהפרות את המחקר הפוליטי, לשדרגו ולהופכו למעודכן ולרלבנטי יותר.מפגשי הקבוצה:

המפגשים נערכים בימי רביעי בבוקר, בין השעות 9:00-10:30, בקמפוס הר-הצופים, בחדר הסמינרים של המחלקה ליחסים בינלאומיים.

מפגש 1: 18 בנובמבר

המפגש הראשון היווה אירוע היכרות עבור חברי וחברות הקבוצה שנרשמו, והגיעו אליו כ-20 איש. במהלכו, הציגו מייסדי הקבוצה את הרעיון העומד מאחורי הקמתה, וכן הבהירו כיצד ייראו מפגשיה לאורך השנה. לאחר מכן הציגו כלל המשתתפים את עצמם וסיפרו על הסיבה בגינה הצטרפו לחברותא, לצד תקוותיהם למהלך השנה. 


The first meeting was an introductive one, in which the 20 participants were introduced by the founders to the idea of the group and its objectives. Each participant was then asked to share his or her motivation in joining the Chevruta, and also to elaborate a bit on his or her research.


מפגש 2: 2 בדצמבר

המפגש נוהל על ידי ג'וני איסה, תלמיד מחקר מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. איסה חלק עם המשתתפים את חוויותיו מהפרויקט החדש שבו הוא משתתף בבית הספר רוטברג לתלמידי חו"ל, שבמסגרתו הוא מלמד מדע המדינה לעשרים תלמידי ותלמידות תיכונים ממזרח ירושלים. פרויקט זה נעשה ביוזמתו של משרד ראש הממשלה, והוא מעמיד לו כמטרה להביא להפחתת האלימות הפלסטינית בעיר. איסה, בעצמו פלסטיני אזרח ישראל, שיתף את הקבוצה בכנות רבה בדילמות שלו כמורה בפרויקט, והוביל דיון הנוגע לתפקידה של השכלה וויכוח בשינוי המציאות הפוליטית.

The meeting was led by Jony Essa, a research student in the international relations department, who shared with the participants his experiences from a new governmental project, in which he takes part. As part of the Rothberg International School at the Hebrew University, Essa teaches political science to 20 Palestinian pupils from East-Jerusalem. This project, that is funded by the Prime Minister’s Office, officially aims at decreasing the potentiality of a Palestinian violence within Jerusalem. Essa, a Palestinian citizen of Israel, shared his honest and complicated dilemmas with the Chevruta friends, and conducted a lively intelligent discussion about the bare role of education in our society, mainly an education that is organized by government in favor of a political change.

<span />

מפגש 3: 30 בדצמבר

המפגש נוהל על ידי אלכסיי צינובוי, דוקטורנט מאוניברסיטת קופנהגן בדנמרק, ובעברו סטודנט באוניברסיטה העברית. צינובוי חוקר את הממדים האסתטיים בפוליטיקה העולמית, ומתמקד במחקרו באופן שבו דימויים פוליטיים מתווכים באמצעות הרשתות החברתיות, ומעמיד את ישראל במוקד עבודתו. במסגרת השיחה, הוא הציג את המתודולוגיה הדיגיטלית המתקדמת שבה הוא עושה שימוש והרחיב בדבר האתגרים הנוגעים למחקר פוליטי בעידן הדיגיטלי. הדיון במפגש נסב בעיקר סביב הסוגיה המתודולוגית, ועסק גם בחיבור שבין המתודה הדיגיטלית לרעיון הפילוסופי שעומד במרכזו של המחקר.

The meeting was led by Alexei Tsinovoi, a PhD fellow from The University of Copenhagen in Denmark, and an alumni of the Hebrew University. In his research, Tsinovoi deals with the aesthetic dimensions of global politics, and focuses on the ways political images are mediated in social media, while the Israeli case is based at the core of his work. Tsinovoi presented his advanced digital method, which he uses in his study and elaborated on the challenges of political research in the digital era. The discussion in this session was focused more on the issue of methodology, and the relations between digital methods and philosophical ideas.

 

מפגש 4: 20 בינואר

במפגש זה אירחנו את קיברט פוצום, מבקש מקלט מאריתריאה, אשר בצוותא עם הדוקטורנטית שני בר-טוביה חשף בפנינו את עולם הפליטים האפריקאים בישראל. בר-טוביה, אשר במחקרה בוחנת נורמות מדינתיות בנוגע למבקשי מקלט וכן מתנדבת ב"מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים", הרחיבה בנוגע למעמדו של פוצום בארץ וכן ביקרה את האופן שבו מתמודדת ישראל עם פליטים בכלליות. המפגש התנהל בפורמט של שיחה פתוחה שבה כלל הנוכחים העמידו שאלות בפניו של פוצום, אשר הרחיב בעברית על מצבו, תחושותיו, פועלו, עברו ועתידו.

In this meeting, Kibret Putzum, an asylum seeker from Eritrea, and Shani Bar-Tuvia, a PhD student from the IR department, discussed vulnerably the life of the African refugees in Israel. Bar-Tuvia, who focuses in her research on the diffusion of human rights norms between states and volunteers at the Jerusalem African Community Center, elaborated on the legal status of Putzum and criticized the Israeli official approach towards refugees in general. The meeting was characterized by open discussion, in which the attenders raised several hard questions in respect of the subject.


מפגש 5: 8 במרץ

את המפגש ניהל ניל צור, תלמיד מחקר מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, והוא עסק באתגר ההכלה הפוליטית של הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים. שורה של שאלות מרכזיות הוצבו במרכזו של הדיון הפתוח שהתקיים במפגש, ובהן כיצד חוקרי פוליטיקה אמורים להשפיע על המציאות הקרובה ביותר אליהם, זו המתרחשת בעירם שלהם? האם תפקידם של חוקרים לעודד בצורות עקיפות את הירתמותם של הפלסטינים במזרח ירושלים להשתתף בבחירות המקומיות בעיר? כיצד עלינו להתמודד עם הקונפליקט המובנה בין מחקר בירושלים וחיים משותפים עם השכנים בהר הצופים?<o:p></o:p>

The meeting was led by Neal Tsur, graduate student in the department of international relations, and focused on the challenge of the political inclusion of the Palestinians citizens of Jerusalem. A set of questions was put on our desk that morning, which inter alia included:  how should students of the political influence the nearest reality, one that is taking place in their own city? Should they take upon themselves the complicated responsibility of encouraging the Palestinians in East-Jerusalem to participate in the municipal political system? In which ways should we cope with the tension between researching in Mt. Scopus and building co-existence with our nearest neighbors?<o:p></o:p>


מפגש 6: 30 במרץ

מפגש זה נוהל על ידי אביעד לוי, דוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים, והוא עסק בשאלת הזהות המזרחית באקדמיה ובחברה הישראלית. באמצעות שורה של דוגמאות מחוויותיו האישיות, פתח לוי את הדיון בנושא שהפך די במהרה לשיחה טעונה יחסית בין הנוכחים במפגש. שיחה זו התאפיינה בפתיחות רבה מצדם של מרבית חברי הקבוצה, אשר מצאו עצמם מספרים בכנות רבה על חוויותיהם האישיות כמזרחים – באקדמיה בפרט אך גם בחייהם הפרטיים.

The meeting was led by Aviad Levy, PhD student in the IR department, and it dealt with questions of Mizrachi (Middle-Eastern Jewish) identity in academia and in the Israeli society in general. The session opened with a set of Levy’s personal experiences and anecdotes on the topic, which was followed by a lively and relatively loaded discussion. The participants themselves found themselves sharing openly, not to say vulnerably, their own perceptions of being Mizrachim in the Israeli academia.>


מפגש 7: 25 במאי

מפגש זה היה מפגש פתוח לקהל הרחב ונוהל על ידי סער אלון ברקת, דוקטורנט מהמחלקה למדע המדינה. אלון ברקת, אשר בנוסף למחקרו משמש גם כמנהל פרויקט בסדנא לידע ציבורי, התמקד בדבריו באופן שבו גופים ציבוריים בירוקרטיים בישראל ובעולם ממתגים עצמם מחדש במדיה החדשה תוך התמקדות ביצירת דימויים חיוביים לעצמם לצד הזנחה יחסית פועלם המקצועי לכאורה. בעקבות דבריו, אשר התבססו גם על מחקרו המתהווה בימים אלה, התפתח דיון קבוצתי שעסק בבעיות הנורמטיביות הגלומות בהשתנות המהותית ביחסי המגזר הציבורי והממשלה עם האזרחים.

The meeting was led by Saar Alon Barkat, PhD student in the political science department. Alon Barkat, who parallel to his research also volunteers a project manager in the Public Knowledge Workshop, focused in his words on the ways, in which public bureaucratic entities in Israel and abroad rebrand themselves within the new media. This change is aimed at the creation of a positive image while allegedly neglecting the traditional professional sides of the entity. Following Alon Barkat’s words, a group discussion developed and focused on the normative implications of the aforementioned changes in the relations between government and public sector and the citizens.>

 

מפגש 8: 8 ביוני

מפגש זה, שהיה גם האחרון לשנה זו, היה גם היוצא דופן מבין מפגשינו השנה, שכן התארח בו לראשונה חוקר ותיק שאינו חבר בפקולטה למדעי החברה שעמה נמנים כל חברי הקבוצה. פרופ' הלל כהן מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון שוחח עם עמנו, ובמסגרת שיחה פתוחה עם הנוכחים הציג את תפיסת עולמו ודרך עבודתו הייחודית כהיסטוריון החוקר את הנעשה בסביבה הקרובה אלינו – בשטחי הרשות הפלסטינית, בישראל ובירושלים עצמה. בין היתר, הוצפו במהלך השיחה עמו שאלות הנוגעות למעורבותו של החוקר בעשייה החברתית, הפוליטית והביטחונית בישראל, וכן נגענו בפער הקיים בין הפקולטות למדעי החברה והרוח.<o:p></o:p>


The last meeting of the year was also the exceptional one, as it was the first time we have welcomed a senior scholar in our session. Prof. Hillel Cohen from the department of Islam Middle East Studies sat with us, and shared his unique perspective and method as an historian that deals in his research with the nearest surroundings – the Palestinian Authority, Israel, and east Jerusalem. Among other issues, Cohen elaborated on scholars’ involvement in social, political, and security matters, and together with him we have also discussed the gap between the faculties of humanities and social sciences. 

 

חברות וחברי הקבוצה:

מרכזי הקבוצה:

אביעד לוי - דוקטורנט שנה ב' במחלקה ליחסים בינלאומיים במסגרת מחזור א' של התוכנית לתלמידי מחקר (תל"ם). עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בתפקידו של רגש השמחה לאיד בפוליטיקה העולמית, בהנחייתו של ד"ר עודד לוונהיים. מקבל מלגה מטעם הקרן האמריקאית Israel Institute.

סער אלון-ברקת - דוקטורנט שנה ב' במחלקה למדע המדינה מחזור א' של התוכנית לתלמידי מחקר (תל"ם), חוקר בתחום המינהל הציבורי. עבודת הדוקטורט שלו מתמקדת ביחסים בין ארגוני מינהל ציבורי לאזרחים, ובפרט - השימוש של ארגוני מינהל ציבורי בתקשורת סימבולית עם אזרחים. העבודה בהנחייתה של ד"ר שרון גלעד. משתתף בתוכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית, ומתנדב בסדנא לידע ציבורי. נשוי לירדן ואבא לשחף. 


משתתפות ומשתתפים נוספים בקבוצה:

שני בר-טוביה, יחסים בינלאומיים

הילה לוי, יחסים בינלאומיים

אלון צויזנר, מדע המדינה

ירדן ניב, מדע המדינה

נעם ברנר, מדע המדינה

יאיר פוגל-דרור, מדע המדינה

נטע קרמר, יחסים בינלאומיים

דפני ענבר, יחסים בינלאומיים

נעמה פלד, יחסים בינלאומיים

ניל צור, יחסים בינלאומיים

משה גולדמן, יחסים בינלאומיים

ג'וני איסה, יחסים בינלאומייםהרשמה ויצירת קשר:

מעוניינים להצטרף? מלאו את פרטיכם כאן


מעוניינים לשאול שאלות? 
אביעד לוי, יחסים בינלאומיים   aviad.haifa@gmail.com

סער אלון-ברקת, מדע המדינה   saar.barkat@mail.huji.ac.il


About the group:

Politics Now: Issues and Dilemmas in the Political Research of Contemporary Events

One of the significant challenges of the discipline of political science is connected to its ability to deal with contemporary issues, and to contribute important insights under changing circumstances. Methodological difficulties, along with the epistemological necessity to relate to previous studies, result in the distancing of contemporary events from scholars' agendas. In fact, even when scholars are eager to deal with these challenges, formulating insights into academic articles as well as publishing such studies take a relatively long time. Accordingly, these scholars often miss the opportunity to contribute to-, and influence the current relevant public discourse.

Our group aims to bridge the existing gap between the academic research and the present political trends and events. Thus, we will deal, inter alia, with the refugee crisis in Europe, the current wave of violence between Israel and the Palestinians, the meaningful role of social media and popular culture in the political and diplomatic spheres, and the evolving changes in identity politics in Israel. At the same time, the group will question the role of scholars in coping with current societal and political problems. In this context, we hope to expand the borders of the academic political discourse across the disciplines of Political Science and International Relations, in order to better understand how different areas of studies can upgrade, stimulate and renew the political research. 


Members: Saar Alon-Barkat, Aviad Levi


כלים אישיים