סדנאות

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נושא הסדנאות חוזר ועולה כמעט בכל אחד ממפגשי החברותא, תוך דגש על השאלות הבאות:

כיצד נזהה שמספר פריטים נוצרו באותה סדנא? לפי סגנון, נושאים, חומרי גלם, טכניקות? האם יש קריטריונים משכנעים יותר מאחרים? 

כיצד נכון לייחס קבוצות סגנוניות לאזורים גיאוגרפיים מסוימים, או אפילו לערים מסוימות?

כיצד נזהה סדנא במחקר ארכיאולוגי? מה הם הקריטריונים? פסולת ייצור, חפצים שאינם גמורים, אזורי מלאכה וחומרי גלם? האם יש קריטריונים חשובים יותר או פחות לזיהוי בית מלאכה? 

באילו אופנים נכון לחבר בין קבוצות סגנוניות לבין שרידי בית מלאכה שנתגלו בהקשר ארכיאולוגי?

כיצד נוכל לזהות פטרונות על סדנאות בהקשר ארכיאולוגי? האם קרבה פיסית למבני אליטות, כמו ארמון או מקדש, היא תנאי מספק?

האם ישנו הבדל בין הגישה של חוקרי הארכיאולוגיה לבין גישתם של חוקרי תולדות האמנות לזיהוי סדנאות? האם נכון לומר שחוקרי תולדות האמנות מדגישים יותר קבוצות סגנוניות, וחוקרי ארכיאולוגיה מדגישים יותר עדויות ארכיאולוגיות לקיומה הפיסי של סדנא בתור שאלת מחקר "ראויה"? (נושא חשוב שעלה בקבוצה במיוחד בהרצאתה של שירי; בדיון הקבוצתי הדגישו המשתתפים את השינוי במגמות המחקריות בעניין הזה הן בחקר תולדות האמנות והן בחקר ארכיאולוגי בשנים האחרונות)
כלים אישיים