מתודות בחקר ספרות ההלכה הבתר-תלמודית

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

א. נושא קבוצת המחקר

תחומים רבים בחקר הספרות הרבנית – ובראשם, ספרות חז"ל, התלמודים והמדרשים – זוכים בשנים האחרונות להתייחסות מחקרית נרחבת, ורמת הדיון התיאורטי בתחום הולכת ועולה. אולם חקר ההלכה הבתר-תלמודית סובל מהזנחה. אמנם, חוקרים חשובים עסקו בתחום זה, וחוקרי האוניברסיטה העברית עומדים בראשם – החל מפרופ' יעקב נחום אפשטיין, מראשוני החוקרים באוניברסיטה העברית, דרך אפרים אלימלך אורבך, יעקב כץ, ישראל תא-שמע, ובהווה נשיא האוניברסיטה פרופ' מנחם בן-ששון, פרופ' שמחה עמנואל ופרופ' ישראל יובל. אבל המוקד של עשייה מחקרית זו הייתה נתונה בעיקרה לשאלות פילולוגיות וביוגראפיות, והתרומה המחקרית הכבירה שלהם מוגבלת בעיקרה לתחום זה. לכן, גם ההכשרה שמקבלים סטודנטים באוניברסיטה בתחום זה מתמצה בדרך כלל בהיכרות עם הדמויות החשובות בתולדות ההלכה, החיבורים שהם חיברו ותולדות הנוסח של אותם חיבורים.

מורגש צורך דחוף, דווקא בקרב תלמידים מתקדמים המתמצאים היטב בספרות ההלכה, להקדיש מחשבה לשאלות מתודולוגיות. כאשר טקסט הלכתי מונח לפניי, וכבר ביררתי את כל שאלות הנוסח התלויות בו ומצאתי את כל המקורות שעמדו לפני המחבר, וידוע לי ההקשר ההיסטורי שבו הדברים נכתבו – מה עכשיו? קיימות מתודות רבות בתחומים שונים – משפט, ספרות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, לימודי מגדר, ועוד – אשר עשויים להעשיר את הקריאה בטקסטים הלכתיים. אך בפני החוקר הצעיר של ספרות ההלכה ניצבות שתי בעיות. הראשונה היא חוסר החשיפה למתודות הללו, מפני שהן לא שולבו באופן מסודר בתוכנית הלימודים במדעי היהדות. הבעיה השנייה, והיא מהותית יותר, היא שהאופי המיוחד של ספרות ההלכה אינו מאפשר יישום ישיר של מתודות זרות. יש צורך בעיבוד והתאמה של מתודות קיימות אל הצרכים המיוחדים של חוקר ההלכה.

עיקר פעילות הקבוצה תתמקד בקריאת מחקרים של גדולי החוקרים בתחום קריאה צמודה וביקורתית, אשר תהווה פתח לדיון במתודה המחקרית. עצם בחירת הטקסטים לדיון מהווה שלב חשוב ביצירת קאנון ביקורתי להגדרת התחום. בהמשך ייעשה נסיון ליישם את הדברים בתוך טקסטים הנחקרים בידי חברי הקבוצה. חברי הקבוצה גם יוכלו להציע קריאות נוספות, ומתודות מתחומים אחרים שהקבוצה תוכל להיחשף אליהן. לקראת סוף השנה יוזמנו חוקרים שתרומתם בתחום בולטת במיוחד, להרצאה ומפגש עם הקבוצה.

Tali and Oren
Tirtzah

ב. אופני פעולה

הקבוצה תתחיל את פעילותה בתור קבוצת קריאה, עם מפגשים אשר יוקדשו לקריאה ודיון אודות טקסטים שיחולקו מראש לחברי הקבוצה. במהלך השנה ייעשה גם נסיון לשלב קריאה מתודית של קטעים מספרות ההלכה שייבחרו על ידי חברי הקבוצה, בתור ניסיון ליישום השיטות הנלמדות ולבקרן – וכן לפיתוח שיטות חדשות על בסיס התובנות שנרכשו.

דוקטורנטים שנושא מחקרם קשור לנושא הקבוצה, כולל דוקטורנטים מאוניברסיטאות אחרות בארץ, מוזמנים לפנות למארגני הקבוצה בכדי להביע את התעניינותם. השאיפה היא לגבש קבוצה שמתאפיינת מצד אחד בהתמצאות רחבה בספרות ההלכה עצמה, ומצד שני בכיווני מחקר וחשיבה מגוונים ובין-תחומיים.

לקראת סוף השנה, ייערך יום עיון שיהיה פתוח גם לקהל החוקרים והתלמידים. יום עיון זה יכלול שני מרכיבים. ראשית, מרצה אורח ישא דברים בנושא מתודות בחקר ספרות ההלכה, ובעקבות ההרצאה יתקיים דיון בהשתתפות חברי הקבוצה. שנית, חברים אחדים בקבוצה יציגו דוגמאות מפירות מחקרם המיישמות מתודות שונות וחדשות, ויקבלו תגובות מהמרצה האורח ומהקהל.

יום העיון המתוכנן ישמש כחתימה ראויה לשנת פעילות ראשונה של הקבוצה. המפגש עם חוקר בָשל יעניק לחברי הקבוצה הזדמנות לקבל תגובה מקצועית על דיוני הקבוצה. ובעיקר, האירוע יחשוף את הפעילות של הקבוצה בפני קהל החוקרים הרחב יותר.


מפגש ראשון יתקיים ביום חמישי, ז טבת תש"ע, 24/12/09 בשעה 10 בבוקר, בספריה הלאומית בגבעת רם

נא לאשר השתתפותכם עם הרכזים

פנחס רוט,דוקטורנט שלב ב' בחוג לתלמוד

רחל פירסט, דוקטורנטית שלב ב' בחוג להיסטוריה של עם ישראל


ג. רשימות קריאה

ראו כאן רשימת קריאה ראשונית (דצמבר 2009)

ד. שנת הלימודים תש"ע - המפגשים

הפגישה הראשונה.פגישה ראשונה, 24 בדצמבר 2009

הפגישה השניה התקיימה ב-18 בפברואר 2010.

הפגישה השלישית התקיימה ב-11 במרץ.

הפגישה הרביעית התקיימה ב-7 באפריל.

הפגישה החמישית התקיימה ב-29 באפריל. הפגישה הוקדשה לדיון משווה במאמר של פרופ' מרת'ה האוול על חוזי נישואין מדוואי ומאמרו של פרופ' ישראל יובל, 'ההסדרים הכספיים של הנישואין באשכנז בימי הביניים', דת וכלכלה - יחסי גומלין, ערך מנחם בן-ששון, ירושלים תשנ"ה. השאלה המרכזית שנידונה במפגש הייתה באיזו מידה ניתן לשחזר תמורות חברתיות וערכיות מתוך שינויים בנוסח של חוזים משפטיים. האם הכתובה היהודית יכולה להיחשב 'חוזה' מבחינה זו? והאם ספרות השו"ת הינה מקור אמין או עשיר יותר מאשר חוזים?


הפגישה השישית התקיימה ביום חמישי, 13 במאי. גב' אביטל דוידוביץ-אשד, דוקטורנטית מאונ' תל-אביב, הציגה דנה ב'תשובות בעלי התוספות' סימן קלג, ובסיפור חולדה והבור, וביקשה ללמוד מהם משהו על היחס לבתולים בחברה היהודית בימי הביניים.

ביום שישי, 28 במאי, בתשע בבוקר, הקבוצה אירחה את פרופ' אפרים קנרפוגל מישיבה אוניברסיטה. פרופ' קנרפוגל דן איתנו על תהליך קבלת משומדים-לשעבר החוזרים לקהילה בימי הביניים, ועל מאמרו המפורסם של יעקב כץ, 'ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא'. פרופ' קנרפוגל הציג את עמדתו של כ"ץ, שראשוני אשכנז וצרפת בחרו לא להציב שום דרישות בקבלת משומדים-לשעבר לחיק הקהילה, על מנת לעשות את דרכם חזרה קלה ככל שאפשר. קנרפוגל מצא מקורות (שחלקם פורסמו מאז מאמרו של כ"ץ וחלקם עדיין בכתב יד) בהם משתקפת גישה מעט שונה, אשר דרשה מן החוזרים לטבול במקוה. התקיים דיון קצר על האפשרויות השונות להעריך מבחינה היסטורית את העמדה ההלכתית הזאת.


ביום חמישי, 24 ביוני 2010, התקיימה הרצאת אורחת של ד"ר לוציה רספה מאוניברסיטת פרנקפורט. ההרצאה התקיימה בספרי הלאומית, וההזמנה לאירוע נמצאת כאן.ד"ר רספה עוסקת בעיצוב הזהות האשכנזית בקהילות של יהודים יוצאי אשכנז בצפון איטליה במאה ה-15 וה-16. בעבר היא חקרה את הסיפורים שסיפרו בקהילות אלו על צדיקים מדורות קדומים. כעת היא מתמקדת בספרי המנהגים ביידיש, שהועתקו בכתבי יד באיטליה במהלך המאה ה-16. אחד מכתבי היד הללו, המכיל איורים רבים שזכו למחקרים, הינו תרגום של ספר המנהגים של ר' שמואל מאולמא, שקיים בכתבי יד רבים בעברית אך טרם נדפס. 6 כתבי היד הנוספים של ספרי מנהג ביידיש מתקופה זו מכילים תרגום ועיבוד של ספר המנהגים של ר' זלמן יענט. חלק מכתבי היד הופקו עבור נשים, אולי בתור מתנת חתונה. תוכן כתבי היד אינו מעניין במיוחד, וניצב כאן אתגר עבור החוקרת לגלות את המשמעות ההיסטורית של החומר הספרותי הזה. אחת הנקודות שעשויות להיות משמעותיות היא החופשיות בה נהגו המעתיקים של כתבי היד הללו. הם העתיקו ברשלנות, השמיטו דברים חשובים ללא משים, הציבו כותרות רצות לעמודים שאינן מתאימות לתוכן של הדפים, ועוד. הסופרים גם השחילו בדיחות, שהן לפעמים על גבול הגסות, בתוך מהלך כתיבתם. ייתכן שיש לראות את כתבי היד הללו כמשמרים את הזהות האשכנזית באיטליה. דווקא נשים הן לפעמים אלה ששומרות על הזהות המשפחתית והעדתית (כפי שהעירה ד"ר אלישבע באומגרטן בדיון שלאחר ההרצאה), והנשים שקיבלו את כתבי היד הללו בתור מתנות שימרו אותם ואת מורשת התפילה והמנהג האשכנזי.


ה. שנת הלימודים תשע"א - המפגשים

קבוצת המחקר חזרה לפעילות ב-7 באוקטובר 2010. הצטרף אלינו חבר חדש - אליעזר ברודט, דוקטורנט במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. במפגש, חננאל רוזן הציג את תשובותיו בהלכה של הרב חיים סופר, שחי בהונגריה במאה התשע-עשרה. הרב סופר חיבר ספר שו"ת בשם 'מחנה חיים', ומקצת תשובותיו זכו להתייחסות מחקרית במאמר של ד"ר אדם פרציגר. פרציגר הצביע על תופעה המתגלית במקצת תשובותיו של סופר, בה הפוסק הקנאי חושש שקנאותו דוחפת אותו אל מעבר לקו ההלכה. מתוך מבחר רחב יותר של תשובות, חננאל הראה שהרב סופר היה לא רק קנאי, אלא גם משפטן פורמליסט. דווקא גישתו הפורמליסטית היא שגרמה לו למצוא מתח בין עמדתו האידיאולוגית לבין ההלכה. הדיון סביב 'מחנה חיים' גלש לשאלות של מודעותו העצמית של הפוסק, שיקוליו בנתינת פסק הלכה שאינו עתיד להתקבל בברכה בקרב הציבור, והקשר בין גישות לימוד התלמוד לבין פסיקת ההלכה בעת החדשה.


הפגישה השנייה של הקבוצה התקיימה ביום חמישי, 28 באוקטובר, בשעה 9 בבוקר. הקבוצה התכבדה לארח את פרופ' סוזן סטון, מומחית לתורת המשפט בבית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו בניו יורק. הדיון היה בעיקרו מבוא לתורת המשפט, בעקבות הארט ודוורקין.


בפגישה השלישית, אורן ספיר, מחברי הקבוצה, הציג מספר תשובות הנוגעות למקרי גירושין בעקבות רצונו של הבעל לעבור דירה למקום אחר בעוד האשה רוצה להישאר במקומה. התמקדנו בשאלות המתודולוגיות שעולות מתוך התשובות, ואשר מקשות להסיק מסקנות חד-משמעיות לגבי האופי הנייד של הקהילה היהודית בגרמניה בשלהי המאה ה-13.


ב-30 בדצמבר 2010, פנחס רוט דיבר על הספר The Consumption of Justice מאת ההיסטוריון Daniel Lord Smail. ספרו של סמייל עוסק בתביעות משפטיות מסוגים שונים שהובאו בידי אזרחים במרסיי במהלך המאות ה-13 עד ה-15. לטענתו של סמייל, הרבה מן התביעות הללו נובעות לא מתוך רצון לקבל פסק דין משפטי, אלא כדי להתנקם באויבים מתוך החברה האזרחית מעל במה ציבורית. פנחס הציע שניתן להבין על הרקע הזה מספר התפתחויות הלכתיות בפרובאנס במאה ה-13. הדיון התמקד במקרה המפורסם של שמואל בן משה אבן תבון, שתבע את בת-דודתו במשפט ערוך וסבוך בו הוא טען שהיא מאורסת לו, למרות שהיא כעת נשואה כבר לאחר. ואילו בת-הדודה טענה ששמואל ותומכיו מנסים להתנקם בה ובחותנה. הדיון התרחב לשאלה האם ניתן לבחון ולאפיין את הנסיבות בהן יהודים ניגשים למשפט בבית דין רבני, לעומת הזדקקות לבית משפט אזרחי, בימי הביניים.


ב-3 בפברואר, תרצה קלמן הציגה את מחקרה על דרכי השימוש של ר' יוסף קארו, במסגרת פירושו הבית יוסף, בספרי הלכה אשכנזיים, ובפרט בספר תרומת הדשן.


ב-4 במרץ, אליעזר ברודט הציג חלק ממחקרו על שימוש במאגיה לחיזוק הזיכרון בתרבות הרבנית.


ו. סדנת חוקרים - 28 במרץ 2011

ביום שני, כב אדר ב תשע"א, 28 במרץ 2011, תקיים הקבוצה סדנת חוקרים בהר הצופים. בסדנה ירצו דוקטורנטים מאוניברסיטאות בארץ, רובם חברי הקבוצה. הציבור מוזמן.הפוסטר של הסדנא מופיע למטה וניתן גם להורדה כאן.

כלים אישיים