מתודולוגיה כמותית

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבוצת דיון הפועלת במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא" של האוניברסיטה העברית.

מרכזת הקבוצה היא לירן הרסגור.
הקבוצה החלה לפעול בסמסטר א' תשע"ב.
בשנת תשע"ב ריכזה את הקבוצה גם רותם נגר.


תוכן עניינים

Advanced Quantitative Methods in Social Sciences: A Discussion Group

Group Leader: Liran Harsgor

Many graduate students, dealing with advanced quantitative methods, work alone or with their advisor, without a program of advanced methodological courses. They have no place to present their work-in-progress or people to consult about methodological issues and dilemmas, which often arise in this kind of research. Consequently, these students, a minority in their departments in many cases, do not get enough professional support and sometimes feel lonely during their studies. The aim of this group is to form an interdisciplinary research community which would provide its members the needed social and professional support. During the meetings the participants will have the opportunity to give and get an effective assistance to and from each other. Thus, each participant can develop a “tool-box” in order to handle her/his doctorate and future research as well. The meetings will take the format of peer-reviews, which will focus on concrete methodological issues of each of the participants. In addition, meetings with faculty members from various departments will take place, in which participants can learn from experienced quantitative researchers about their works. These two kinds of meetings are supposed to provide both practical knowledge and motivation for using advanced quantitative methods, coping with methodological difficulties and dilemmas and so on.

על הקבוצה ומטרותיה

מרבית עבודת המחקר הכמותית של תלמידי המחקר נעשית באופן אישי מול המנחה וללא מסגרת של קורסים מתודולוגיים מתקדמים ו/או מסגרות בהן יוכלו להציג את מחקריהם ולהתייעץ לגבי דילמות וסוגיות מתודולוגיות, אשר עולות באופן תדיר לכל אורך עבודת המחקר. הדבר יוצר תחושה של בדידות בקרב סטודנטים אלה , אשר ממילא מהווים לעיתים מיעוט במחלקותיהם. מטרת הקבוצה לגבש קהילת מחקר אינטר-דיסציפלינרית, שתאפשר מפגש רעיוני ותעניק לחבריה תמיכה חברתית ומקצועית. המפגשים לאורך השנה יאפשרו לחברי הקבוצה להסתייע זה בכישוריו של זה – וכך לקבל ולתת עזרה אפקטיבית. הקבוצה תשמש מסגרת לבניית מאגר ידע שיהווה ארגז כלים אישי וקולקטיבי כאחד לצורך התמודדות עם עבודת הדוקטורט, כמו גם עם מחקרים עתידיים.

חברי/ות הקבוצה

לירן הרסגור, אודליה אושרי, אור טוטנאור, רז שיינרמן, מעין מור, ענת זיו, עומר יעיר, רעות איצקוביץ' מלכה, נגה קידר, נעם דמרי, להב קראדי, חנן כהן

(חברים בתשע"ב: רותם נגר, אביטל מנור, יוסי דוד, עמית לזרוס, אלעד ציפורי)


מפגשים

תשע"ג

מפגש ראשון (היכרות): נערך ב-8.11.12
חלק א' - הכרות; שיחה על הקבוצה - מטרותיה, אופי ונושאי המפגשים וציפיות המשתתפים והמארגנים.
חלק ב' - דיון במאמר המצורף, העוסק במגבלות השימוש במודלים סטטיסטיים.

מפגש שני: נערך ב-16.12.12
נושא: מודלים היררכיים Multilevel Models
מציגות: רעות איצקוביץ' מלכה ואודליה אושרי.
המאמר העיקרי בו נעסוק הוא: Modeling multilevel data structure
בנוסף, אתם מתבקשים גם לעבור על המאמר של Rohrschneider 2002, בעיקר על החלק המתודולוגי שמיישם מודל היררכי.
המאמר דן בתפקיד הייצוגיות של האיחוד האירופי וטוען כי בשל העובדה שהאיחוד האירופי אינו מייצג את אזרחי אירופה באופן משביע רצון (מה שמכונה ה"דפיציט" הדמוקרטי) יורדת התמיכה של האזרחים ברעיון האיחוד ככלל ובאינטגרציה אירופאית בפרט. במאמר נטען כי להקשר המוסדי השפעה רבה על טיב קשר זה וכי דווקא במדינות בהן המוסדות הדמוקרטיים מתפקדים היטב יתגלה הקשר הנ"ל באופן בולט. המאמר מיישם מודל היררכי הכולל נתונים ברמת הפרט (סקרי דעת קהל) וכן נתונים ברמת המדינה (הערכות לגבי איכות המוסדות הדמוקרטיים הקיימים בכל מדינה) על מנת להוכיח את טענותיו.

לבסוף, מצורפת גם הקדמה של גיליון מיוחד של כתב העת Political Analysis שהוקדש ל-HLM. מדובר בטקסט של 4 עמודים שממקם את המתודה של מודלים היררכיים בשדה של מדע המדינה, מסביר את החוזקות והקשיים על קצה המזלג וכן את ההתלבטויות השכיחות בנושא שרלוונטיות לדיסציפלינה של מדע המדינה (אבל לא רק), בעיקר מצב של מעט קבוצות ברמה השנייה (מדינות) והרבה מאוד תצפיות בתוך כל קבוצה (מאפיינים אישיים של נסקרים).

מפגש שלישי ורביעי
סדנה מעשית: ניתוח רב-רמות. בהנחיית יוגב קיויתי
תכנית הסדנה:
מפגש א' 25.12.12:
הכנת קובץ הנתונים; בדיקת ייתכנות בסיסית; הוספת משתנים מנבאים ברמה 1; מירכוז ברמה 1; עבודת בית עצמית בין המפגשים
מפגש ב' 31.12.12:
הוספת משתנים מנבאים ברמה 2; מירכוז ברמה 2; Covariance structure – רמה 1, רמה 2; Fixed vs. Random Effects; טיב התאמה והשוואת מודלים; פיתרון תקלות; מודלים עם משתנה תלוי בינארי; עבודת בית עצמית לסיכום הסדנה

מפגש חמישי: נערך ב-30.1.13
נושאים: Robust Standard Errors - מתי משתמשים, לשם מה, מה לומדים מזה, ואיך משפרים ספסיפיקציה של מודל
חומר הקריאה למפגש

מפגש שישי: נערך ב-13.2.13
נושא: ניסויים במדעי החברה (טבעיים ומלאכותיים)
אורח הקבוצה: ד"ר רענן סוליציאנו-קינן.

מפגש שביעי: נערך ב-3.3.13
נושא: מודלים פורמליים ממוחשבים
מציגה: מעין מור
המצגת מהמפגש: מדיה: מודלים_פורמליים_ממוחשבים.ppt‏
חומר קריאה: [1]

תשע"ב

מפגש ראשון (היכרות): נערך ב-4.1.2012

מפגש שני: נערך ב-1.2.2012
נושא: הסכנות שבשיטות מתוחכמות - מחקר השוואתי כמשל.
אורח הקבוצה: פרופ' מיכאל שלו.
ניתן לעיין כאן בחומר הקריאה למפגש וכן בנקודות שעלו במהלך השיחה

מפגש שלישי: נערך ב-7.3.2012
נושא: מודלים עם אינטראקציות בין משתנים.
מציג: רז שיינרמן.
המפגש עסק באופן הנכון לפירוש אינטראקציות בין משתנים בלתי-תלויים במודלים של רגרסיה.
המצגת שהוצגה במפגש: מדיה:interaction models slides (1).ppt
חומר הקריאה: Brambor, Clark & Golder 2005

מפגש רביעי: נערך ב-18.4.2012
נושא: מבוא למחקר כמותי במדעי החברה.
אורח הקבוצה: סער גרשוני, דוקטורנט במחלקה לסטטיסטיקה.
סיכום המפגש

מפגש חמישי: נערך ב-6.6.2012
נושא: ניתוח גורמים וניתוח אשכולות Factor Analysis & Cluster Analysis.
מציגות: מעין מור ואודליה אושרי.
מדיה:Cluster_Analysis.ppt‏
מדיה: Cluster_Analysis.doc
Factor Analysis Using SPSS

מפגש שישי: נערך ב-20.6.2012
נושא: The Social Context of Survey Data
אורח הקבוצה: פרופ' גיא סטקלוב.
ניתן לעיין בחומר הקריאה למפגש כאן

כלים אישיים