מקום לחקור - מקומות בתנועה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מקום לחקור - מקומות בתנועה (2011-2012) 

ג'יימס קליפורד כותב בספרו, 'מסלולים: מסעות ותרגום בסוף המאה העשרים' כי בעבר חייבנו את תיחומם של מקומות כדי שיתקיים בהם מצב חברתי אותנטי ו "שהייה הובנה תמיד כאבן הפינה של חיים קהילתיים, תנועה נחשבה רק תוספת, שורשים קדמו תמיד למסלולים" (Clifford, 1997 p3).  מסלולים במקום שורשים מבטא לכן מצב של מוביליות שמערער מצבים חברתיים שהתבססו במודרניות המוקדמת. אמנם, תופעה זו של אנשים - תיירים, אנשי עסקים גלובליים, מהגרי עבודה, פליטים, נוודים - המאמצים אורח חיים הכרוך בתנועה ובהתנהלות בין כמה מקומות הופכת נפוצה במרחב הגלובלי. כך גם שימוש באמצעים טכנולוגיים המבטלים את הצורך להיות מעוגנים במיקום ספציפי. בקבוצת הדיון מקום לחקור: מקומות בתנועה יפגשו תלמידי מחקר מדיסציפלינות שונות, החוקרים היבטים הקשורים למרחב. במוקד השיחה יעמדו פרקטיקות של תנועה והשלכותיהן על שאלות של זהות תרבותית. נתעמק בטיבם של השינויים שמכניסה תנועה בהסדרים חברתיים מוכרים, אם אמנם יש כאלו. נשאל על השלכות התנועה על זהויות לוקליות, על קוסמופוליטיות והיברידיות.

קבוצה זו מציעה פריזמה חדשה ומורכבת לבחינת יחסי הגומלין המתקיימים בין 'מקום', 'זהות' ו'תנועה'. מטרתה לבסס מסגרת תיאורטית רב תחומית ביחס למרחב בן זמננו, שתוכל לשמש אותנו בעשייה המחקרית.

הקבוצה תפגש בימי שני בין 12:30-14:00, ב 19.12, 16.1 וב 13.2 בסמסטר א' וב 26.3, 16.4, 14.5 ו 11.6 בסמסטר ב' בקמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים. הקבוצה מורכבת מדוקטורנטים שהשתתפו בקבוצה בשנה שעברה וישמחו לצרף חברים חדשים. דוקטורנטים המעוניינים להצטרף לקבוצה מוזמנים לפנות לרכזת הקבוצה, נור בר-און, במייל: nur.bar-on@mail.huji.ac.il

 

חברי הקבוצה

מיכל ביטון (גיאוגרפיה היסטורית)

גיא אסל (לימודי תרבות)

חגית זמרוני (חינוך)

גדעון אליעזר (לימודי סין - אוניברסיטת חיפה)

נור בר-און (אנתרופולוגיה)

דרור קוכן (מזרח אסיה)

אריאדנה קונסטנטינו (לימודים קלאסיים)

 פגישות

פגישה ראשונה, מיכל ביטון על עלייה לרגל לגת שמנים

פגישה שנייה, נור בר-און - איך הופכים נוודים?

פגישה שלישית, חגית זמרוני - מתודה איכותנית של ניידות במרחב: איפה הילדים?

פגישה רביעית, גיא אסל על היחסים בין מרחב, תנועה וזמן כפי שהם משתקפים במשחקי ילדים 

פגישה חמישית, חברי הקבוצה על תנועה כמחויבות (התפיסה של ג'ון יורי)

פגישה שישית מיכל ביטון מדריכה סיור בגן הקבר בעיר העתיקה

פגישה שביעית חברי הקבוצה - מהי תנועה?

מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב (2010-2011)

מתוך הפרויקט 'walking-men 99', ניו-יורק, יוצרת: מאיה ברקאי

מתוך הפרוייקט 'walking-men 99', ניו-יורק, יוצרת: מאיה ברקאי


מטרת הקבוצה

בעולם העכשווי, המאופיין בדינמיות ותנועה, בו ניתן לחלוף על פני ארצות ויבשות באמצעי תחבורה משוכללים, ולשאת מכשירים ניידים, המבטלים את הצורך להיות מעוגנים במיקום ספציפי, עולה השאלה האם מושג ה'מקום' עדיין רלוונטי. קבוצת החשיבה והדיון מקומות בתנועה - ניידות כמגדירה מרחב, מהווה הזדמנות ללמידה קבוצתית, בה תלמידי מחקר העוסקים בסוגיות של מקום ומעבר; בין כאן לשם; שם המקום ו'מקום' השם; חופש ושליטה במקומות של תנועה, יוכלו ליצור שיתוף אינטלקטואלי בין העמיתים, וחליפין של ידע רב תחומי. מתוך הרחבת והעשרת הפרספקטיבה ננסה לאתגר את החשיבה הקיימת לגבי מקומות (ומרחבים בכלל), ולהציע פריזמה חדשה ומורכבת ביחס למרחב בן זמננו.


דרכי פעולה  

במסגרת הקבוצה נקרא מאמרים העוסקים ביחסי הגומלין המתקיימים בין 'מקום' ו'תנועה'. במוקד הדיון יעמוד מושג ה-'non-places' , שטבע Augé Marc בספרו (1995): Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. נתעמק בטענה המוצגת בספר, לפיה המקומות של התקופה העכשווית מאופיינים בארעיות שלהם, ובהיותם מקומות מעבר, וזאת בניגוד למקומות ההיסטוריים בעלי הזהות, שאפיינו את התקופה המודרנית. במהלך השנה נקרא מתוך הספר, ונכיר טקסטים נוספים אליהם מתייחס הספר, וכן כאלו המיישמים את מושג ה-'non-places', או מתווכחים איתו, בהקשרים שונים. בדיון נעמוד על טיבם של מקומות המאופיינים בתנועה, ונבחן את הסוגיות הבאות: מה מאפיין מקומות בימינו? כיצד נתפסים מקומות המאופיינים בתנועה ובדינמיות? כיצד חוקרים מקומות כאלו? כיצד יוצרים משמעות למקום? ועוד. בנוסף, יציגו המשתתפים את המחקרים שהם עובדים עליהם, תוך התייחסות לסוגיות הנדונות, ויוזמנו מרצים אורחים שתחומי מחקרם משיקים לנושא של 'מקום', 'תנועה' והיחס המתקיים ביניהם, מפרספקטיבות מגוונות. הקבוצה תיפגש פעם בחודש, החל מנובמבר 2010, בקמפוס הר הצופים.


תלמידי מחקר המבקשים להצטרף מוזמנים לפנות לחגית זמרוני hagit.zimroni@mail.huji.ac.il

חברי הקבוצה

נעמה צאל (ספרות עברית)

חננאל רוזנברג (תקשורת)

אריאדנה קונסטנטינו (לימודים קלאסיים)

נור בר-און (אנתרופולוגיה)

גיא אסל (לימודי תרבות)

ליליאנה לרה-סינגר (ספרות דרום אמריקה)

מיכל ביטון (גיאוגרפיה היסטורית)

ד"ר ורדה וסרמן (סוציולוגיה)

חגית זמרוני (חינוך)

דרור קוכן (מזרח אסיה)

מלכה גרינברג (גיאוגרפיה)


מפגשי הקבוצה

מפגש ראשון - 24.11.2010 - היכרות בין חברי הקבוצה, והצגת המושגים המרכזיים בהם נדון במהלך המפגשים.


מפגש שני - 22.12.2010 - דיון במושג ה-non-places.


מפגש שלישי - 19.1.2011 - דיון במושג המעבר ומקומות מעבר.


מפגש רביעי - 16.2.2011 - מפגש בהובלת חננאל רוזנברג, ודיון על תקשורת, טלפונים ניידים ומושג המקום.


מפגש חמישי - 23.3.2011 - מפגש בהובלת גיא אסל, ודיון על מרחב תנועה וזמן בתיאוריה הקולנועית של Deleuze.


מפגש שישי - 6.4.2011 - דיון במושג הנוודות - תנועה, מקום ונוודות בבית ספר דמוקרטי.


מפגש שביעי - 29.6.2011 - מפגש בהובלת אריאדני קונסטנטינו, ודיון על מרחב, תנועה ומגדר ביוון העתיקה.

כלים אישיים