מפגש מס' 6, 1.5.13

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

במפגש הרצה מומחה בינלאומי, פרופ' שטראוס, בנושא ענישה גופנית של ילדים.

Prof. Murray Straus "Spanking By Parents: The Primordial Violence: And Its Links To Physical Abuse, Post-traumatic Stress, Cognitive Ability And Crime"

רקע על המרצה:

MURRAY STRAUS is a professor of sociology and founder and co-director of the Family Research Laboratory at the University of New Hampshire. He has also taught at the universities of Minnesota, Cornell, Wisconsin, Washington State, York (England), Bombay (India), and the University of Ceylon (now Sri Lanka). He has been elected to a number of offices in scientific societies, including president of the Society for the Study of Social Problems, president of the Eastern Sociological Society, president of the National Council on Family Relations, and member of the Council of the American Association for the Advancement of Science. He received the Ernest W. Burgess Award of the National Council of Family Relations for outstanding research on the family and an American Sociological Association award for contributions to undergraduate teaching. Dr. Straus is author or coauthor of over 150 articles on the family, research methods, and South Asia; and 15 books on physical violence in American families, violence and crime in intimate relationships, and social stress in the United States. He is currently writing a book on the use of corporal punishment in American families. He has a Ph.D. in sociology from the University of Wisconsin.

מהלך המפגש:

במהלך המפגש פרופ' שטראוס את שכיחות התופעה של שימוש בענישה גופנית של ילדים על ידי הוריהם במדינות נבחרות בעולם, ובכלל זה גם בישראל. פרופ' שטראוס הציג את תחום המחקר בנושא, ובכלל זה הציג טיפולוגיה של מרבית המחקרים שנעשו בנושא זה בעולם מאז שנות ה-70, הוא התמקד בממצאים מרכזיים של מספר מחקרים בולטים שנעשו בתחום. בהמשך הציג פרופ' שטראוס את הקשרים שנמצאו במחקרים השונים בין ענישה גופנית בילדות לבין תופעות במהלך הילדות ולאורך הבגרות בקרב ילדים שחוו ענישה גופנית, ובכלל זה אלימות של ילדים כלפי ילדים אחרים, התנהגות אנטיסוציאלית, אלימות של ילדים כלפי הוריהם, אגרסיביות, תפקוד קוגניטיבי נמוך, קורבנות לאלימות בבגרות, עבריינות, אלימות כלפי בן הזוג בבגרות ועוד. כמו כן, הוצג הקשר בין ענישה גופנית של ילדים ובין התעללות פיזית בילדים. בהמשך להרצאה נערך בקבוצה דיון.

כלים אישיים