מפגשים תשע"ג

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

3/12/2012 - במפגש זה ערכנו היכרות קצרה בין חברי הקבוצה ולאחר מכן דנו בשני מאמרים העוסקים המימדים השונים שעל פניהם נפרש הספקטרום הרגשי. Feldman Barrett, L., & Russell, J.A. (1998) Independence and bipolarity in the structureof current affect. Journal of Personality and SocialPsychology, 74, 967–984. Carver, C. S. (2001). Affect and the functional bases of behavior: On the dimensional structure of affective experience.Personality and Social Psychology Review, 5,345–356. ערכנו השוואה בין המודלים המוצעים ודנו באימפליקציות שיש לכל אחד מהם למחקר.   


07/01/2013 - מפגש הכירות עם הקבוצה המורחבת. כל משתתף הציג את תחום המחקר שלו וערכנו דיון על הקשרים וההבדלים שבין תחומי המחקר השונים.


05/02/2013 - במפגש עסקנו מאמרם של Gross, J.J., & Thompson, R.A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York, NY: Guilford Press. המאמר מציג את ה Modal model of emotion regulation של גרוס. במהלך הדיון עלו שאלות שונות הקשורות לתהליך הרגשי כמו גם תהליך הויסות המוצג במודל. בין היתר עסקנו בשאלות מה מגדיר את החוויה הרגשית ומיחד אותה מחוויות אחרות, האם התהליך המתואר במודל הוא לינארי ותואם לתזמון המפורט במודל ומה ערכו של המודל בתיאור החוויה האנושית.


05/03/2013 - במפגש עסקנו במאמרה של: Barrett, L. F. (2006). Emotions as natural kinds? Perspectives on Psychological Science, 1, 28-58, בפגישה דנו cשאלת הצגתם של רגשות כקטגוריות טבעיות בתיאוריות רגש מוקדמות לעומת האופן שבו פלדמן ברט ממשיגה רגש. תהינו האם פלדמן ברט טוענת במאמרה כי לא קיימות קטגוריות רגשיות נפרדות (כגון כעס, שמחה פחד וכו') או שמא היא מצביעה על כך שהקטגוריות הרגשיות קיימות אך הן תוצר ידי אדם... בנוסף התלבטנו על המשמעויות של הטענות התיאוריות הללו למחקר שלנו עצמנו ולמחקר בכלל העוסק ברגשות.


09/04/2013 - במפגש עסקנו במאמרם של: Parkinson B., Simons G. (2012). Worry spreads: interpersonal transfer of problem-related anxiety. Cognition & Emotion, 26, 462–479. דנו בגישה העולה מאמר ורואה ברגש ובפחד באופן ספציפי גורם שמוסת חוויה רגשית בסביבה, וביכולת להשתמש ברגש באופן אינסטרומנטלי בכדי לווסת רגשות בסביבה.


07/05/2013 - במפגש עסקנו במאמרו של Panksepp J (2011) Cross-Species Affective Neuroscience Decoding of the Primal Affective Experiences of Humans and Related Animals. PLoS ONE 6(9): e21236. בדיון עסקנו בדמיון ובשוני שבין הגישה שמציג פנקספ המשתייכת באופן מסורתי לגישת הרגש הבסיסי לבין התיאוריה של פלדמן ברט (עליה דנו באחת הפגישות הקודמות) השייכת לגישות הבניה של רגש. דנו על הקשר שבין מערכות הרגש הראשוניות שמצביע עליהן פנקספ לעומת ה core affect של פלדמן ברט, ועל היתרונות הקיימים במודל שלושת השלבים של פנקספ. דרך הדיון נגענו גם בשאלות הקשורות לאופן שבו השייכות לגישה מבנה את האופן שבו קוראים את נציגיה.


26/06/2013 - במפגש עסקנו במאמרן של Butler, E. A., & Randall, A. K. (2013). Emotional coregulation in close relationships. Emotion Review, 5, 202–210. דנו בתופעת הויסות ההדדי העולה מן המאמר. באופן שבו היא נבדלת או חופפת לתופעות אחרות כמו ויסות אינסטרומנטלי או מרחב מעברי. ביחוד של המאמר, שבניגוד לרוב המאמרים בתחום מציג פרמטרים לתופעה שטרם נחקרה וכמו מוציא "קול קורא" לחקר התופעה. בעקבות ה"קול הקורא" תהינו על גבולות התופעה מבחינת הזמן לאורכו היא מתהווה, סוג הקשרים בהם היא מופיעה, והמנגנונים הנכללים בתוכה.


06/08/2013 - מפגש ראשון בסדרת מפגשי הקיץ שלנו - את המפגש ערכנו במתכונת של מפגשי קיץ שאותם אנחנו מקדישים להתייעצות בנוגע לעבודתנו בהקשרים שונים ובשלבים שונים של התהליך(כיווני מחקר חדשים, כלים ופרדיגמות, מהלך המחקר ועוד). במטרה להסתייע זה בזה בתהליך החשיבה וההכנה לשנת הלימודים הבאה. במפגש הנוכחי דנו בשינוי שאלת המחקר בעבודת הדוקטורט של גלית. בתחילת המפגש תארה גלית את שאלת המחקר החדשה שלה העוסקת בתגובה של נוירוני מראה מוטוריים במח לתפיסה של הבעות פנים רגשיות ולתהליך הלמידה של הקשרים הללו, והעלתה את השאלה כיצד ובאלו כיוונים ניתן להרחיב את השאלה. במסגרת הדיון סקרנו כיוונים אפשריים כגון השפעתו של הקונטקסט, אוניברסליות ורב תרבותיות, פסיכופתולוגיה עוד...


10/09/2013 - מפגש שני בסדרת מפגשי הקיץ שלנו - במפגש עסקנו בשאלות המחקר לדוקטורט של ליהי וליאת. ערכנו חשיבה משותפת על הכיוונים בהם יכולות שאלות המחקר להתפתח ובחשיבותם התיאורטית והמעשית.

כלים אישיים