מסגרות לניתוח אינטראקציות למידה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

תקציר

מדעי הלמידה מבקשים להבין ולתאר כיצד מתרחשות התפתחויות קוגניטיביות בסביבות למידה וכיצד הן קשורות לפעולות של אינטראקציה. האינטראקציות עשויות להיות דיאלוגיות, והן עשויות להתאפיין בשימוש בארטיפקטים. על כן, שדה זה נתמך על ידי מסורות מחקריות מגוונות ובהן הפסיכולוגיה הדיסקורסיבית, חקר האינטרקציה, חקר השיח, חקר השיחה, תיאוריית הפעילות והמסורת הסוציו-תרבותית. בנוסף לכך, סיטואציות למידה הן מרחבים עמוסים- ויזואלית, מילולית וסימבולית. הקושי בניתוחם גובר משעה שקיימות מסגרות פרשניות כה רבות, כאמור, ועל החוקר לפתח את השפה המושגית דרכה יתבונן בתהליכים. הקבוצה מבקשת לקדם את התפתחות השפה התיאורטית של החוקרים ובהעשרתה באמצעות בחינה מרובת ממדים של דאטה מחקרי. הקבוצה תתמקד בהצגת דרכי ראייה וניתוח ובבחינת התאמתן לדאטה המחקרי של חברי הקבוצה. חברי הקבוצה מגיעים מתחומי למידת המתמטיקה והפילוסופיה. אנו עוסקים בניתוח אינטראקציות למידה בקבוצות קטנות, בסביבות דיאלוגיות טבעיות ומתווכות מחשב, ומעוניינים לצרף חוקרים בעלי עניין דומה-מתחומי מחקר ומסגרות ניתוח אחרות. בכוונתנו לקיים עשרה מפגשים לאורך השנה. כמו כן, נפיק מיני-כנס של חוקרים צעירים במדעי הלמידה, בשיתוף פעולה עם קבוצה מקבילה מאוניברסיטת חיפה. כנס זה ימומן על ידי אוניברסיטת חיפה.


ראשי הקבוצה: רותם עבדו, התכנית למדעי הקוגניציה Rotem_abdu@yahoo.com בנצי סלקמון, בית הספר לחינוך benzion.slakmon@mail.huji.ac.il


Frameworks for Analyzing Learning Interactions

Frameworks for Analyzing Learning Interactions Learning sciences seek to understand and describe how cognitive developments occur in learning environments, and how they relate to international activities. Interaction may take the form of dialogue, and may be characterized by the use of artifacts. Learning situations are visually, verbally and symbolically rich. The field is therefore supported by diverse research traditions, including discursive psychology, interaction analysis, discourse analysis, conversation analysis, activity theory and socio-cultural analysis. Analyzing them is complicated by this multiplicity of interpretive frames, and researchers should develop the conceptual language through which they will examine these processes. Our group, whose members come from the fields of learning mathematics, biology and philosophy, seeks to promote the development of researchers’ theoretical language, and to enrich it by examining multiple dimensions of research data. The group focus on presenting and analyzing excerpts and movies of learning situations, that are introduced by the group members. We will analyze small-group interactions in natural dialogical and computer-mediated environments; and we hope to attract additional researchers with similar interests from other areas of research using different analytical frameworks. We intend to meet 10 times throughout the year. In addition, we will form a mini-conference for young scholars of the learning sciences, in collaboration with a similar group of Ph.D. students from Haifa University. For details, please contact the group head Rotem Abdu,Rotem_abdu@yahoo.com or Benzion Slakmon,benzion.slakmon@mail.huji.ac.il

חברי הקבוצה:

רותם עבדו (ראש קבוצה), בנצי סלקמון (ראש קבוצה), מרים בביצ'נקו, יגאל אסניס, אורית ברוזה, אוסאמה סוידאן ויותם הוד.

פירוט המפגשים לשנה"ל התשע"ג.

1. היכרות (29.1.13) : סיפרנו אחד לשני מי אנחנו, נושא הדוקטורט(ים) שלנו, מנחים וכיוצא בזה. כמו כן, שיתפנו את בעיות המחקר העיקריות שלנו. במפגש הזה הבנו כי יש המון עניין להמשיך ולהפגש.

2. המשך היכרות (26.2.13): יגאל הציג את המחקר שלו: קבלת החלטות אצל מורים למתמטיקה וזהות מקצועית. אורית הציגה טקסט מתוך אירוע בכיתה, אותו ניתחנו יחד.

3. Deedose (12.3.13) : אוסאמה הציג פהני חברי הקבוצה את תכנת Deddose אשר מיועדת לתמוך בניתוח איכותני של ווידאו וטקסטים. לאחר מכן כל אחד מאיתנו התנסה בתכנה, על חומרים שלו.

4. כוונות המחקר של מרים (9.4.13): מרים מתחילה בימים ראלו ממש את המחקר שלה. היא הציגה בפנינו את התזה שלה ולאחר מכן סיפרה לנו מה בכוונתה לעשות בדוקטורט: עקרונית מה שמענין אותה לדעת הוא כיצד תלמידים חלשים יכולים למוד מאינטראקציה. מהי הדרך הנכונה לכך? התפקיד של הדוקטורנטים "המנוסים" היה לשמוע, לחדד את רעיונותיה, לכוון ולשלוח אותה למקורות נוספים.

5. תכנת מטאפורה(28.5.13): במפגש הזה הכרנו את תכנת מטאפורה, אשר פותחה על ידי קבוצה בה רותם חבר. הערנו הערות לגביה ולגבי הפדגוגיה\יות המתאימות לה.

6. הכנה לכנס CSCL (6.6.13): רותם ובנצי הציגו את המצגות אותם תיכננו להציג בכנס CSCL שנערך במדיסון וויסקונסין. קיבלנו הערות מאוד פרודוטיביות אחד מהשני.

7. הכנה לכנס IMU , עבור אורית (13.6.13): אורית הציגה את הרעיונות הראשוניים שלה לגבי הכנס.

8. הכנה לכנס IMU , עבור אורית ואוסאמה (9.7.13): אורית ואוסאמה הציגו את המצגות שלהם לכנס, שבוע לפני הכנס עצמו.

'9. היערכות לכנס "חוקרים צעירים במדעי הלמידה וההוראה" (נקבע ל 3.9.13):'טקסט מודגש תיכננו את הכנס אותו בכוונתנו לעשות בנובמבר בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.

10. הכנות לכנס צ'ייס (אורית) ודיון במסגרת המחקר של רותם (1.10.13): אורית הציגה ממצאים שלה לקראת כנס "צ'ייס" לטכנולוגיות למידה. עזרנו לה למקד את המאמר שלה על מנת שיתאים למטרות הכנס". רותם הציג את תהיותיו לגבי ניתוח האינטראקציה במבחני הפרה-פוסט של הדוקטורט שלו. היה דיון מעניין ששלח את רותם להרבה חשיבה...


פירוט המפגשים לשנה"ל התשע"ד.

1. פתיחת שנה חדשה (8.11.13):הכרנו אחד את השני, ואת החברים החדשים שלנו: ראובן בן חיים ואלונה שבט. אוסאמה נפרד מאיתנו היום. כל אחד סיפר על עצמו ועל - באיזה שלב הוא\היא בדוקטורט. בנצי שיתף אותנו בלבטים שלו בשלב הזה של ניתוח הדאטא.

2. מרים ואלונה (8.1.14 מפגש כפול): הציגו את ההתמודדות הנוכחית שלהן במחקר הדוקטורט: מרים כרגע מגבשת את תכנית המחקר - מה היא רוצה למדוד וכיצד? אלונה בשלב מתקדם יותר ועוסקת בניתוחי עומק של מחקר הדוקטורט שלה.

3. ערוצים להמשך חקר (18.2.2014 מפגש כפול) : רותם הציג. הדיון היה סביב הנושא של "פתיחת נתיבים חדשים לחקר מתמטי" בעת פתרון בעיות במשותף. החברים ניתחו את הדאטא של רותם והביאו הצעות שונות בנושא. החשובה שבהן - לקטלג את סוגי הנתיבים לחקר, כיוון שאינם זהים ברמתם.

4 הדאטא של בנצי(27.3.2014) בנצי הציג תכנים מתוך מאמרים עתידיים אותם הוא תמכנן לכתוב והביא אותם לדיון הקבוצה.

5. למידת חברותא בחברותא - ראובן (24.4.2014) ראובן הציג את תחילת המחקר שלו -ניתוח לימוד גמרא בחברותא, בישיבות. הוא הציג את הניתוחים הראשוניים והרצון שלו להחליט על בחירת המסגרת ניתוח.

כלים אישיים