יזמות עסקית במבט אינטרדיסציפלינרי

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

על הקבוצה

היזמות מבטאת תופעה מורכבת ורבת ממדים המחוללת שינויים אישיים, חברתיים וכלכליים בעולם. קבוצת מחקר זו מבקשת לדון בתופעת היזמות תוך בחינת ההשפעות וההקשרים השונים של מגדר, אתניות, חדשנות, טכנולוגיה ורשתות חברתיות. הקשרים אלה משפיעים הן על תוכן הדיון והן על אופיו וצורתו – ומאפשרים להרחיב ולאתגר את השיח היזמי המסורתי. הקבוצה תפעל בשנת תשע"ו והיא מיועדת לדוקטורנטים ומסטרנטים מחוגים שונים (סוציולוגיה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, כלכלה ועוד) שעוסקים בנושא היזמות.. הקבוצה תהווה במה אקדמית, מקצועית וחברתית שתאפשר לדון בנושא היזמות ותוצרי המחקר תוך בחינת הקשרים שונים וסוגיות מחקריות ואישיות מגוונות כפי שכל חוקר בקבוצה חווה. מטרתנו ליצור שיח אקדמי אינטרדיסציפלינרי, פתוח, ביקורתי וקשוב בנושא היזמות שיעודד למידה קבוצתית, יתרום למחקרו של כל משתתף ויעשיר את הידע והמחשבה של חברי הקבוצה. מפגשי הקבוצה מתבססים על דיון ולמידה אינטרדיסציפלינריים בתחום היזמות ונחלקים לשנים. חלקו הראשון של המפגש יאפשר לכל משתתף, בהתאם לשלב המחקרי בו הוא נמצא, להציג את מחקרו ולשתף בלבטים ובדילמות מקצועיות ואישיות. בחלקו השני של המפגש יתנהל שיח פתוח בין חברי הקבוצה במסגרתו המשתתפים יוכלו להגיב, להעיר ולהאיר על נושאים שונים הרלוונטיים למחקר ולחוקר, לפתח בצוותא רעיונות וכיווני פעולה, להצביע על פערים, להמליץ על מחקרים רלוונטיים ולהפרות את הדיון בכל דרך ראויה, מקשיבה, יצירתית ומכבדת. הקבוצה תקיים מפגשים אחת לחודש באוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים בירושלים. לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לראשי הקבוצה: מוחמד אבו נסרה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 050-5349496,   abonasram@yahoo.com יעל פישמן, תקשורת ועיתונאות, 054-2171471,  Yael.fischman@mail.huji.ac.il

An Interdisciplinary Glance at Entrepreneurship: : Gender, Ethnicity, Innovation and Social Networks ----
Entrepreneurship is a manifestation of complex and multidimensional phenomena that generate personal, social and economic changes in the world. This research group seeks to explore how gender, ethnicity, innovation, technology and social networks construct and influence entrepreneurship. These dimensions affect both the content and the contours of the discussion - and allow one to extend and challenge the traditional entrepreneurial discourse.

During the course of this academic year, we are holding group discussions and group studies of the topic of entrepreneurship for doctoral and masters students from a variety of disciplines (sociology, business management, psychology, economics and more). The group will serve as an academic, professional and social stage that will enable the discussion of entrepreneurship through the study of the different contextual, research-related, and personal issues, as each member of the group experiences these. Our goal is to generate an open, critical, interdisciplinary academic dialogue on the topic of entrepreneurship that will encourage group learning and contribute to the research of each participant, as well as enriching the knowledge and thinking of group members. Group meetings will be divided in two. In the first part of the meeting, each participant will be given the opportunity to share his or her research, their dilemmas and challenges - both personal and professional. The second half of the meeting will be devoted to an open discussion among group members in which each participant can respond, and give voice to a variety of different topics relevant to the research and the researchers, in order to develop ideas and directions, identify gaps and lacunae, recommend articles and so on. Meetings will be held once a month in the Mt. Scopus campus. For further information, please contact the group coordinators. Yael Fischman, Yael.fischman@mail.huji.ac.il , 054-2171471 Muhammed Abu Nasra, abonasram@yahoo.com , 050-53494== מפגשים בשנת תשע"ו ==

מפגש ראשון נערך ב 9.11.15. נכחו במפגש מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן. המפגש כלל היכרות בין חברי הקבוצה, סקירה קצרה של תחומי המחקר, הצגת מטרות הקבוצה וציון נושאים עתידיים לדיון, תיאום ציפיות וקביעת מועדי המפגשים הבאים.

מפגש שני נערך ב 7.12.15 ועסק במושג חדשנות: משעות, מרכיבים ותיאוריות מרכזיות. במפגש השתתפו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן.

מפגש שלישי נערך ב 22.12.15. במפגש נכחו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן. חברי הקבוצה השתתפו בסדנא של ד"ר גדי טאוב וד"ר מיטל בלמס אשר עסקה בכתיבה ומחסומי כתיבה. לאחר הסדנא התפתח דיון בין חברי הקבוצה סביב הקשיים שלהם בכתיבה והדרכים להתמודד עם קשיים אלו בהתבסס על הסדנא.

מפגש רביעי נערך 11.01.016 המפגש עסק בהצגת התיאוריות המרכזיות בחקר יזמות אתנית, קשיים המעכבים את התפתחות היזמות האתנית וחשיבות היזמות האתנית הן לקבוצת המיעוט והן למדינה המארחת. במפגש השתתפו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן.

מפגש חמישי נערך ב 14.02.16 המפגש עסק בהשפעת המנהיגות (מעצבת, מתגמלת ונמנעת) של המנהל על ביצועי העובדים. במפגש השתתפו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן.

מפגש שישי נערך ב 13.03.16 במפגש נכחו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן. חברי הקבוצה השתתפו בהרצאה ליזם אבי כץ מייסד קופיקס. ההרצאה עסקה ביזמות בישראל ויזמות ישראלית, על שיווק, זיהוי הזדמנויות, קשיים ואתגרים. עם תום המפגש חברי הקבוצה דנו במשמעות היזמות, גישות ומודלים ליזמות והגורמים המשפיעים על זיהוי הזדמנויות עסקיות.

מפגש שביעי נערך ב 3.04.16. המפגש עסק בתפקיד הטכנולוגיה בזירה היזמית, השפעתה על מוסד המשפחה והפוטנציאל הטמון בה לשלב בין משפחה ועבודה. כמו כן המפגש התייחס ליחסה המסתייג של החברה החרדית כלפי טכנולוגיות מידע והקושי העסקי להתמודד אל מול המגבלות והאיסורים השונים בשימוש בטכנולוגיה. במפגש נכחו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן.

מפגש שמיני נערך ב 24.5.16. המפגש עסק בהצגת התיאוריות המרכזיות בחקר יזמות אתנית, קשיים המעכבים את התפתחות היזמות האתנית וחשיבות היזמות האתנית הן לקבוצת המיעוט והן למדינה המארחת. במפגש נכחו מוחמד אבו נסרה, יעל פישמן, יונתן רותן, גילי גולן, מיכל ליהמן.

== מפגשים בשנת תשע"ה ==

מפגש ראשון נערך ב 27.11.14 , נכחו במפגש יעל פישמן, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות, מוחמד אבו נסרה, דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יעל אלסטר, דוקטורנטית במחלקה לכלכלה ונגה בובר בן דוד, דוקטורטנית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
משתתפים נוספים שנעדרו מהמפגש :אסף עמית, דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ואיה נבון דוקטורנטית בביה"ס למנע"ס.
המפגש כלל היכרות בין חברי הקבוצה,סקירה קצרה של תחומי המחקר, הצגת מטרות הקבוצה וציון נושאים עתידיים לדיון, תיאום ציפיות וקביעת מועדי המפגשים הבאים.

מפגש שני  נערך ב 27.1.15. ועסק במאמר שכותב מוחמד פריפריה כפולה: השפעת המדיניות הממשלתית על שיתופי פעולה כלכליים בין יזמים יהודים ליזמים ערבים. הטענה המרכזית היא שהמדיניות הכלכלית כלפי האוכלוסייה הערבית, שנועדה למנוע את התפתחותם והשתלבותם של יזמים ערבים בכלכלה הלאומית נושאת כיווני השפעה מנוגדים: מצד אחד, מקשה על שיתופי פעולה בין יזמים יהודים לבין יזמים ערבים, ומצד שני מקנה את התנאים ליצירת שיתופי פעולה בין הצדדים ומסייעת בהשתלבותם של היזמים הערבים בכלכלה הלאומית. במפגש דנו במאמר, בשאלות וביקורת שהדברים העלו בנו בשיתופי פעולה כלכליים אתניים וכן מוחמד חלק עמנו תהיות ודילמות מחקריות שליוו אותו בשלבי כתיבת המאמר. 

מפגש שלישי נערך ב 23.2.15 ועסק ביזמות עסקית דו לאומית בצל הקונפליקט, ספרות בנושא יזמות אתנית, הפערים בין יזמים יהודים וערבים, האינטרס לשתף פעולה החסמים העומדים בפני השת"פ, רישות חברתי ונאמנות אתנית. המפגש נערך בניסיון לדמות הצגה בכנס. בתחילה הוצגה הפרזצטציה בנושא, בתומה העלינו שאלות בנוגע לתוכן, לספרות רלבנטית, למתודלוגיה ולמסקנות ולאחר מכן ציינו נקודות לשימור ולשיפור ברמת התוכן, ההצגה והעיצוב.

מפגש רביעי נערך ב 12.5.15 ועסק ביזמות בשדה האתנוגרפיה. נגה הציגה בפנינו את נושא המחקר - חליפין שלה וחלקה עימנו דילמות מחקריות ותיאורטיות בהן היא נתקלת כמו כן זכינו לשמוע מעט חוויות, סיפורים ורשמים מעבודת השדה שהחלה בה. דנו בקושי להגדיר עסקים חברתיים, האם די במבנה חברתי של העסק, למשל העסקת עובדים בעלי מוגבליות או שמא יש לבחון לאן הולכים הרווחים, מהו חזון ומטרת העסק, מה תועלת העסק לחברה וכו). כמו כן שאלת המחקר העלתה שאלות ותהיות וגרמה לכולנו לחשוב על המקום של עסקים חברתיים, מגמות של שינוי בשדה היזמי וכיצד ניתן לחקור בתבונה רוחות של שינוי בעת שהן נושבות. המפגש הותיר אותנו רעבים לשמוע עוד על מחקרה והתקדמותה של נגה.  

מפגש חמישי נערך ב 16.6 ועסק ביזמות, טכנולוגיה ודת. יעל הציגה נדבך אחד ממחקרה - השפעתן של טכנולוגיות תקשורות על עולמנו בכלל, על שינוי הכלכלה ועל תפקידן החיוני בזירה היזמית. כיצד טכנולוגיות אלה משנות את גבולות הזמן והמרחב ומה ההשלכות על דפוסי העבודה והשילוב בין משפחה ועבודה. כמו כן נידון יחסה האמביוולנטי של החברה החרדית כלפי טכנולוגיות תקשורת הרואה בהן מחד כלי פרנסה ומאידך גורם המאיים על אורחות, גבולות וערכי החברה החרדית. לאחר מכן דנו בסוגיות הנוגעות להגדרת אוכלוסיית המחקר כמו מי מוגדרת יזמית, קריטריונים למאפייני והיקף הפעילות העסקית, משמעות הממד הטכנולוגי במחקר והמתחים העולים ממנו, עובדת היותי חוקרת חיצונית ועוד.

מפגש שישי   המפגש נערך ב 29.7 ועסק במחקרו של יונתן רוטן בנושא חווית הגלישה המשתופת בתהליך רכישת מוצר. יונתן הציג בפנינו את התיאוריות הקיימות בנושא (בעיקר מה לא קים), הבהיר את המשמעויות השונות הטמונות בגלישה משותפת (גלישה בין בני זוג, גלישה בין בני משפחה מדורות שונים, גלישה צרכן ומוכר) ואופני הגלישה (שני מסכים, עכבר אחד וכו)  ומטרות הגלישה (סיוע טכני, אישרור העסקה, רכישה משותפת ועוד) וחלק איתנו את הממצאים הראשונים שעלו לאחר קיום הראיונות לצד דילמות שנתקל בהן בתהליך. 

מפגש שביעי המפגש נערך ב 19.9. בשל התחושה שמלווה אותנו בסיום כל מפגש כי לא הספקנו להקיף את כל הנושאים ולתת מענה לכל הלבטים של המציג החלטנו לקיים מפגש פתוח בו כל משתתף יוכל להציג את התקדמות מחקרו ולשתף בסוגיות שהתעוררו בשלב זה או אחר במחקר. תוך כדי ההצגות עלו שאלות, הסתייגויות ואמירות שסיפקו חומר למחשבה וגרמו לכל מציג/ה לנמק החלטות שהתקבלו במחקר. החלטנו לחדש הפעילות בתחילת שנה"ל הבאה עלינו לטובה ולאפשר למרחב המקוון להוות במה לסיוע במידה ויעלו בנו שאלות.

כלים אישיים