טיפול וייעוץ בין-תרבותי

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

טיפול וייעוץ בין-תרבותי – מחשבה, יישום וחשיבה מחודשת

מה הקשר בין טיפול נפשי ובין תרבות? כיצד ניתן להתאים את הטיפול והייעוץ להקשר בין תרבותי? האם עזרה וייעוץ תלויים בערכים? עד כמה העזרה משרתת את ערכי העוזר, ועד כמה את ערכי הנעזר? מה בין עזרה לכפיה?

הפסיכולוגיה ומקצועות הייעוץ התפתחו בעת המודרנית ובתרבות המערבית. לפיכך, אנשי מקצוע העוסקים בכך מתקשים פעמים רבות ליישם את הידע שלהם בכדי לעזור ללקוחות מקרב תרבויות אחרות או מקרב מיעוטים תרבותיים.

מחקרים מראים כי ההתנהגות, השפה, התפיסה, הרגשות, והמשמעות עשויים להיות שונים משמעותית מתרבות לתרבות. שונות זו מאתגרת את יסודות הפסיכולוגיה והייעוץ. למרות הספרות והכלים הקיימים בתחום, המסגרות הפילוסופיות והתאורטיות שעומדות בבסיסן עדיין זקוקות לביקורת ולפיתוח.

מטרת קבוצתנו היא כפולה: ללמוד על דרכי הטיפול והייעוץ "רגישי התרבות" הקיימים כיום, ובמקביל, לתרום לפיתוח החשיבה התאורטית בתחום. המפגשים יחולקו בין לימוד של תיאוריה ופרקטיקה מהספרות העדכנית ובין דיון בקבוצה והמשגה מחודשת. אל הדיונים יובאו מקרים למבחן מהספרות ומניסיונם של משתתפי הקבוצה, אשר ישמשו ללימוד והמשגה מחודשת של עקרונות "הטיפול הטוב" בהקשר הבין תרבותי.

שאיפת הקבוצה להיות רחבה ככל שניתן, והיא פתוחה לכל משתתף המוצא בנושא עניין, הן מדיסיפלינות תאורטיות (כגון פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות ופסיכולוגיה), והן יישומיות (כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי וארגוני, קרימינולוגיה).

לרשות הקבוצה תעמוד מסגרת מושגית התחלתית מתחום הפסיכולוגיה החברתית/סוציולוגיה: תיאור תרבות באמצעות הערכים שעומדים בבסיסה (תאוריית הערכים של שוורץ). בנוסף, יעשה שימוש בחקר מקרים במתודת "למידה מהצלחות" (יונה רוזנפלד) לצורך חילוצם של עקרונות פעולה אשר נמצאו כמיטיבים.

המפגשים יערכו בימי חמישי בין השעות 13:30 עד 15:30 את הקבוצה מנהל מתי אנג'ל (פסיכולוגיה), בסיועו של אוראל בני עמנו (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה). בצד הבסיס ההתחלתי אליו יחשפו חברי הקבוצה במפגשים הראשונים, הקבוצה מאפשרת לכלל המשתתפים להציע את התכנים שילמדו במשותף והן להביא מקרי מבחן ללמידה מתוך ניסיונם האישי.

מפגש ראשון יערך ביום חמישי ה29.10.2015 בשעה 13:30 בחדר 3205 במדעי החברה (שימו לב, זה נמצא במסדרון הראשי של מדעי החברה, מיד לאחר קפטריית ויטמין חברה.

לפרטים נוספים: matityah.angel@mail.huji.ac.il orelb.amano@mail.huji.ac.il

משתתפי הקבוצה מתבקשים למלא את הפרטים בלינק הבא: https://docs.google.com/forms/d/16R7MiXJPCSqPs6GyVmqUtFqpPhQUkQOFpcLauc9Xud4/viewform?usp=send_formתיאור המפגשים:

מפגש ראשון (29.10.2015) -היכרות.

המפגש עסק בהיכרות של המשתתפים, כל משתתף הציג את הרקע שלו, את תחומי המחקר המעניינים אותו, את הסיבה שהוא הגיע לקבוצה ואת התרומה האפשרית שהוא יכול להביא לקבוצה. במהלך המפגש הראשון היה דיון ער לגבי האם לעסוק בטיפול וייעוץ בין תרבותי מתוך נקודת מבט תיאורטית או להתמקד בחקר מקרים. לבסוף הוחלט לשלב את הדיון התיאורטי בעיסוק בפרקטיקה דרך חקרי מקרים.


מפגש שני (19.11.2015) - בהנחיית מתי אנג'ל.

המפגש עסק בקשר שבין טיפול (ובייחוד טיפול בין תרבותי) לבין ערכי התרבות בה מתבצע הטיפול, ערכי המטפל והמטופל. במהלך מפגש זה הוצגה תיאוריית הערכים של שוורץ, הודגמו מקרים של קונפליקטים בין תרבותיים דרך הפרספקטיבה של הערכים. במהלך הדיון עלה כי טיפול בין תרבותי איננו יכול להסתפק ב"רגישות תרבותית" והוא צריך לקחת בחשבון מספר גורמים, כגון הבדלי מעמדות וסטטוס פוליטי ומערכת הערכים של כל אחד מהמשתתפים. בנוסף, הוצעו מספר אלטרנטיבות לגישות לטיפול בין תרבותי.


מפגש שלישי (7.1.2016) בהנחיית אוראל עמנו.

המפגש עסק בטיפול באזורי גבול, דרך דיון במאמרו של דני רבינוביץ' "המסע להצלתן של נשים חומות". המפגש נע בין דיון על טיפול באזורי גבול לבין הסוגייה של יחסיות תרבותית. בין היתר עלתה השאלה- האם כדאי להבין תרבות דרך אזורי הגבול שלה, או דווקא דרך המרכז שלה. כמו כן עלתה החשיבות של הרפלקטיביות של המטפל על מקומו התרבותי.

מפגש רביעי (28.1.2016) -דיון על נושאים שעלו במפגשים הקודמים.

הוחלט להקדיש את המפגש לדיון עמוק יותר על סוגיות שעלו במפגש הקודם, בין היתר משום שהיה דיון מאוד ער במיילים בעקבות מפגש זה. בין הנושאים שעלו- הקושי להבין את הקשיים והדרך לטיפול של אדם מתרבות אחרת. הועלו דוגמאות למקרים טרגיים של אי הבנה תרבותית שהביאו לכפייה של מערכת האמונות של המטפל על המטופל ולתוצאות הרות אסון. בשיחה זו העמקנו בנושא של תוצרי הקבוצה- הועלה הרצון לכתוב משהו והוחלט שנקדיש זמן למפות את הנושאים שעלו במפגשים ולהתחיל לכתוב משהו בנושא.


מפגש חמישי (18.2.2016) אורח- פרופ' סטיבן וולין מאוניברסיטת וושינגטון.

במפגש זה התארח אצלנו פרופ' סטיבן וולין מאוניברסיטת וושינגטון, נשיאה לשעבר של ארגון לחקר פסיכיאטריה ותרבות (The Society for the Study of Psychiatry and Culture). במפגש סטיבן הציג שתי דוגמאות לטיפולים שונים בהקשרים בין תרבותיים. לאחר מכן התקיים דיון על האתגרים שבטיפול בין תרבותי, ועל הרכיבים "הסמויים" בהם השתמש סטיבן בטיפול בכדי לסייע למטופלים.


מפגש שישי (31.3.2016) בהנחיית נעמי שמואל.

נעמי שמואל הציגה את מורכבות העבודה הטיפולית עם יוצאי אתיופיה, מתוך סקירה של מאפיינים נורמטיביים שונים בקבוצה זו, אשר משפיעים באופן מכריע על העבודה הטיפולית. הגורם המרכזי בו דובר הוא שעבור אוכלוסייה זו לא מקובל לדבר על רגשות, ואפילו זה נחשב למנהג מגונה. בהקשר זה, נשאלת השאלה איך יכול להראות טיפול פסיכולוגי (המבוסס בחלקו הגדול על מודעות וביטוי של רגשות) עבור אוכלוסייה זו. עוד דובר על "הדיבור הכפול" שמייצג חוסר רצון להגיד משהו באופן ישיר, אלא לרמוז אליו באופן עקיף, ועל בעיית האמון שזה מייצר בסטינג הטיפולי. במהלך המפגש נעשה ניסיון לקשור את הידע המעשי שנעמי הציגה לתיאוריות המתארות שונות בין תרבותית.


מפגש שביעי (10.4.2016) בהנחיית מתי אנג'ל

במפגש זה הציג מתי אנג'ל את מתודת המחקר- "למידה מהצלחות" ואת היכולת שלה לשמש אותנו להבנה טובה יותר של טיפול מוצלח בהקשרים חדשים בהם אין דיי ידע תיאורטי מגובש ותקף. במהלך המפגש הוצגו הצלחות של המשתתפים, ונעשה תשאול מלא ומעמיק יותר של אחד מסיפורי ההצלחה. מאוחר יותר נעשה שימוש במידע שגובש במהלך למידה זו, להצגת הנושא של למידה מהצלחות ככלי להכשרת צוותים לטיפול בין תרבותי בכנס שנערך בנושא של פסיכיאטריה בין תרבותית במיניאפוליס, ארה"ב בתחילת אפריל. הדיון בלמידה מהצלחות הביא לדיון בשאלה- מהם הרכיבים הבין תרבותיים הקיימים בטיפול. לדוגמא, יש שוני בין טיפולים בין תרבותיים, שבהם הרכיב הבין תרבותי הוא נושא הטיפול (למשל בין זוגות מעורבים של דתיים וחילוניים) ויש טיפולים שבהם הרכיב הבין תרבותי אינו במרכז הטיפול (למשל, כאשר מטפל ומטופל באים מרקעים תרבותיים שונים, אך הבעיה עצמה היא בעיה הנוגעת בנושא פסיכולוגי אוניבסלי ואשר כלי הטיפול המתאימים הם כלים אוניברסליים לכאורה (כמו הקשבה והכלה).

מפגש שמיני (21.7.2016) בהנחיית מיכה בלזר וסיכום שנה

במפגש זה הציג מיכה בלזר את עבודתו בנושא של זוגות מעורבים- דתיים וחילוניים. מיכה בוחן דפוסים שונים של שילוב בין תרבותי בזוגיות של זוגות מעורבים, ובודק כיצד משפיע אופן השילוב הבין תרבותי על שביעות הרצון בנישואין. נושא מרכזי שעלה בהרצאתו הוא שמאחורי הקונפליקטים הגלויים בזוגיות, עומדות בדרך כלל שאלות של זהות. מיכה פיתח את תיאוריית השילוב החברתי של ברי (Acculturation theory, Berry, 1990) לתיאוריה המתייחסת לשילוב זהויות במסגרת נישואים בין תרבותיים, בה קיימים דפוסים שונים של שילוב תרבותי בהתאם לאימוץ הזהויות החילוניות והדתיות של כל אחד מבני הזוג. בהרצאה נדונו נושאים כגון- הבחירה בנישואין לאדם דתי/חילוני והמחיר הכרוך בכך, ואסטרטגיות פתרון שונות שזוגות השתמשו בהם לפתרון הקשיים שעלו ולצורך שילוב הזהויות. ממצא מעניין הוא שאסטרטגיה של יצירה משותפת של זהות מנבאת שביעות רצון גבוהה יותר בנישואין. הדבר מרמז בין היתר על החשיבות של של השיח והדיאלוג בנישואין. בנוסף, המפגש עסק בסיכום השנה, נסקרו הנושאים השונים בהם דנו במהלך השנה ונעשתה חשיבה משותפת לגבי הפעילות בשנה הבאה. בין היתר הועלו הצעות של כתיבה משותפת והפקת כנס, ועלה הצורך לרכוש ידע וניסיון לפני תחילת כתיבה.

כלים אישיים