זיכרון קולקטיבי בהקשר חברתי תרבותי וטמפורלי

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

על אודות הקבוצה

"זיכרון קולקטיבי" הינו מושג סמלי, המתייחס לזיכרון כמעוגן בהווה ומשתנה, ככוח שמתעלה על פני האינטרסים האינדיבידואליים ומנחיל לקולקטיבים תחושות מחויבות ומטרה. מחקרים רבים עוסקים בדינאמיות והסלקטיביות בתהליך היווצרות הסיפורים הקולקטיביים, בתפקיד הזיכרון הקולקטיבי בשיקוף ועיצוב המציאות, כמו גם בגיבוש הנרטיב והזהות של הקבוצה ואשרור תחושת השייכות והקהילתיות.

קבוצת לימוד זו תאפשר דיון והעמקה בסוגיות הנוגעות לזיכרון קולקטיבי, מפרספקטיבות שונות הקשורות במגוון דיסציפלינות, למשל: הקשר בין זיכרון קולקטיבי ומשפט לאומי ובינלאומי; כלכלה משותפת וזיכרון משותף; ההקשר הדתי של הזיכרון הקולקטיבי המוקדם המקבל ביטוי במקורות; ההקשר הגיאוגרפי של תביעה לגבולות פיזיים על סמך זיכרון קולקטיבי; הקשר בין זיכרון ומדיה בכלל ובעידן המודרני בפרט ועוד.

עוד נעסוק בסוגיות כגון: תנודתיות ושינויים של זיכרונות על ציר הזמן, "נדידת" זיכרונות בין קולקטיבים, הנצחת זיכרונות "בעייתיים", זיכרונות "חמים" ו"קרים", שאלת הגדרת הקולקטיב ומקורות הזיכרון הקולקטיבי, "שומרי הסף" של זיכרונות, והקשר בין זיכרון ומיתוס, זהות ונרטיב.

הקבוצה פתוחה לתלמידי מחקר ממחלקות שונות המרגישים כי יוכלו להפיק תועלת מהדיון וההפריה ההדדית שקבוצה כזו יכולה להציע.

המפגשים ייערכו אחת לחודש ובמסגרתם נדון בסוגיות העולות מטקסטים מרכזיים בתחום. בנוסף, בחלק מהמפגשים יוזמנו חוקרים בולטים מדיסציפלינות שונות להשתתף בשיח פתוח סביב מושג הזיכרון הקולקטיבי. חלק נוסף של המפגשים יוקדש להצגת עבודות של חברי הקבוצה, ובעקבות כך דיון ומשוב של יתר חברי הקבוצה. כל זאת מתוך שאיפה ללמוד זה מזה ולהתפתח, ואף ליצור שיתופי פעולה וכיווני מחקר וחשיבה חדשים ומשותפים.

להשתתפות בקבוצה ופרטים נוספים:

מורן אביטל moran.avital@mail.huji.ac.il

טרייסי אדמס tracy.adams625@gmail.comAbout the group  


Collective memory is a symbolic concept that refers to memory as both anchored in the present and changing, as a force that transcends individual interests and as one that endows collectives with a sense of commitment and purpose. Research in this field deals with the construction of collective stories, collective memory's role in the process of formulating group identities and narratives, all of these validating the group's sense of community and connectedness.

This study group will discuss collective memory in interdisciplinary contexts including: national and international law; shared economy and shared memory; religious contexts of early collective memory; geographic borders as based on collective memory; the relationship between memory and media in general, and in the modern era in particular, and more.

We shall further discuss the fluidity of, and changes in memories over time; the way memory travels; commemoration of contested memories; "hot" and "cold" memories; the origins of collective memory; memory's 'gatekeepers'; and the connection between memory and myth, identity, and narrative.

This group is designated for all research students from any department, who feel that the open discussion will enrich them. The meetings will take place once a month, during which we shall discuss the issues arising from the reading of meaningful and major texts. In addition, prominent researchers will participate in several meetings in an open discussion related to the topic at hand. An additional part of the sessions will be dedicated to presentations given by the group members, followed by discussions and feedback from the other members of the group. All this will be done in an attempt to learn from one another, to inspire and be inspired and create new and innovative research collaborations.


For additional information please contact:

Moran Avital moran.avital@mail.huji.ac.il 

Tracy Adams tracy.adams625@gmail.com

מפגשים מתוכננים לשנת תשע"ו

המפגשים מתוכננים להיערך אחת לחודש.

המפגש הראשון ייערך ביום שני ה-2/11/15 בשעה 08:30 בחדר 4121 ברוח, הר הצופים.

במהלך מפגש זה נכיר האחד/אחת את השני/שניה, נגדיר ביחד ולחוד את המושג "זיכרון קולקטיבי", לאו דווקא באופן אקדמי בשלב זה, אלא גם במחשבה חופשית.

נעלה רעיונות לטקסטים מכוננים הקשורים למושג הזיכרון הקולקטיבי. נדבר על המחקרים שלנו בכלל ובזיקה לזיכרון קולקטיבי בפרט.

נקיים דיון פתוח וסיעור מוחות על הכיוונים אליהם נרצה שהקבוצה תלך ותתפתח ואיך נוכל לדאוג לזה?

וגם ננשנש כמה דברים טעימים....

מקוות לראותכם!

חוקרים בולטים שיתארחו במפגשים

בחלק מן המפגשים נארח חוקרים בולטים העוסקים בנושא הזיכרון הקולקטיבי בדיסציפלינות שונות.

מטרת מפגשים אלה היא לאפשר שיח פתוח בין משתתפי הקבוצה והחוקר/ת. אין מדובר בהרצאה פרונטאלית.

להלן החוקרים שאישרו השתתפותם:

1. פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה;

2. פרופ' עדנה לומסקי-פדר, המחלקה לחינוך;

3. פרופ' משה הירש, הפקולטה למשפטים ויחב"ל;

4. ד"ר קרן טננבוים-וינבלט, המחלקה לתקשורת ועיתונאות.


שימו לב, ייתכן ומפגשים אלה ייערכו במחוץ למועדים הקבועים, בהתחשב באילוצי זמינות החוקרים.

הודעה על מועדי המפגשים תפורסם בהקדם.


סיכום מפגש ראשון ולקראת המפגשים הבאים

המפגש הראשון של הקבוצה נערך ביום שני 2.11.15 בשעה 8:00 בבוקר.

פתחנו בסבב היכרות, במהלכו סיפר כל משתתף על עצמו ועל תחום לימודיו והמחקר אותו הוא עורך וכמובן מהי הזיקה של המחקר לזיכרון קולקטיבי.

ביחד יצגנו את המחלקות: מחשבת ישראל, יחב"ל ולימודי מזרח אסיה, סוציולוגיה, תקשורת.


שאלות שהתעוררו במהלך המפגש היו:


עד כמה ההבנייה של זיכרון קולקטיבי מכוונת ומודעת? ועד כמה ההבנייה, אם היא מכוונת, מונעת מפוליטיקיה ומאינטרסים?

כיצד נקשר הזיכרון הקולקטיבי בנוסטלגיה?

מי בעצם כותב ומשכתב את ההיסטוריה של קבוצות חברתיות שונות? ומה קורה בנקודת המפגש של גרסאות סותרות?

מהו הקשר בין נרטיב וזיכרון קולקטיבי?

לא במפתיע, גילינו כיצד כל אחד תופס את המושג זיכרון קולקטיבי מפרספקטיבה שונה וחושב עליו באופן שונה. לכן עלתה שאלת השאלות שככל הנראה תהיה בלבה של הקבוצה - מהו זיכרון קולקטיבי? האם נצליח להגיע להגדרה אחידה למושג, או שמא לא מדובר בשאיפה ריאלית?


בתום הפגישה הוחלט על המועד הקבוע למפגשים, שיהא מעתה אחת לשלושה שבועות ימי ג' בין השעות 12:30-14:00.


למפגשים הבאים יציעו המשתתפים חומרי קריאה רלוונטיים, מהם ניתן ומומלץ להתחיל את הדיון המשותף שלנו יחד (לא קריאת חובה, כי אם חומר למחשבה ולהפרייה).

החומרים מהם נתחיל במפגשים הקרובים יהיו:

ההקדמה לספר - The Collective Memory Reader/ Edited by Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi, and Daniel Levy

וחומרים נבחרים מתוך הספר On Collective Memory/ maurice halbwachs


המפגש הבא של הקבוצה יתקיים ביום ג' 24.11.15 בשעה 12:30.סיכום מפגש שני- 24/11/15

תודה לכל מי שהשתתף במפגש השני.

שמחנו מאוד לפגוש חברים חדשים בצד חברים "ותיקים" יותר :), ולשמוע על המחקרים המרתקים שעוסק/ת בהם כל אחד ואחת והזיקה שלהם לזיכרון קולקטיבי.

התחלנו דיון שנגע מעט בסוגיות של הנצחה, זיכרון לאומי, זיכרונות דומיננטיים לעומת זיכרונות פסיביים או נשכחים, זיכרון קולקטיבי מפלג (אם בכלל יש דבר כזה או שזה מונח שחותר נגד עצמו).

דובר גם על ההגדרה האופרציונאלית של זיכרון קולקטיבי- כיצד ניתן למדוד או לכמת זיכרון ומדוע ישנם זיכרונות שמותירים חותם לעומת זיכרונות שנעלמים עם הזמן.

את המפגש סיימנו בתחילתו של דיון מרתק בשאלת הקשר בין זיכרון קולקטיבי ופרקטיקות של זיכרון - האם ייתכן בכלל זיכרון קולקטיבי ללא פרקטיקות שינציחו אותו? עלתה אף ההצעה לאתגר את המושג זיכרון קולקטיבי ולהחליפו בפרקטיקות של זיכרון.

באופן ספציפי יותר עלתה הטענה/שאלה האם זיכרון קולקטיבי באמת קיים? האם לא ניתן לטעון כי במקום הזיכרון הקולקטיבי, קיימות פרקטיקות שנועדו להנציח זיכרונות על פי אינטרסים פוליטיים/חברתיים ואחרים?

המפגש הבא יתקיים ביום ג' ה-15/12 בשעה 12:30-14:00 בחדר 1207 בבניין רבין

פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה וחוקרת מדהימה בתחום הזיכרון הקולקטיבי תתארח במפגש זה.סיכום מפגש שלישי 15/12/15

במפגש השלישי שמחנו לארח את פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה וחוקרת מובילה בתחום הזיכרון הקולקטיבי.

לקראת המפגש קראנו את מאמרה של פרופ' ויניצקי-סרוסי COMMEMORATING A DIFFICULT PAST: YITZHAK RABIN'S MEMORIALS

שהתפרסם בAmerican Sociological Review בשנת 2002.

פרופ' ויניצקי-סרוסי פתחה את הדיון בנושא הזיכרון הקולקטיבי, תולדות המושג וגלגוליו לאורך השנים והקשרים שונים בהם המושג עולה. בהמשך התקיים דיון פתוח סביב הנושא והיכן הוא פוגש כל אחד מאיתנו במחקרו האישי.

תודה לכולם על ההשתתפות במפגש ותודה מיוחדת לפרופ' ויניצקי-סרוסי.


תמונה:IMG_1328.jpg


המפגש הבא יתקיים ביום שלישי ה-19/1 בשעות 12:30-14:00 בחדר 1207 בבניין רבין.

נשמח לראותכם! מורן וטרייסי


סיכום מפגש רביעי 19/1/16

במפגש זה זכינו להכיר את נעמה וייס, דוקטורנטית בשלב מתקדם בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, המנתחת סיפורי מקרא וגלגוליהם בספרות בית שני ובספרות חז"ל כמיתוס באמצעות תיאוריות מודרניות מתחום הספרות, האנתרופולוגיה, מדע הדתות וחקר הסוגה.

נעמה, תודה! היה מרתק לשמוע על המחקר שלך. אנו מקוות מאוד שתמשיכי להשתתף בחברותא שלנו.

בהמשך דנו בסוגיה של מיתוסים וזיכרון קולקטיבי והקשר בין השניים ולקראת סיום המפגש צפינו בסרט בר מצווה שגיא הציג בפנינו כחלק מהמחקר שלו העוסק בטקסים כפרקטיקה תרבותית להתמודדות עם שינוי.

תןדה לכולם על ההשתתפות במפגש.

המפגש הבא יתקיים ביום שלישי ה-2/2 בשעות 12:30-14:00 בחדר 1207 בבניין רבין.

מצפות לראותכם! מורן וטרייסי


סיכום מפגש חמישי 2/2/16

המפגש האחרון עסק בזיכרון קולקטיבי כפי שבא לידי ביטוי דרך עדשת המצלמה- גיא אסל מהמחלקה לתקשורת הציג בפנינו מקבץ סרטונים של בר/בת מצווה, אותם ניתח במסגרת עבודת הדוקטורט שלו.

הצפייה בסרטונים הובילה אותנו לדון בשימוש בסרטונים כתרפיה עבור המשפחה שנמצאת בתקופת משבר ואובדן איזון, טקסי מעבר כפרקטיקה משותפת להתמודדות עם משבר.

כמו כן עסקנו בסוגיות רחבות יותר של חגיגת בר/בת מצווה כחלק מזהות קולקטיבית של עם, פרקטיקה טקסית שמתשייכת לפרטיקה משפחתית/חברתית. נגענו גם בקשר המקראי ובשאלת המיתוסים. ולבסוף דנו גם בדבריו של ויקטור טרנר, חוקר טקסי חניכה, ובדקנו את הרעיון של טקסי חניכה בהם יש פירוק של החברה והרכבתה מחדש, כפי שבא לידי ביטוי גם בסרטון חתונת הדמים.


מפגש מעניין במיוחד, בלשון המעטה!

המפגש הבא יתקיים ביום רביעי ה-2/3 בשעות 14:30-16:00 בחדר 1207 בבניין רבין ובו נארח את פרופ' משה הירש, המחלקה ליחסים בינלאומיים.

נתראה בקרוב, מורן וטרייסי


סיכום מפגש מספר 6 - 2/3/16

במפגש זה זכינו לארח את פרופ' משה הירש מהמחלקה למשפטים ויחסים בינלאומיים, לדיון משותף בשאלת מקומם של בתי משפט בינלאומיים וטריבונלים בהבנייה של נרטיבים היסטוריים.

הדיון עסק בזיכרונות קולקטיביים הנקשרים במקרים דוגמת הירושימה ונגאסקי, גדר הביטחון, משפטי אייכמן ונירנברג, הטבח בקטין (פולין), במאבק סביב הבניית הזיכרונות הללו ובתפקיד הטריבונלים הבינ"ל כסוכני זיכרון. כמו כן, נגענו באופן ספציפי יותר בשאלה האם על הטריבונלים הבינלאומיים לאמץ גישה נרחבת (expansive) לפיה נטען כי יש להם מחויבות חברתית לתאר את שארע, או שעליהם לנקוט בגישה מצמצמת ומינימליסטית (restrictive) המצדדת כי יש לציין בפרוטוקולים המשפטיים רק את המידע הנדרש וההכרחי לשם הכרעה משפטית.

פרופ' הירש בוחן שאלה זו דרך שלוש גישות עיקריות בסוציולוגיה- גישה סטרוקטורלית פונקציונלית; גישת הקונפליקט החברתי; וגישת האינטראקציה הסימבולית.

לאור הגישות הללו, עולה כי השאלה העיקרית היא אינה האם טריבונלים בינלאומיים צריכים לעסוק ביצירת נרטיב היסטורי, אלא שהיא שאלה כללית יותר לגבי מי הוא הגוף (או הגופים) אשר צריך לעסוק בכך.

תודה גדולה לפרופ' הירש ולחברי הקבוצה שהשתתפו בדיון המרתק.

נתראה במפגש הבא -ביום שלישי ה22/3 12:30-14:00 בחדר 1207 בניין רבין, בו נארח את פרופ' עדנה לומסקי-פדר.

טרייסי ומורן


סיכום מפגש 7- 22/3/16

במפגש זה שיתפה אותנו פרופ' לומסקי פדר במחקר חדש עליו היא עובדת יחד עם פרופ' אפרת בן זאב, הממשיך המחקר הקודם שלהן שעסק בדור תש"ח כדור קאנוני.

במחקר זה הן מנתחות מוזיאונים העוסקים במורשת הפלמ"ח וטוענות כי באופן פרדוקסלי כדי שהזיכרון של היחידה הדורית הזו ימשיך להיות רלוונטי ונוכח עליו לעבור תהליכים של דה-קאנוניזציה הבאים לידי ביטוי בפרקטיקות שונות.

הטענה העיקרית שעלתה היא שנציגי הדור הזה וגם מי שתופס עצמו כממשיך ואחראי לזיכרון הדור, מגיבים לשינויים בחברה הישראלית ובערכיה כמו גם לשינויים גלובליים ומעדכנים את הזכרון הדורי בהתאם.

תהליכי הדה-קאנוניזציה מתירים את הזיקה ההדוקה שבין הזכרון האישי, הקבוצתי והלאומי ומאפשרים להשמיע נרטיבים שונים, ולאתגר אף את הנרטיב ההגמוני. הרחבת שדה הזכרון הדורי והגמשתו מאפשרים להמשיך ולשמר את הרלוונטיות שלו. במלים אחרות, כדי שזיכרונות של דור הפלמ"ח ימשיכו להיות חלק מן ההון סמלי הם חייבים לאבד מן הקאנוניות שלהם.

תודה גדולה לפרופ' לומסקי-פדר ולחברי הקבוצה.

נתראה במפגש הבא- ביום שלישי ה-12/4 12:30-14:00. פרטים לגבי מיקום המפגש בהמשך.

מורן וטרייסי


סיכום מפגש 8 - 12/4

במפגש זה התחלתנו לשוחח על נושא הטמפורליות של הזיכרון הקולקטיבי. אתגרנו את התפיסה הקלאסית המקובלת כי זיכרון קולקטיבי הוא עיצוב מחדש של העבר נוכח דרישות ההווה והצענו במקומה תפיסה המתייחסת לציר הזמן במלואו, קרי התייחסות אל הזיכרון של העבר- ההווה- העתיד. נוכח תפיסות פילוסופיות ותיאורית היחסות הזמנים כולם מתקיימים תמיד בו זמנית.

המפגש הבא יתקיים ביום שלישי ה-3/5 בו נארח את ד"ר קרן טננבוים-ויינבלט.


סיכום מפגש 9- 3/5/16

במפגש זה זכינו לארח את ד"ר קרן טננבוים-ויינבלט, מהמחלקה לתקשורת. שוחחנו על מושג הזיכרון הקולקטיבי הפרופסקטיבי כפי שעלה ממחקריה העוסקים בחטופים ובאופן בו התקשורת מתווכת לציבור את האירועים שטרם קרו, קרי החזרתם מן השבי. מפגש זה היה פתוח והצטרפו אלינו שני חברים נוספים שהעשירו את הדיון ותרמו מאוד.

נתראה ביום שלישי ה-24/5 בשעה 09:00 בהר הרצל לסיור בהדרכתו של ינון גוטל, חבר הקבוצה. מורן וטרייסי


סיכום מפגש 10- 24/5/16

מפגש זה הוקדש לסיור בהר הרצל בהנחייתו של אחד מחברי הקבוצה, ינון גוטל, מהמחלקה לתקשורת. הסיור ערך כשעתיים במהלכו נחשפנו לסיפורים שונים של הנופלים בהקשר הרחב יותר של ההנצחה כמדיום לביקורת/מחאה/אמירה ועוד. נוכחנו לדעת עד כמה ההנצחה בהר השתנתה במהלך השנים נוכח מלחמות ושינויים פוליטיים שונים. הסיור היה מרתק ומעשיר מאוד. תודה רבה לינון!

המפגש הבא יתקיים ב-14/6 בשעה 12:30. זהו מפגש הסיום ולפיכך ייערך כשעתיים.

את חצי השעה הראשונה נקדיש לניתוח ועיבוד של הסיור בה הרצל והעלאת תובנות.

בהמשך המפגש נראח את מר רוני מדמון, פסיכולוג קליני ומנחה קבוצות על מנת לדון בזיכרון אינדיבידואלי וקולקטיבי והיחסים ביניהם.

נעדכן בהמשך לגבי מיקום המפגש.

מצפות לראותכם, טרייסי ומורן


סיכום מפגש 11 ואחרון- 14/6/16

אתמול קיימנו את המפגש האחרון והחגיגי לקבוצת החברותא שלנו. תודה רבה לכל מי שהגיע וגם לכל מי שניסה ולא הצליח :)

במפגש אירחנו את רוני מדמון- פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני העוסק בתחום של "הלא מודע הקולקטיבי" ומרחבים מרחמים.

לאחר דיון קצר בנושא עבודתו של חברנו ינון גוטל, בעקבות הסיור הנהדר שהדריך בהר הרצל, פנינו לדיון במרחבים בהם ניתן לשנות שיח/תפיסה/התנהגות ולעבור מתודעה של הישרדות לתודעה של קיום. דובר עוד על שייכות למול בעלות ועלו הרהורים שונים של חברי הקבוצה הנוגעים לזיכרון קולקטיבי באופן כללי והקשר למחקר שלהן/ם באופן ספציפי יותר.

בהזדמנות זו אנו רוצות להודות לכל אחד ואחת מחברי הקבוצה על שלקחתן/ם חלק בקבוצת החברותא!

שמחנו לגבש קבוצה נפלאה של חוקרות וחוקרים בשלבים שונים - בדיוק הקבוצה שקיווינו לה כשהקמנו את החברותא.

גם אם לא תמיד הדברים היו מגובשים או ברורים, אנחנו אסירות תודה על המוכנות שלכן/ם ללכת בדרך ולנסות להתבלבל ולברר ביחד איתנו על מה בעצם אנחנו מדברים - או יכולים לדבר - כשאנחנו מדברים על "זיכרון קולקטיבי"?

תודה על המאמצים של כולכן/ם להגיע למפגשים (זה ממש לא מובן מאליו), להשתתף, לתרום, להציג, להתווכח, לצחוק, לתמוך ולנשנש :)

אנחנו רוצות להודות גם לכל האורחים שלנו שהסכימו להשתתף, להציג את נקודת מבטם ולהוביל דיונים מעניינים ומאירי עיניים.

תודה רבה מקרב לב על הכל ובהצלחה לכולן/ם בהמשך הדרך המחקרית ובכלל!

טרייסי ומורן

כלים אישיים