זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה

קבוצת המחקר 'זהויות יהודיות במעבר: בין יחיד וקבוצה' תתמקד בזהות יהודית ובקבוצות וקהילות יהודיות בשולי זהות זו: יהודים שמרדו, חרגו או הוחרגו מן הכלל – קראים, מומרים, משכילים ואחרים. העניין שלנו בזהויות אלו נובע מן ההבנה שזהות – הן פרטית והן קהילתית – היא עניין דינמי ויחסי. היא משתנה תדירות ומוגדרת תמיד ביחס לזהויות אחרות הנמצאות עמה במגע. מטרתנו לבחון סוגיות של זהות פרטית וקהילתית במרחב היהודי: מהו התהליך העובר על יהודי אשר במהלכו הוא מגדיר את עצמו, או מוגדר על-ידי סביבתו, כ'אחר'? מהם התהליכים בהם הופך צבר של פרטים 'אחרים' שכאלה ל'קבוצה'? מהם היחסים בין היחידים והקבוצות הללו? מהם היחסים בין הקבוצות השונות – יחסים המהווים חלק מהגדרת זהותן?

בקבוצה זו נחקור מקרים של יחידים ונלמד מהם על קבוצות, ולהיפך. במהלך השנה נדון בשאלות רוחב הרלבנטיות לחוקרים בתחום בתקופות ובאזורים שונים, לצד דיון פרטני במקרי-בוחן שיוצגו לאורך השנה על-ידי המשתתפים מתוך מחקריהם. נברר סוגיות מתודולוגיות ותוכניות הקשורות לנושא הקבוצה: ניתוח עדויות כתובות ובמיוחד אגו-דוקומנטים, ניתוח טקסי מעבר ו'אקטים' של הפגנת זהות, והיכרות עם שיטות מחקר מתחום הלימודים הפוסט-קולוניאליים ולימודי ההגירה.

הקבוצה תיפגש אחת לכמה שבועות, בימי ג' בשעות 12:00-10:30, בבניין מנדל שבהר הצופים (סמוך לגן הבוטני). המפגש הראשון יתקיים ביום ג', ה-3 בנובמבר 2015. תאריכי המפגשים יימסרו בתחילת השנה. באחד מן המפגשים נשוחח עם מרצה אורח. מפגש אחר יתקיים במתכונת של סיור ירושלמי ברוח התכנים שיועלו במפגשי הקבוצה. בסמסטר השני נקדיש מפגשים אחדים להצגת מחקרי חברי הקבוצה שיהיו מעוניינים בכך.

מרכזי הקבוצה:

משה יגור

mosheyagur@gmail.com

תמיר קרקסון

karkason@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מפגש מס' 1 - 3.11.15 במפגש הראשון של קבוצת החברותא השתתפו עשרה חברים וחברות, מתחומי היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל, ספרות עברית, יהדות זמננו, ותרבות עברית. במפגש הכרנו את המשתתפים, תחומי מחקרם ועניינם בזהויות יהודיות משתנות. מעבר להיכרות האישית והצגת מטרות הקבוצה, קראנו שאלה הלכתית אודות סכסוך בקהילת יהודי קוצ'ין בהודו, בראשית המאה ה-16. השאלה נשלחה לרבי דוד אבן אבי זמרא במצרים, ומגוללת מצב ייחודי ומרתק שבו מיעוט בקהילה היהודית רואה עצמו מיוחס ונעלה, למרות עוניו, על פני רובם של חברי הקהילה, שהינם עשירים ומכובדים. הסיבה לתחושה זו היא הטענה שבני הרוב אינם למעשה יהודים כשרים אלא תערובת של יהודים, גויים ובני עבדים, ולפיכך אין להתחתן עימם.

מפגש מס' 2 - 17.11.15 במפגש השני השתתפו שבעה חברים וחברות (כולל חבר חדש). המפגש יוחד לנושא הגיור - הצטרפות לעם ישראל. את המפגש הנחה משה יגור, העוסק בגיור, התאסלמות וגבולות החברה היהודית בארצות האסלאם בימי הביניים. בחנו את הגיור בארצות האסלאם במאות ה-13-11 על פי תעודות מגניזת קהיר, והתמקדנו באופן בו הם בנו את הנראטיב של המרתם ליהדות. המפגש התבסס על טענה במחקר האנתרופולוגי לפיה מומרים בוחרים לספר את סיפורם, האישי לכאורה, בהתאם לציפיות העולות מן החברה שאליה המירו. עובדה זו מעלה ספקות לגבי הייצוגיות והאותנטיות של סיפורי המרה. בחנו מספר סיפורי המרה מן הגניזה - מכתב המלצה לגר, סיפור בגוף ראשון של כומר המפרט עלילה מופלאה והירואית שהוא במרכזה, מכתב בקשת צדקה המנוסח בבוטות, ופניה לציבור להחרים את המתנגדים לגרים. מסמכים אלה הצביעו על אופני התקבלות שונים של גרים בחברה היהודית, אידיאלים שונים שלאורם נכתבו סיפורי ההמרה, וכן קשיים וסכסוכים סביב מקרי גיור.

מפגש מס' 3 - 1 בדצמבר 2015 במפגש זה התארח פרופ' אברי בר-לבב, מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, שהרצה בנושא 'אגודוקומנטים כמקור היסטורי: קריאה בכתבי ר' נפתלי הכהן כץ (1719-1650)'. פרופ' בר-לבב הציג את תחום האגודוקומנטים – מקורות שבהם בני אדם מספרים על עצמם, על מעשיהם ועל רגשותיהם – ואת התפתחות העיסוק המחקרי בו בשני העשורים האחרונים. לאחר מכן הוא סקר וניתח שלוש דוגמאות מכתבי ר' נפתלי הכהן כץ, שחי במזרח אירופה, במרכזה ובאימפריה העות'מאנית, דוגמאות אשר הדגימו את האופן שבו ניתן לעשות שימוש באגודוקומנטים כמקור היסטורי בכלל, וכמקור היסטורי לחקר זהות יהודית בפרט.

מפגש מס' 4 - 29 בדצמבר 2015 במפגש זה עסק תמיר קרקסון, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ומבית ספר מנדל באוניברסיטה העברית, בנושא: 'זהות יהודית בין השכלה לאוריינטליזם: קריאה בימיו הראשונים של יוסף הלוי באדירנה'. קרקסון, הכותב עבודת דוקטור על ההשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית בשנים 1908-1839, סקר את ימיו הראשונים של יוסף הלוי (1917-1827), משכיל יהודי יליד הונגריה, בעיר אדירנה שבתורכיה האירופית, בשנות החמישים של המאה הי"ט. הדיון התבסס על פרק מחיבור ביוגרפי של אברהם אלמאליח על יוסף הלוי, שפרסם ירון צור (2003), תוך השוואה למקורות נוספים. הלוי היה אחד מאבות ההשכלה היהודית באימפריה העות'מאנית, ונודעה לו השפעה מכרעת על כינון סניף התנועה באדירנה, גם זמן רב לאחר שעזב את העיר בשנות השישים של המאה הי"ט. לבסוף השתקע הלוי בפריס והיה למזרחן חשוב בסורבון. ימיו הראשונים של הלוי באדירנה היוו מעין מעבדה מרתקת לבחינת סוגיות של זהות: בין יהודי אשכנזי לקהילה ספרדית, בין יהודי אוסטרו-הונגרי לסביבה יהודית עות'מאנית, בין דובר יידיש לסביבה דוברת לאדינו (ולמשמעות תפקידה של העברית כ'לינגואה פראנקה' מקשרת בין יהודים מאזורים שונים בעולם – הן במפגש אישי והן מעל דפי העיתונות העברית), ובין מהגר לסביבתו.

מפגש מס' 5 - 2 בפברואר 2016 במפגש זה סיירנו בשכונת מוסררה הירושלמית, בהדרכת משה יגור – ברוח תכני הקבוצה ובהשתתפות פעילה של חבריה. עסקנו בדילמות של זהות העולות מן המקום – זהות מזרחית מול זהות אשכנזית, מזרחיות ציונית מול לא-ציונית, חילונים מול חרדים ויהודים מול ערבים. כמו כן דיברנו על זהותו של המקום עצמו, וחשיבות ה'מקום' לזהות אישית וקבוצתית. סיימנו את המפגש בארוחה משותפת.

מפגש מס' 6 - 1 במרץ 2016 במפגש זה הרצתה אהובה ליברלס נוימן, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית וממרכז I-CORE לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים, בנושא: 'זהויות מתחלפות? לבטים וגורמי הכרעה בדרך לטבילה – השוואה בין מקורות עבריים וגרמניים משלהי ימי הביניים'. אהובה הציגה בפנינו מקרה חדש ומרתק שמצאה בארכיונים של העיר רגנסבורג, אודות יהודי ספק-מומר, צעדיו השונים וצעדי הגופים שסביבו – הקהילה היהודית, הבורגנים הנוצרים, האצולה, הכמורה ועוד.

מפגש מס' 7 - 23 במרץ 2016 מפגש זה, בריכוזה של דקלה ריבלין-כץ מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו וממרכז סכוליון, עסק בנושא "זהות מקומית: על יחסי גומלין בין זהות וטריטוריה". המפגש שילב בין הקבוצה לבין קבוצת מחקר במרכז סכוליון, "שאלה של זהות" (תשע"ה-תשע"ז), שבה חברים ארבעה חברי סגל בכיר וארבעה דוקטורנטים, ואשר עוסקת בנושאים המשיקים במישרין לאלה של הסדנה. בפתח הפגישה הציגו ד"ר נח חכם, חבר בכיר בקבוצת 'שאלה של זהות' וראש החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, ומשה יגור מקבוצתנו, את שתי הקבוצות. לאחר מכן הרצתה דקלה ריבלין-כץ על זהות מקומית ויחסי גומלין בין זהות לטריטוריה, בדגש על היבטים לוקאליים ואורבניים, דרך המקרה של אליהו אלישר ומקביליו בירושלים העות'מאנית, המנדטורית והישראלית. בין השאר, עסקה דקלה בהתנגשות בין מאפייני הזהות האזורית והזהות האורבנית של בני היישוב הטרום-ציוני לבין האידיאולוגיה הציונית ה'אנטי-אורבנית'. היא הציגה את ירושלים שבה התעצב אלישר, אשר שילבה רבגוניות תרבותית יחד עם המשך תהליך חדירתה של המודרנה לעיר, ולשם כך השתמשה בהמשגות מתודולוגיות מעשירות מתחומי חקר המרחב והלימודים האורבניים. בתום הרצאתה הגיבו ד"ר נח חכם ותמיר קרקסון להרצאתה. ד"ר חכם הציג סוגיות של זהות בספר 'מקבים ג, וקרקסון הציג את הזיקות העירוניות בין משכילים יהודים עות'מאנים לעמיתיהם האוסטרו-הונגרים, מאידך גיסא. לאחר מכן התקיים דיון פתוח בהשתתפות חברות וחברי שתי הקבוצות.

מפגש מס' 8 - 10 במאי 2016 מפגש זה עסק בנושא 'לאומיות יהודית, לאומיות ישראלית: פרספקטיבות חדשות'. היה זה מפגש פתוח, בהשתתפות חברי הקבוצה ואורחים אחדים. צחי סלייטר, מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרצה בנושא 'ציונות גלותית – דת ולאומיות בהגותו של שמואל אלכסנדרוב'. עדי שרצר, ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרצה בנושא 'בין רעיון ליישומו: ביטוייה של שלילת הגלות בתוצרי-תרבות ממלכתיים'. לאחר שתי ההראות התקיים דיון משותף והשוואתי, בין השאר לגבי השימוש של אידיאולוגיות חדשות בכלים וביטויים 'מסורתיים' ועיצובם-מחדש.

מפגש מס' 9 - 31 במאי 2016 במפגש זה הרצו שני דוקטורנטים: רוני כהן, מהחוג לתרבות עברית באוניברסיטת תל אביב, שהרצה בנושא '"מסירת המן" בתרגום שני למגילת אסתר ותפיסת האחר'. נטלי ויינשטיין, מהחוג לספרות כללית והשוואתית ומבית הספר מנדל באוניברסיטה העברית, שהרצתה בנושא "'פני תבל' – כינון זהות בעולם משתנה בטקסטים של משה מנדלסון פרנקפורטר". שתי ההרצאות היו שונות זו מזו בתוכנן ובזמנן, אך כללו היבטים של עיצוב ספרותי של דיאלוג על הזהות היהודית בין יהודים ולא-יהודים: תיאורו של פרנקפורטר את יחסו של מנדלסון לאמונתו היהודית בסביבתו הנוצרית, ו'דרשתו' האנטי-יהודית של המן בתרגומים יהודיים מאוחרים למגילת אסתר.

מפגש מס' 10 - 14 ביוני 2016 במפגש זה הרצתה אנאבלה רות אספראנסה-אברהמי, תלמידת מוסמך בתכנית אישית בהנחיית פרופ' דוד בוניס. לאחר מכן סיכמו מרכזי הקבוצה את השנה, ונערך דיון פתוח בהשתתפות חברי הקבוצה.


Jewish Identities in Transition: Individuals and the Community

The ‘Jewish Identities in Transition: Individuals and the Community’ study group will focus on Jewish identity and on Jewish groups on the margins of this identity: Jews who rebelled, detached themselves from the community or were ostracized by it – Karaites, Converts, Maskilim and others.

Our interest in such identities stems from the notion that identity, both individual and communal, is relative and dynamic. It is constantly evolving and can be defined only in relation to other relevant identities. Our goal is to examine issues of individual and communal identity in the Jewish world: what is the process in which a Jew defines himself, or is defined by his surrounding, as ‘Other’? How do several such ‘Others’ become a group? What are the relations between such a group and the individuals composing it? How do different groups define themselves, through their relations with other groups?

In our study group, we will investigate and compare cases of individuals and groups. We will tackle broad questions relevant to the field’s researchers from various periods and regions, and delve into detailed case-studies taken from the participants’ projects. Both methodology and content will be discussed: reading written sources and ego-documents, analyzing rites of passage and performative acts of identification, and the applicability of relevant theories on subject such as migration and post-colonialism. The group will convene once in a three weeks, on Tuesdays at 10:30-12:00, in the new Mandel Building on Mount Scopus. Specific dates will be given at the beginning of the year. One meeting will host a guest lecturer. Another meeting will be in the form of a guided tour in Jerusalem, related to the issues raised throughout the year. During the second semester, we will dedicate time to presentations of the group members.

Coordinators:

Moshe Yagur

mosheyagur@gmail.com

Tamir Karkason

karkason@gmail.com

Department of History of the Jewish People and Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem.

כלים אישיים