התרבות החיתית כנקודת מפגש בין מזרח למערב

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

מטרות הקבוצה

קבוצת החברותא 'התרבות החיתית כנקודת מפגש בין מזרח למערב' הוקמה בחורף תש"ע על מנת למלא חסר באוניברסיטה העברית בשיעורי חיתית ושאר לשונות המרחב הסורי-אנאטולי של סוף האלף השני לפנה"ס.

במהלך שנת תש"ע קראנו בכוחות משותפים ובעזרת מומחים טקסטים מיתולוגיים בחיתית, לווית וחורית, ודנו במשמעותם. כל הטקסטים שקראנו מהווים בחיבוריהם ביטוי לנקודת המפגש של תרבויות העולם הקדום ולהשפעות ההדדיות שבין מזרח למערב בסוף האלף השני ותחילת האלף הראשון לפנה"ס. כך למשל עסקנו במוטיבים ספרותיים מן העולם השמי-מערבי, שנכתבו בחיתית (שהיא שפה הודו-אירופית) ובחורית, ונכתבו בכתב היתדות המסופוטמי.

מאחר שבאוניברסיטה העברית לא התקיימו שיעורים בשפות אלו כבר למעלה מעשר שנים, אנו סבורים שהקריאה המשותפת במסגרת קבוצה זו חיונית לכל העוסקים בחקר התרבויות והשפות של חוף הים התיכון והמזרח הקרוב הקדום, ובכללן תרבותו של עם ישראל ותולדותיו בעת התהוותו. בעזרת הפרויקט יכולים תלמידי מחקר, העוסקים בתחומים הרלוונטיים, להחיות שדה לימוד נשכח ולפתוח שער לידע שנפקד מן האוניברסיטה העברית. שיח המשתתפים בקבוצה יקדם את חילופי הדעות והרעיונות בין המחקרים ועשוי להניב שיתופי פעולה אקדמיים בצורת מאמרים משותפים.

סיום פעילות הקבוצה: סיכום המפגשים עד שנת 2011

קבוצת 'התרבות החיתית כנקודת מפגש בין מזרח למערב' סיימה את פעילותה עם תום תקופת הלימודים של רוב חברי הקבוצה.

בשנת פעילותה של הקבוצה קראו חברי הקבוצה בכוחות משותפים, ובעזרת מומחים בתחום, טקסטים בשפות המרחב האנאטולי והצפון סורי, כגון חיתית, לווית וחורית. הקריאה המשותפת סייעה לחברי הקבוצה ללמוד על מפגשי התרבויות באלף השני ובתחילת האלף הראשון לפנה"ס, ובמיוחד על הזיקות והקשרים בין תרבויות אלו לבין התרבות הכנענית והעולם שבו התהוותה הספרות המקראית.

מפגשי הקבוצה עזרו להחיות שדה לימוד נשכח ולפתוח שער לידע חיוני שנפקד מן האוניברסיטה העברית למעלה מעשור שנים. שיח המשתתפים קידם את חילופי הדעות והרעיונות בין המחקרים של חברי הקבוצה והניב שיתופי פעולה אקדמיים בצורת מאמרים משותפים.

תודתנו לפרויקט 'חברותא' שסייע בידינו במטרה מדעית מבורכת זו.

תוכנית עבודה בשנת 2010 (תש"ע-תשע"א)

הקבוצה פעלה במשך כשנה החל מחודש טבת, תש"ע (סוף דצמבר 2009). המפגשים התקיימו בתדירות של אחת לשבועיים בקמפוס הר הצופים.

את המפגשים שיעסקו בדקדוק הלשון החיתית הנחה מר יגאל בלוך. בחלק ממפגשי הקבוצה השתתפו מרצים אורחים.

מפגשים בשנת 2010 (תש"ע-תשע"א)

מפגש מס' 1: יסודות הלשון החיתית א' - השם מנחה: יגאל בלוך
המפגש הראשון התקיים ביום א, י בטבת (27.12.09) בשעה 9:45 בחדר 503 בספריה.
חומר לקריאה:1. פונולוגיה ואורתוגרפיה 2. נטיית השם.
לקריאת הקבצים יש להתקין את הגופן Gentium.
פרוטוקול מפגש מס' 1


מפגש מס' 2: יסודות הלשון החיתית ב' - הפועל מנחה: יגאל בלוך
המפגש השני התקיים ביום א, כ"ד בטבת (10.01.10) בשעה 10:00 בחדר 503 (ספריה).
יש להכין את סעיף א בדף התרגילים על נטיית השם.
חומר לקריאה: נטיית הפועל.
פרוטוקול מפגש מס' 2


מפגש מס' 3: יסודות הלשון החיתית ג' - השרשרת האנקליטית ועוד מנחה: יגאל בלוך
המפגש השלישי התקיים ביום א, ט' בשבט (24.01.10) בשעה 10:00 בחדר 503 (ספריה).
יש להכין את סעיפים א, ב 9 ואילך בדף התרגילים על נטיית הפועל.
חומר לקריאה: השרשרת האנקליטית, כינויי הגוף ועוד.
פרוטוקול מפגש מס' 3


מפגש מס' 4: המיתוס החיתי - אוליכומי א מנחה: יגאל בלוך
המפגש הרביעי התקיים ביום ג, כ"ה בשבט (09.02.10) בשעה 10:00 בחדר 402 (ספריה), שימו לב לשינוי היום והחדר כפי שסוכם.
יש להכין את סעיפים 10 - 20 בדף התרגילים על השרשרת האנקליטית.
חומר לקריאה ותרגום: אוליכומי א, אוליכומי ב
פרוטוקול מפגש מס' 4


מפגש מס' 5: המיתוס החיתי - אוליכומי ב מנחה: יגאל בלוך
המפגש החמישי התקיים ביום א, כ"א באדר (07.03.10) בין השעות 10:00 - 12:00 בחדר 402 (ספריה).
חומר לקריאה ותרגום: אוליכומי א, עד שורה 15 - 30 (וככל שניתן).
פרוטוקול מפגש מס' 5


מפגש מס' 6: המיתוס החיתי - אוליכומי ג: לוח ב מנחה: יגאל בלוך
המפגש השישי התקיים ביום א, ז' בניסן (21.03.10) בין השעות 10:00 - 12:00 בחדר 402 (ספריה).
חומר לקריאה ותרגום: אוליכומי ב, כשני עמודים מן הלוח השני.
פרוטוקול מפגש מס' 6


מפגש מס' 7: המיתוס החיתי - אוליכומי ד: לוח ב מנחה: יגאל בלוך
המפגש השביעי התקיים ביום ה, א' בסיון (14.05.10) בין השעות 10:00 - 12:00 בחדר 402 (ספריה).
חומר לקריאה ותרגום: אוליכומי ב, מן המקום שעצרנו בלוח השני ואילך.
פרוטוקול מפגש מס' 7


מפגש מס' 8: יסודות הלווית א מנחה: יגאל בלוך
המפגש השמיני התקיים ביום א, כ"ד בסיון (06.06.10) בין השעות 10:00 - 12:00 בחדר 402 (ספריה).
חומר לקריאה: Payne, A. Hieroglyphic Luwian, Wiesbaden: Harrassowitz 2004
פרוטוקול מפגש מס' 8


מפגש מס' 9: יסודות הלווית ב מנחה: יגאל בלוך
המפגש התשיעי התקיים ביום א, ה' בתמוז (20.06.10) בין השעות 10:00 - 12:00 בחדר 402 (ספריה).
חומר לקריאה: Payne, A. Hieroglyphic Luwian, Wiesbaden: Harrassowitz 2004
פרוטוקול מפגש מס' 9


מפגש מס' 10: חורית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש העשירי התקיים ביום ב, ט"ז בתמוז (28.06.10) בין השעות 10:00 - 11:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: I. Wegner, Einführung in die hurritische Sprache, Wiesbaden, 2000
פרוטוקול מפגש מס' 10


מפגש מס' 11: שירת הדרור (הגרסה החורית) מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש האחד עשר התקיים ביום ב, כ"ג בתמוז (05.07.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 11


מפגש מס' 12: שירת הדרור (הגרסה החורית) ב מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש השנים עשר התקיים ביום ב, ח' באב (19.07.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 12


מפגש מס' 13: שירת הדרור ג: חורית-חיתית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש השלושה עשר התקיים ביום ב, כ"ב באב (02.08.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 13


מפגש מס' 14: שירת הדרור ד: חורית-חיתית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש הארבעה עשר התקיים ביום ב, ה' בתשרי תשע"א (13.09.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 14


מפגש מס' 15: שירת הדרור ה: חורית-חיתית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש החמישה עשר התקיים ביום ד, כ"ח בתשרי תשע"א (06.10.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 15


מפגש מס' 16: שירת הדרור ו: חורית-חיתית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש השישה עשר התקיים ביום ד, י"ב במרחשוון תשע"א (20.10.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 16


מפגש מס' 17: שירת הדרור ז: חורית-חיתית מנחה: ד"ר אלכסנדר אוצ'יטל
המפגש השבעה עשר התקיים ביום ד, כ"ו במרחשוון תשע"א (03.11.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בספריית ארכיאולוגיה.
חומר לקריאה: H. Otten, KBo XXXII, Berlin, 1990
E. Neu, Das hurritische Epos der Freilassung I (StBoT 32), Wiesbaden, 1996
פרוטוקול מפגש מס' 17


מפגש מס' 18: מפגש סיכום מנחה: גב' נגה איילי
המפגש השמונה עשר התקיים ביום ה, ב' בטבת תשע"א, נר אחרון של חנוכה (09.12.10) בין השעות 11:00 - 12:30 בבית קפה במושבה הגרמנית.
פרוטוקול מפגש מס' 18

פרטים והצטרפות

לפרטים נוספים והצטרפות יש לפנות לנגה איילי, החוג להיסטוריה של עם ישראל.

קישורים

מאגר טקסטים וביבליוגרפיה לעולם החיתי: hethiter.net

מילון המכון המזרחי, שיקגו (גרסת תוכנה אלקטרונית): CHD

מילון המכון המזרחי, שיקגו (קובצי פי.די.אף): CHD, PDF files

מילון לווית: Melchert

מונומנטים מהעולם החיתי: Monuments of the Hittites

כלים אישיים