המפגשים

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

כעס

פגישה שמינית, 2.5.2010. הציג: ד"ר רוני ויינשטיין

השתתפו: הלל בן ששון, מרב מאק, סיני רוסינק, אמיר קוניגסברג, נעמה כהן הנגבי, סיני רוסינק, פרופ' נתן וסרמן, יונתן בן הראש

נושאים לדיון: רוני ויינשטיין הציג מחקר על הכעס וההתמודדות עימו במקורות קבליים מראשית העת החדשה המוקדמת, כמקרה המדגים קשרים בין תאולוגיה לשינויים בעולם הקריאה והטקסט ול'תהליך הציבילטורי' של ראשית העת החדשה.

קריאה מכינה: מאמרו של רוני ויינשטין:

The rise of the Body in Early Modern Jewish Society: Italian Case Study וכן קובץ מקורות קבליים שנשלחו לחברי הקבוצה


הבושה התלמודית

פגישה שביעית, 18.4.2010. הציג: יקיר אנגלנדר

השתתפו: יקיר אנגלנדר (מנחה), הלל בן ששון, מרב מאק, סיני רוסינק, עדו ליטמנוביץ', נעמה כהן הנגבי, איילת ליסבון (NYU)

נושאים לדיון: יקיר הציג מאמר בעבודה, על הקשר בין מושגי הבושה והבושת במשנה ובגמרא, ובין תפיסת הגוף של חז"ל

קריאה מכינה: קובץ מקורות תלמודיים

קנאה

פגישה שישית, 14.2.2010.

השתתפו: הלל בן ששון, מרב מאק, שם שמי, סיני רוסינק, עדו ליטמנוביץ', אמיר קוניגסברג

נושאים לדיון: אמיר הציג את מאמרה של לילה רוח טוב (אמלי אוקסנברג רורטי) על מה אפשר ללמוד מן הקנאה. עדו הציג טיעון בדבר קנאות אינטלקטואלית, על פי רעיונות משל גבריאל מרסל וגאורג זימל. הלל הציג דברים על אודות הפנים החיוביות של קנאה רומנטית, בהסתייע בניתוח פנומנולוגי ובמקורות ספרותיים (פרוסט, שלו, רוב גרייר).


רגשות בימי הביניים

פגישה חמישית, 31.1.2010.

השתתפו: נעמה כהן הנגבי(מנחה), מרב מאק, סיני רוסינק, עדו ליטמנוביץ', אמיר קוניגסברג

נושאים לדיון: הוצג פרק מתוך עבודת המחקר של נעמה העוסק בלקסיקון מונחי הרגש ובתמורות בו, ברפואה ובתאולוגיה, במאות 14-15

הונאה עצמית ומעמדן הקוגניטיבי של אמונות

פגישה רביעית, 1.11.2009.

השתתפו: אמיר קוניגסברג (מנחה), הלל בן ששון, נעמה כהן הנגבי, מרב מאק, סיני רוסינק, עדו ליטמנוביץ' ואורחים: שם שמי, אלי שיינפלד

נושאים לדיון: הוצגה הצעת המחקר של אמיר ונדונה רשת הקשרים שבין הנחות על האמנה, מחויבות, מודעות ורציונליות

קריאה מכינה:

Herbert FIngarette. "Self deception need no explanation", 1988 Amir Konigsberg, research proposal


Why is the Sheep Afraid of the Wolf? Medieval Discussions on Animal Passions

הרצאת אורח מאת פרופ' דומיניק פרלר

פגישה שלישית, 7.6.2009

השתתפו: הלל בן ששון, נעמה כהן הנגבי, ד"ר מרב מאק, דנה קפלן, סיני רוסינק, אדווה שוובל ואורחים: פרופ' רות הכהן, פרופ' אסתר כהן, ד"ר גדעון סגל, ד"ר עידו גייגר, קתרינה קראוס, משה איפרגן


דומיניק פרלר הוא פרופסור לפילוסופיה מאוניברסיטת הומבולדט בברלין, המתמחה באפיסטמולוגיה, אונטולוגיה ופילוסופיה של הרוח בפילוסופיה של ימי הביניים ובמחשבה של העת החדשה המוקדמת. זוכה פרס לייבניץ היוקרתי למחקר בגרמניה לשנת 2006. בהרצאה דן בייחוס תוכן קוגניטיבי לרגשות בעלי חיים על ידי פילוסופים בימי הביניים.

לפרטים על דומיניק פרלר


שאלות פילוסופיות והיסטוריות על מושגי רגש

פגישה שניה, 3.5.2009:

השתתפו: קרולין ארוניס-ריינהרץ , הלל בן ששון, נעמה כהן הנגבי, מרב מאק, דנה קפלן, אמיר קוניגסברג, סיני רוסינק (מנחה), אדווה שוובל


נושאים לדיון :

ארבעה מוקדי דיון פילוסופיים על רגשות: רגשות ומוסר, רגשות ותורת פעולה, רגשות וקוגניציה, רגשות ורציונליות;

רגשות, רציונליות ומודעות - שאלות ותיאוריות; ביקורת ה'מיתוסים' על הרגשות על ידי רוברט סולומון.

ביקורתו של דיקסון על תפיסתם ההיסטורית של רוברט סולומון, פסיכולוגים קוגניטיביים וסוציולוגים קונסטרוקטיביסטיים ועל הקטגוריה של רגשות (emotions)בכלל.


קריאה מכינה:

Thomas Dixon. From Passions to Emotions: The Creation of a Secular Psychological Category. New York: Cambridge University Press, 2003

פריטים נוספים שהוזכרו:

Robert C. Solomon, Not Passion's Slave: Emotions and Choice, Oxford, 2003

Solomon, True to Our Feelings: What Our Emotions Are Really Telling Us, Oxford, 2006

Friedrich Nietzsche: [On the Use and Abuse of History for Life http://nietzsche.classicauthors.net/abuse/abuse1.html]

  • על המובנים השונים של נורמטיביות בדיסציפלינות השונות, ראו [1]
חקר מושגי רגש דרך הפריזמה של היסטוריה של המושגים

פגישת מבוא, 5.4.2009 :

השתתפו: מיכל אלטבאואר, נעמה כהן הנגבי, מרב מאק, רחל פורסט, דנה קפלן, סיני רוסינק (מנחה), אדווה שוובל


נושאים לדיון : מבוא כללי על הרגשות בין הדיסציפלינות: זוויות לחקר רגשות, השאלות הנשאלות לגביהן ותיאוריות שונות על אודותיהם (תאורית ג'יימס לאנג, התורה הקוגניטיביסטית, התורה הקונסטרוקטיביסטית);

תיאוריות, הגדרות ואנליזות של הרגשות בפילוסופיה (אריסטו, תומס מאקוינו, דקארט, יום, שפינוזה);

ההיסטוריה של המושגים: היסטוריה ושאלות מפתח (ריינהרד קוזלק, קוונטין סקינר).


הוחלט כי בהמשך נקדיש את הפגישות לעבודה ודיון על המחקרים שלנו בליווי קריאה מכינה, ונערוך סדנה בה נזמין מרצים אורחים.

כלים אישיים