הטוב הרע והפרה: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האיראני

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הטוב, הרע והפרה: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האיראני

המרחב האיראני, המשתרע מבחינה היסטורית ממסופוטמיה ועד הודו, היה ביתם של קבוצות אתניות ותרבותיות רבות. בקבוצת חברותא זו נבקש להבין את טיב היחסים בין הקבוצות השונות במרחב למן העת העתיקה ועד המאות הראשונות לאסלאם. על שאלותינו ננסה לענות מנקודות מבט דיאכרונית וסינכרונית באמצעות מספר מקרי בוחן, כגון מידת התערותם של קבוצות המיעוט בבירת האימפריה האח'מנית, המגעים בין הספרות הזורואסטרית לזו היהודית, חיי הקהילות יהודיות באיראן בימי הביניים, הסוחרים הסוגדים ומושבותיהם בסין ועוד. בכל מפגש יוצג מקרה בוחן אחד על ידי אחד המשתתפים (עבודת מחקר אישית/נושא קרוב לתחום מחקרו), תוך כדי עיון במקורות טקסטואליים או ויזואליים. במהלך השנה נקיים מספר גם הרצאות אורח של חוקרים שאינם חלק מן הקבוצה. אנו שואפים ליצור דיונים אינטרדיסציפלינריים שבמסגרתם יוכלו חוקרים לבחון שאלות דומות באופן מקיף יותר. דיונים מסוג זה יאפשרו לגשר על כמה מן הפערים בין תחומי המחקר השונים העוסקים באיראן בעת העתיקה ובימי הביניים. כמו כן, קבוצה זו תאפשר למשתתפים לחלוק עם עמיתיהם לא רק את עבודתם האישית, אלא גם את שאלותיהם ותהיותיהם בנוגע לנושאים הנמצאים כיום בחזית המחקר.

במהלך סמסטר ב', ד"ר מיגל-אנחל אנדרס טולדו יעביר קורס על יסודות השפה האווסטית. השפה האווסטית היא שפה איראנית מזרחית עתיקה אשר קיבלה את שמה מכתבי הקודש הזורואסטרים, האווסטה, והיא דומה מבחינות רבות לשכבות הקדומות ביותר של סנסקריט. זוהי הזדמנות ייחודית ללמוד את השפה האווסטית אשר לא נלמדה במשך שנים רבות באוניברסיטה העברית. הקורס עשוי לעניין חוקרים וסטודנטים מתחומים שונים, כגון מדעי הדתות (ובייחוד דתות איראניות והודיות), בלשנות, היסטוריה של המזרח הקדום ועוד. הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי ג' בשעות 1800-1630.

לפרטים נוספים:
אופיר חיים ofirhaim@gmail.com
פיטר זילברג pzilberg@gmail.com


The Good, the Bad and the Cow: Intercultural Encounters in the Iranian Realm
Historical Iran, stretching from the banks of the Tigris to the Indus River, was inhabited by various ethnic and cultural groups. The aim of this group is to explore and examine the relations between the different groups that dwelled in the area from ancient times to the first centuries of the Islamic hegemony in Iran. We will attempt to review this topic both synchronically and diachronically through a number of case studies, such as: the acculturation of minority groups in the Achaemenid Empire, the contacts between Zoroastrian and Jewish literature, the lives of Jewish communities in Iran during the Middle Ages, the Sogdian colonies in China etc. Every meeting will be dedicated to a specific case study that will be presented by one of the participants with the help of textual or visual resources. A number of scholars who are not part of the group will also present their research to the group. We aspire to create wide interdisciplinary discussions where scholars will be able to examine similar questions in a much broader way. Such discussions will allow bridging some of the gaps between the various fields of study regarding ancient and medieval Iran. Moreover, this group will allow its participants to share with their colleagues not only their personal work, but also their questions and thoughts about subjects that are currently at the forefront of research.

During the second semester, a course on the basics of the Avestan language will be given by Dr. Miguel Ángel Andrés Toledo. Avestan is an ancient eastern Iranian language that derives its name from the Zoroastrian scripture, the Avesta, and is closely related to Vedic Sanskrit. This is a unique opportunity to study the Avestan language, which has not been taught for many years in the Hebrew University. It may be relevant for scholars and students from various disciplines, such as religious studies (particularly Iranian and Indian religions), linguistics, history of the ancient Near East etc. The course will be held once a week on Tuesdays between 1630-1800.

For further deatils:
Ofir Haim ofirhaim@gmail.com
Peter Zilberg pzilberg@gmail.com


מפגשים לשנה"ל תשע"ו

1. מפגש ראשון (3.11.2015)
מפגש זה החל בהיכרות בין חברי קבוצת החברותא והצגת תחומי העניין של כל אחד מהם. מרכזי הקבוצה ציינו את מטרות הקבוצה ואת התחומים שבהם תעסוק הקבוצה במהלך השנה. חברי הקבוצה נתבקשו להציע נושאים ספציפיים למפגשים הבאים. 
לאחר מכן ניתנה הרצאה ע"י אופיר חיים בנושא 'קהילות יהודיות במרחב האיראני במאות הראשונות לאסלאם'. החלק הראשון של ההרצאה עסק בפזורה היהודית במרחב האיראני על סמך המקורות העומדים לרשות החוקרים - מעט כתבים מגניזת קהיר, אזכורים על-אודות נוכחות יהודית בערים ובמחוזות שונים במקורות היסטוריים וגיאוגרפיים, וכן מספר קטן של ממצאים ארכיאולוגיים בחלק המזרחי של המרחב האיראני. בחלק השני של ההרצאה הוצג קורפוס חדש של כמה מאות טקסטים בעלי אופי יהודי (שזכה לכינוי "הגניזה האפגאנית") ובחשיבותו העצומה לחקר ההיסטוריה של יהודי איראן. מרבית הקורפוס, אם לא כולו, הינו ארכיון של משפחה יהודית אמידה מן העיר באמיאן במחצית הראשונה של המאה ה-11. ארכיון זה עשוי לחשוף בפנינו את חיי היום-יום של יהודי מזרח איראן, אמונותיהם ומנהגיהם הדתיים, פעילותם הכלכלית, יחסיהם עם הרוב המוסלמי ועוד. 
במהלך ההרצאה ובסיומה התקיימו דיונים קצרים בהתבסס על שאלותיהם של משתתפי הקבוצה בנוגע למספר נושאים – היקף המסחר המשתקף מן החומר הדוקומנטרי; שיוכם הדתי של בני המשפחה ומכריהם אשר מופיעים בקורפוס זה; אופי הטקסטים הספרותיים, הן היהודיים והן האסלאמיים.


2. מפגש שני (24.11.2015)
במפגש השני הציג פטר זילברג סקירה היסטורית תחת הכותרת: "מקפריסין ועד שושן: הגולה היהודית תחת שלטון האימפריה הפרסית האח'מנית". פטר הציג את התיעוד ההיסטורי לדיאספורה היהודית ואת מרכזי הגולה המרכזיים המוכרים למחקר כיום. ההרצאה התמקדה בהצגת המקורות הראשוניים המזכירים קבוצות יהודיות בתקופה זו באכדית, ארמית, עילמית ופיניקית. בנוסף, ההרצאה הציגה את תהליך המעבר של יהודים לאזור עילם, מדי ופרס. לאחר ההרצאה התקיים דיון מתודולוגי על פירוש עדויות אונומסטיות כסממן אתני ועל ההרכב המולטי-אתני של האימפריה הפרסית האח'מנית.


3. מפגש שלישי (8.12.2015)
במפגש השלישי ד"ר יקיר פז העביר הרצאה על יהודי מישן ועל יחסיהם עם הקהילות היהודיות מצפון להם. בהרצאה זו הציג ד"ר פז את מגוון המקורות ההיסטוריים מהם ניתן ללמוד על תולדות יהודי מישן בתקופה הפרתית והסאסאנית. דגש מיוחד הושם על הייצוג של יהודי מישן בתלמוד הבבלי ועל הסיבות האפשריות לרצון של הקהילות הצפוניות להיבדל מיהודי מישן. לאחר ההרצאה התקיים דיון על שתי הקבוצות בהקשר של יחסי מרכז-פריפריה ועל זווית הראייה של הטקסט התלמודי בנוגע לקבוצות דיאספוריות יהודיות אחרות.


4. מפגש רביעי (12.1.2016)
במפגש הרביעי ד"ר דומניקו אגוסטיני הנחה דיון על טקסטים זורואסטריים אפוקליפטיים כמקור היסטורי לאיראן בתקופה המוסלמית המוקדמת. מרבית הדיון הוקדש לשלושה נושאים העולים מתוך טקסטים אלה: 1) הייצוג של של קבוצות לא-איראניות (ערבים, תורכים, ביזנטים, סינים, הודים); 2) רמיזות לאירועים היסטוריים המוכרים ממקורות אחרים; 3) הדמויות המוזכרות בטקסטים אלה וקשריהן האפשריים לשושלת הסאסאנית.


5. מפגש חמישי (22.3.2016)
במפגש החמישי עידן דרשוביץ' הרצה על הקשר שבין טעויות בתורה לאופן עריכתה בשיטת "גזור והדבק".


6. מפגש שישי (4.5.2016)
במפגש השישי, שהיה מפגש פתוח לקהל הרחב, ניתנו מספר הרצאות על קערות ההשבעה ובהקשרן הספרותי, ההיסטורי והגיאוגרפי:

א) "צר צורה בתוך צורה": קישורים טקסטואליים בין הקערות וספרות חז"ל (ש"י סקונדה) - ההרצאה עסקה בעולם הטקסטואלי שהשפיע על התיאורים בקערות ההשבעה.

ב) הגט של כומיש בת מחפלתא: עיון בנוסחאות הקערה AIT17 (אביגיל מנקין-במברגר) - ההרצאה עסקה בנוסחאות בגוף ראשון בקערות השבעה כתופעה שמקורה בעולם הסופרים ובעיקר בתחום השטרות המשפטיים.

ג) מאגיה בין בבל לארץ ישראל: המקרה של אגדת סממית (רבקה אליצור-ליימן) - ההרצאה עסקה באגדה המוכרת הן בקמעות ארמיים בארץ ישראל, הן בקערות ההשבעה והן בספרות מאוחרת. במרכז הדיון עמדו השימוש והמעבר של אגדות מעין אלו בעולם המאגיה במזרח הקדום.

ד) אלילים ושדים בתלמוד הבבלי ובקערות ההשבעה (ג'פרי הרמן) - ההרצאה עסקה ביחס אל שדים, אלילים ופולחן אלילי בתלמוד הבבלי והיחס בין היהודים לעולם הסובב אותם.

ה) "אשבעית עליכון רוחי בבל וערב רוחי אירג ומישון": גיאוגרפיה בקערות (יקיר פז) - ההרצאה עסקה בקערת השבעה ייחודית ובה ציונים רבים של מקומות (אמיתיים או מדומים). עיקר ההרצאה עמד על העולם הגיאוגרפי המוכר מקערות ההשבעה בכלל ומקערת ההשבעה הייחודית בפרט. הבנה טובה יותר של מקומות אלו יכולה להאיר אור גם על המרחב המוכר ליהודים ולאחרים בבבל בתקופה זו.

7. סדנה מחקרית (1-2.6.2016)
ביומיים הראשונים של חודש יוני תתקיים סדנה מחקרית שכותרתה: Anērān in Ērānšahr: Ethnic Groups in the Iranian Realm. סדנה זו תעסוק במפגשים וביחסים בין הקבוצות השונות במרחב האיראני למן העת העתיקה ועד הפלישה המונגולית (ראשית המאה ה-13 לסה"נ), בדגש על שלוש תקופות - התקופה האח'מנית (331-539 לפנה"ס), התקופה הסאסאנית (651-226 לסה"נ) ותקופת שלטונן של השושלות המוסלמיות המקומיות (המאות ה-13-10 לסה"נ). הסדנה נתמכת על-ידי תוכנית עמיתי בובר, מרכז מנדל-סכוליון ותוכנית החברותא לדוקטורנטים. לפרטים נוספים, ראו את הכרזה בתחתית העמוד.


כרזת הסדנה Anērān in Ērānšahr: Ethnic Groups in the Iranian Realm
כרזת הסדנה Anērān in Ērānšahr: Ethnic Groups in the Iranian Realm
הרצאתו של ד"ר ש"י סקונדה מהמפגש הפתוח (4.5.2016)

כלים אישיים