גוף בהתהוות: כח, רגש והגוף הממוגדר

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

רקע

בעשורים האחרונים ניכרת התעניינות מדעית בייצוגים תרבותיים, בחוויות, בפרקטיקות ובמופעים שונים של גוף. האופן שבו נתפס הגוף בזירות חיים שונות משקף באופן עמוק את הכוחות החברתיים, התרבותיים והכלכליים של המודרניות המאוחרת. ברצוננו לבחון הבניות תרבותיות עכשוויות של הגוף המגדרי באמצעות עיסוק בתצורות המגוונות בהם נשים וגברים חווים, תופסים ומשתמשים בגופם בהקשרים ובמוסדות שונים, במפגש עם טכנולוגיה, במהלך פרקטיקות של שינוי גוף ועוד. על בסיס זה נבדוק כיצד פרקטיקות אפקטיביות שונות מהוות חלק מהפרויקט של העצמי המודרני, וכיצד חוויות גופניות מתחברות לפוליטיקה של רגשות ושל כוח. נבקש להתחקות למשל אחר האופנים בהם תופסות נשים מקבוצות חברתיות שונות את כוחן החברתי הפוליטי ונבדוק מהו מקומם של רגשות וגוף בתפיסות הללו. נדון עוד במשמעותו ובמקומו של הגוף באמצעות התבוננות ובחינה של מושגים כגון פתולוגיה, אחרוּת, קשר בין גוף לעצמי וכדומה.

מטרת הקבוצה הינה להוות מרחב למידה לתלמידי מחקר אשר מתעניינים בשילוב בין עולמות התוכן הללו ולסייע בהתפתחות אישית ומקצועית. זאת ועוד באמצעות קריאה מעמיקה בטקסטים מתחומי ידע שונים כגון מדעי הרוח, החברה והתרבות, המאפשרים עיון רב-גוני בתיאוריות מרכזיות בתחום ובחשיבה על יישומן ככלי ניתוח. החלק הראשון של סדרת המפגשים יוקדש להיכרות עם טקסטים תיאורטיים מרכזיים הקושרים ומפרקים ממדים של גוף, מגדר, רגשות וכוח. במהלך החלק הראשון של המפגשים נארח חוקרים בולטים לדיונים בנושאים בהם עוסקת הקבוצה. בחלק השני יציגו משתתפי הקבוצה תוצרי עבודות שיזכו לדיון ולמשוב מחברי הקבוצה. אחת ממטרות הקבוצה היא להביא לפרסום של משותף של תוצרים כתובים.


ליצירת קשר: הילה נחושתן hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il תאיר קרזי-פרסלר Tair.Karazi-Pres@mail.huji.ac.ilBody in Formation: Power, Emotion and the Gendered Body


In recent decades, there has been considerable scientific interest developing in the cultural representations, experiences, practices and various performances of the body. The way the body is perceived in different arenas in life is a profound reflection of the social, cultural and economic forces of late modernity. We would like to explore contemporary cultural constructions of the gendered body by dealing with the various configurations in which women and men experience, perceive and use their bodies in assorted contexts and institutions, such as with regards to the interface with technology, body modification and practices, and so on. Using this as a basis, we will examine how various affective practices constitute a part of the project of the modern self, and how bodily experiences connect with politics of power and emotions. We will attempt to explore, for example, the ways in which women from different social groups perceive their political and social power and examine the role of emotions and the body in these contexts. We will discuss the meaning and place of the body through observation and examination of concepts such as pathology, otherness, the connection between Body and Self, and so on. The group's objective is to serve as a learning space for research students who are interested in combining these content areas and to assist in personal and professional development. This will be done through a close reading of texts in various fields of knowledge such as the humanities, social sciences, and culture, thus enabling a review of major theories in the field, and thought on the implementation of these theories as analytical tools. The first half of the series of meetings will be devoted to an introduction to key theoretical texts that join and disassemble dimensions of body, gender, emotions and power. During these sessions, we will host prominent researchers for discussions on subjects being explored by the group. The second half of the series will consist of discussion regarding the work produced by the group's participants. One of the group’s goals is to bring about a joint publication of written works.


Hilla Nehushtan: hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il Tair Karazi-Presler: Tair.Karazi-Pres@mail.huji.ac.il

מפגש ראשון 24/11/2014

פגישת היכרות אישית ותיאום ציפיות בנוגע לפעילות הקבוצה לאורך השנה. במפגש השתתפו 10 דוקטורנטיות ומאסטרנטיות: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, ד"ר לימור דנון-מעודד (אוניברסיטת בן- גוריון ומכללת ספיר), נילי גורין (דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית), מיכל שטיין (דוקטורנטית, אוניברסיטת בן-גוריון), יעלה להב-רז (דוקטורנטית, אוניברסיטת בן גוריון), טלי פרלסון (דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית), אורנית רמתי (דוקטורנטית, אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה העברית), יעל פינדלר (מאסטרנטית, האוניברסיטה העברית), מיכל פרינס (דוקטורנטית, אוניברסיטת בר-אילן), נועה ליברמן (מאסטרנטית, האוניברסיטה העברית), שני בר-טוביה (דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית)

כל משתתפת הציגה את נושא מחקרה ואת העולמות התיאורטיים עליהם נשענת בעבודתה, נקבע כי במפגש הבא נקרא טקסטים שיבחרו על-ידי ראשות הקבוצה ולאחר מכן יבחרו טקסטים שאותם יציעו חברות הקבוצה.


מפגש שני 15/12/2014

משתתפות: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, טלי פרלסון, מיכל שטיין, נירה מוזר, נועה ליברמן. במפגש ערכנו דיון בפרקים מתוך הכתבים הבאים: Bodies in the Making: Transgressions and Transformations

(by Nancy N. Chen (Ed), Helene Moglen (Ed

Language and the politics of emotion. Studies in emotion and social interaction. (Lutz, Catherine A. (Ed); Abu-Lughod, Lila (Ed

כל אחת מן המשתתפות הצביעה על נושאים ש"צדו את עיניה" בזמן הקריאה וראויים לדיון תיאורטי ואמפירי, עסקנו בנקודות דמיון ושוני בין הכתבים ובקשר שלהם שלהם לעבודה של כל אחת מן המשתתפות.


מפגש שלישי 26/1/2015

משתתפות: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, טלי פרלסון, מיכל שטיין, אורנית רמתי במפגש ערכנו דיון מעמיק על מחקרה של טלי פרלסון מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בנושא חגורות, נחשפנו לנקודות המוצא ולעוגנים התאורטיים המניעים אותה בשלב כתיבת הצעת המחקר. דנו בנוסף בשני מאמרים שהתבקשנו לקרוא לפני הפגישה- Culture on the Ground

 Tim Ingold -The World Perceived Through the Feet

וכן במאמר Eden Medina, "Ballet Slippers," in Evocative Objects: Things We Think With. Ed. Sherry Turkle. Cambridge, Mass: MIT Press, 2007.מפגש רביעי 16/2/2015

משתתפות: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין במפגש ערכנו דיון מרתק על מחקרה של אורנית רמתי בנושא חינוך גופני בקרב נערות. אורנית הציגה רקע תיאורטי ואמפירי המניע אותה במחקרה וכן את שאלות המחקר וממצאים ראשוניים שעלו. לקראת המפגש התבקשנו לקרוא את המאמר-

Body pedagogies, P/policy, health and gender

John Evans, Emma Rich, Rachel Allwood and Brian Davies


מפגש חמישי 23.3.15

משתתפות: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין, טלי פרלסון, נועה ליברמן במפגש דנו בהצעת המחקר של מיכל שטיין מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. ההצעה נשלחה לכולנו מבעוד מועד ועוסקת בחקר הגוף והיחסים בין גופים ממוגדרים במהלך ריקודי סלסה בקובה. מיכל מתעתדת לבצע את עבודת השדה התנוגרפית שלה בקובה, ונושא ריקודי הסלסה נקשר לדידה גם לתיירות, תיירות מין, המצב הפוליטי בקובה כמו גם מצבם הסוציו-מעמדי של הרוקדים והרוקדות. כל אחת מהמשתתפות הציגה את הערותיה לגבי הצעת המחקר של מיכל, נתנה עצות וכיוונים תיאורטים שונים, כמו גם הצעות למיקוד ההצעה.


מפגש שישי 25.5.15

נערך מפגש פתוח לכל המעוניין בו הרצתה ד"ר סיגל גולדין מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית על מחקרה החדש העוסק ב: "דמיון קולקטיבי ושינוי גופני בעידן הדיגיטלי: ניתוח סוציולוגי של קהילת 'פרו-אנה'". המפגש נערך בחדר הסמינרים של החוג והגיעו אליו פוסט-דוקטורנטים של החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה, ד"ר ילי נתיב מהחוג לחינוך ומשתתפות ומשתתפים נוספים מהמחלקה ומחוצה לה. נכחו כ-15 משתתפים. גולדין העלתה שאלות ייחודיות על תהליכים של דמיון ודמיון הגוף כ-חקר המקרה שלה. היא מתייחסת לתהליכים קולקטיבים של דמיון בהם הגוף מובנה כאמיתי ואז הופך להיות אמיתי ומשמעותי לאוכלוסיית המחקר. היא דנה בתפקיד התקשורת הדיגיטלית ביצירת דמיון קולקטיבי חדש, וההתמקדות היא בייצוגים ויזואלים, הערות, תגובות והתכתבויות לגבי ייצוגים אלו בין נערות באתרים המעודדים את תופעת האנורקסיה כדרך חיים.מפגש שביעי 22.6.15

במפגש נכחו: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין, טלי פרלסון, נועה ליברמן במפגש נועה ליברמן שעשתה את התואר השני שלה במחלקה לאמנות באוניברסיטה העברית, הציגה את יצירות האמנות הייחודיות עליהן היא עובדת. עברנו על המצגת ודנו ביצירות, כמו גם בטקסט שקראנו מראש למפגש: פרק מספרה של טל דקל, העוסק באמנות פמיניסטית תוך התמקדות ביחס של אמניות לגוף.

מפגש שמיני 13.7.15

במפגש נכחו: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין, נועה ליברמן במפגש קראנו את הצעת המחקר של הילה נחושתן. הצעת המחקר עוסקת בניתוחים לקיצור קיבה אצל נשים, וחוקרת את תחום הסוציולוגיה של הרפואה, פוליטיקה של גודל גוף ושינוי גוף [body modification]. במחקר דנו בכיוונים תיאורטיים שונים [אשר הוצעו על ידי חברות הקבוצה במפגשים קודמים] כגון התיאוריה של החוקרת Rosi Braidotti המתייחסת לגוף ולעיסוק בגוף כחלק מהגדרת הסובייקט הממוגדר. בסוף המפגש מיכל שטיין הציגה בפנינו הרצאה באנגלית אותה היא מתעתדת להציג בכנס אנתרופולוגי בתאילנד. דנו בהצגת ההרצאה ונתנו הצעות לשימור ולשיפור.

מפגש תשיעי 29.7.15

במפגש נכחו: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין במפגש קראנו טקסט באנגלית אותו אורנית רמתי עמדה להציג בכנס סוציולוגי באירופה. מחקרה של אורנית עוסק בחינוך גופני אצל נערות מתבגרות, ובאופן ספציפי בסוגים שונים של תפיסות מצד מורות לחינוך גופני כלפי מהות החינוך הגופני, כמו גם כלפי נערות מתבגרות וגופן.מפגש עשירי 23.8.15

במפגש נכחו: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, אורנית רמתי, מיכל שטיין. במפגש דנו במאמרה של תאיר אותו קראנו מבעוד מועד: "בין העצמה לבושה: מבט רטרוספקטיבי על כוח בקרב קצינות זוטרות" העומד להתפרסם בקרוב באנתולוגיה. המאמר עוסק בתפיסות של כח של קצינות בצה"ל במבט רטרוספקטיבי על חווית השירות שלהן, והוא תוצר של עבודת התיזה של תאיר המהווה את הבסיס לעבודת הדוקטורט שלה. הדגשנו נקודות לניתוח ולחשיבה נוספת לגבי ציטוטי עבודת השדה והראיונות.


מפגש ראשון לשנת הלימודים 2016: 5.11.16

פגישת היכרות אישית ותיאום ציפיות בנוגע לפעילות הקבוצה לאורך השנה. במפגש הראשון השתתפו 8 דוקטורנטיות ומאסטרנטיות מתחומים שונים כמו גם מאוניברסיטאות שונות: הילה נחושתן ותאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן, מיכל שטיין (דוקטורנטית לסוציולוגיה אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון), אילנה וייסברג (דוקטורנטית לספרות, אוניברסיטת תל-אביב), צופיה גולדברג (דוקטורנטית לסוציולוגיה אנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית), חן פינץ (דוקטורנטית לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית), חפצי ציון-מוזס (מאסטרנטית למגדר,אוניברסיטת בר- אילן), ליאור בסרמן (דוקטורנטית לסוציולוגיה אנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית)

כל משתתפת הציגה את נושא מחקרה ואת העולמות התיאורטיים עליהם נשענת עבודתה. כמו כן כל אחת תיארה את ציפיותיה מהמפגשים ומקבוצת הלמידה.


מפגש שני: 17.12.15

נכחו: הילה נחושתן, חן פינץ, מיכל שטיין, חפצי ציון-מוזס, אגי ויטיך, אילנה וייסברג, צופיה גולדברג במפגש זה חן פינץ הציגה את מחקרה העוסק בניתוח מגדרי של פרק כה בספר שמואל א' וחקר תפיסות של ילדות בגיל בית ספר יסודי את לימוד ספר זה. [מדובר על מפגש דוד ואביגיל]. המצגת היתה מעניינת, הדיון היה פורה וחן מציעה ניתוח חדשני הן בתחום החינוך היהודי והן בשיטות הוראה של לימודי תנ"ך.


מפגש שלישי: יום חמישי 14.1.16

נכחו: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, אורנית רמתי, חן פינץ, מיכל שטיין, חפצי ציון-מוזס, אילנה וייסברג, צופיה גולדברג במפגש הציגה אורנית רמתי את הרצאתה, אותה היא התכוננה להציג במושב של קהילה "גוף תרבות וחברה" בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית. לקראת המפגש נתבקשנו לקרוא את המאמר: Physical Education and Regimes of the Body של David Kirk. לאחר ההרצאה נפתח דיון מעניין הן לגבי תוכן המחקר, אך בעיקר לגבי אופני הצגה: מה כדאי ופחות כדאי שיהיה בהצגה בכנס, מה להכניס מתוך המחקר כולו ל20 דקות של פרזנטציה ונקודות נוספות חשובות להצגה בכנסים ולתמצות עיקרי המחקר.


מפגש רביעי: 18.2.16 המפגש נערך בתל אביב עם ד"ר מאיה מאור

נכחו: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, אורנית רמתי, מיכל שטיין, חפצי ציון-מוזס, אילנה וייסברג, צופיה גולדברג במפגש הרצתה ד"ר מאיה מאור, חוקרת גוף מאוניברסיטת בן גוריון, שדיברה איתנו על תהליך הכתיבה ופרסום מאמרים בכתבי עת. מאיה הציגה נקודות מרכזיות שמנחות אותה בתהליך זה, כמו גם ענתה על שאלות של משתתפות הקבוצה. לקראת המפגש קראנו שניים מתוך מאמריה שהתפרסמו: Stories that matter : subverting the before-and-after weight-loss narrative Mothers’ strategies to strengthen their daughters’ body image


מפגש חמישי: 17.3.16

נכחו: הילה נחושתן, אורנית רמתי, חפצי ציון-מוזס, חן פינץ, אילנה וייסברג, אגי ויטיך. במפגש הציגה אגי ויטיך את מחקרה המרתק על נשים ביוגה. לאחר מסע ראיונות להודו עם המורות הבכירות לאיינגאר יוגה, כמו גם מעורבות כמורה ליוגה מסוג זה במשך שנים, אגי הציגה את הצעת המחקר המתהווה שלה על מקום המגדר באיינגר יוגה. לקראת המפגש קראנו את שני הטקסטים: Mark Singleton-Yoga Body The Origins of Modern Posture Practice Sarah Strauss-Positioning Yoga


מפגש שישי: יום ג' 12.4.16 בבר- אילן

נכחו: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, אורנית רמתי, מיכל שטיין במפגש הציגה הילה נחושתן טקסט ראשוני המבוסס על התיזה שלה שאמור להפוך למאמר בהמשך. הטקסט עוסק בתפיסות גוף אצל נשים במהלך שיקום מזנות. לאחר המפגש השתתפו חברות הקבוצה שהגיעו בפורום של פל"א- פורום למחקר איכותני של אוניברסיטת בר- אילן, בו הרצתה ד"ר ילי נתיב בנושא: "אתנוגרפיה ממוקמת גוף: סוגיות מחקריות".

מפגש שביעי: יום ג' 17.5.16 מפגש פתוח חגיגי: "בגוף המחקר: על יחסי הגומלין בין שדה המחקר לגוף החוקרת"

נכחו: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, אילנה וייסברג, צופיה גולדברג, אורנית רמתי, ד"ר גילי המר וארבעה אורחים ואורחות נוספים. מפגש זה היה פתוח לקהל הרחב, בו הציגו 4 ממשתתפות הקבוצה קטעים הקשורים לחוויותיהן לגבי גופן במפגש עם שדה המחקר. כל מציגה הציגה כ10 דקות של הרצאה בלתי פורמאלית הקשורה לנושא הנידון. לפאנל הגיבה ד"ר גילי המר, מרצה מהחוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה שחוקרת גוף, מגדר ולימודי מוגבלויות ולאחר מכן נערך דיון ושאלות. במפגש נכחו סה"כ עשרה משתתפים.

מפגש שמיני ואחרון: יום ג' 21.6.16

נכחו: הילה נחושתן, תאיר קרזי-פרסלר, מיכל שטיין, אילנה וייסברג, חפצי ציון-מוזס, חן פינץ. מפגש זה התקיים בהר הצופים, בו הציגה מיכל שטיין טיוטת מאמר בעברית שהיא מתכוונת לפרסם, אשר שלחה לנו מבעוד מועד. דנו בטיוטה ונפרדנו לשלום זו מזו.

חברות הקבוצה ציינו כי עבורן הקבוצה מהווה מרחב המאפשר ללמוד, להתייעץ, לשתף, להתנסות, וגם לחוות את הסיפוק שבלעזור לאחרות. הן סיכמו כי המפגשים מהנים, מלמדים ופורים מבחינה אקדמית וחברתית.

כלים אישיים