בבליוגרפיה ראשונית

מתוך limudbchevruta

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שיטות מחקר - כללי

Salkind, Neil J. (2009). Exploring Research, 7th Edition. New Jersey:Pearson-Prentice Hall.


שיטות מחקר כללי - חקר ערים

Daniel Montello and Paul Sutton, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography (Sage, 2006)

Theory and Methods: Critical Essays in Human Geography/Edited by Chris Philo (Ashgate, 2008), introduction

Anne Haila. Defining Rights: Challenge to Urbanism and Urban Studies 2006. available at: http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/2006/12/061221speaker_04.pdf


דוגמאות לביקורת על שיטות מחקר ספציפיות בחקר ערים

Neil Brenner What is critical urban theory?”, CITY, 13, 2-3 (2009): 195-204

Neil Brenner, “World city theory, globalization and the comparative-historical method: reflections on Janet Abu-Lughod’s interpretation of contemporary urban restructuring.” Urban Affairs Review, 36, 6 (2001)

Kevin Ward, EDITORIAL—TOWARD A COMPARATIVE (RE)TURN IN URBAN STUDIES? SOME REFLECTIONS, Urban Geography, 2008, 29, 5, pp. 405–410

כלים אישיים